Chia sẻ tệp nhóm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một nhóm Office 365 giúp chia sẻ tệp dễ dàng bằng cách bao gồm một thư viện chuyên biệt, đây là nơi chính để lưu trữ tất cả các tệp nhóm của bạn.

Khi bạn tạo một tệp hoặc thư mục trong thư viện của nhóm, tất cả thành viên của nhóm sẽ có thể truy nhập vào đó. Khi bạn thêm thành viên mới vào nhóm, bao gồm khách (người dùng bên ngoài), họ cũng sẽ có thể truy nhập các tệp. Theo mặc định, thành viên nhóm có quyền truy nhập dạng xem/sửa tệp, trong khi mọi người khác trong tổ chức của bạn có quyền truy nhập dạng xem.

Đính kèm một tệp được chia sẻ vào thông điệp email

 1. Từ nhóm của bạn, bắt đầu một hội thoại.

 2. Ở dưới cùng của ngăn hội thoại, chọn Đính kèm nút trong nhóm dạng xem hội thoại .

 3. Chọn nguồn của tệp của bạn. Lựa chọn bao gồm OneDrive, tệp nhóm, máy tính, và các nguồn khác.

  • Nếu bạn chọn OneDrive, hãy chọn đính kèm làm bản sao hoặc chia sẻ dưới dạng một nối kết OneDrive. Đính kèm làm bản sao cho từng người nhận của riêng họ bản sao của tệp để xem lại. Chia sẻ nối kết OneDrive cho phép thành viên nhóm để xem các thay đổi mới nhất và đồng tác giả trong thời gian thực

  • Nếu bạn chọn một nhóm là nguồn của bạn, hãy chọn tệp bạn muốn đính kèm.

  • Nếu bạn chọn máy tính làm nguồn, hãy chọn đính kèm làm bản sao hoặc tải lên tệp nhóm. Tải lên tệp nhóm cho phép thành viên nhóm để xem các thay đổi mới nhất và đồng tác giả trong thời gian thực. Đính kèm làm bản sao cho từng người nhận của riêng họ bản sao của tệp để xem lại.

  • Nếu bạn chọn một nguồn khác, đăng nhập vào đó nguồn và làm theo các lời nhắc.

Đính kèm một tệp được chia sẻ vào thông điệp email

 1. Từ nhóm của bạn, bắt đầu một hội thoại.

 2. Chọn đính kèm tệp.

 3. Chọn nguồn của tệp của bạn. Lựa chọn bao gồm các tệp gần đây, vị trí Web, và PC này. Vị trí web bao gồm một ổ đĩa, site SharePoint, tệp nhóm và các nguồn khác.

  • Nếu bạn chọn một vị trí web, hãy chọn đính kèm làm bản sao hoặc chia sẻ dưới dạng một nối kết OneDrive. Đính kèm làm bản sao cho từng người nhận của riêng họ bản sao của tệp để xem lại. Chia sẻ nối kết OneDrive cho phép thành viên nhóm để xem các thay đổi mới nhất và đồng tác giả trong thời gian thực

  • Nếu bạn chọn một tệp từ PC của bạn, nó được đính kèm làm bản sao.

Chia sẻ tệp nhóm với khách

Bạn có thể chia sẻ tệp nhóm với khách bằng đính kèm bất kỳ tệp nào được lưu trữ trong thư viện nhóm của bạn. Hãy xem khách truy nhập trong nhóm Office 365 dành cho thông tin.

Nếu khi chia sẻ tệp nhóm với khách, bạn thấy một thông báo cho bạn biết rằng phần đính kèm để khách bị chặn, khách mời của bạn sẽ không thể mở tệp được chia sẻ cho đến của bạn đối tượng thuê quản trị cho phép chia sẻ tệp cho khách.

Bài đăng tệp vào thư viện nhóm

Bất kỳ lúc nào bạn đăng một tệp lên thư viện tài liệu nhóm, nó sẽ có thể truy nhập tất cả các thành viên nhóm. Chỉ cần kéo nó từ máy tính của bạn vào thư viện của nhóm. Hãy xem tải tệp lên thư viện để biết thêm thông tin.

Nếu tệp mà bạn muốn chia sẻ đã có trong thư viện tài liệu của bạn, bạn có thể giữ nó trong đó nó là và mời nhóm vào đó.

Xem Thêm

Tìm hiểu về các nhóm Office 365

Tạo một nhóm trong Outlook

Gia nhập nhóm

Thêm và loại bỏ thành viên nhóm

Rời khỏi nhóm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×