Chia sẻ sổ làm việc trong Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giả sử bạn vừa tạo một sổ làm việc có biểu đồ, bảng và dạng xem, và bạn muốn chia sẻ sổ làm việc đó với người khác. Nếu bạn đang dùng Office 365, bạn có thể chia sẻ sổ làm việc của bạn theo cách giúp dễ dàng cho mọi người truy nhập bằng cách dùng nhiều thiết bị khác nhau. Tùy thuộc vào thuê bao Office 365 của bạn bao gồm, bạn có một vài tùy chọn sẵn dùng cho bạn.

  • Lưu sổ làm việc của bạn vào OneDrive for Business hoặc site nhóm Nếu bạn dùng một site nhóm, những người có quyền truy nhập vào site đó sẽ có quyền truy nhập vào sổ làm việc của bạn tự động, vì vậy bạn không cần phải nhớ để cấp quyền truy nhập. Mặt khác, nếu bạn muốn kiểm soát xem mọi người có thể xem hoặc sửa sổ làm việc của bạn, OneDrive for Business có thể là tốt nhất.

  • Chia sẻ sổ làm việc bằng Excel Services Những người có quyền truy nhập vào site đó sẽ có quyền truy nhập vào sổ làm việc của bạn tự động, vì vậy bạn không cần phải nhớ để cấp quyền truy nhập. Bạn có thể xác định cách bạn muốn sổ làm việc được hiển thị, và xem mọi người có thể tương tác với nó trong cửa sổ trình duyệt.

  • Truyền tệp trong cuộc họp Skype for Business Nếu bạn đang dùng Skype for Business hoặc Lync, bạn có thể chia sẻ tệp chẳng hạn như sổ làm việc cuộc họp.

  • Đính kèm tệp vào email trong Outlook 2016 cho Windows Gửi một người một sổ làm việc trong email có thể là một cách nhanh chóng và dễ để nhận được tệp cho người nào đó. Và, nếu sổ làm việc đã được tải lên một thư viện SharePoint hoặc OneDrive for Business , bạn có thể gửi một nối kết đến tệp trong email của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Lưu trữ, đồng bộ và chia sẻ tệp công việc của bạn

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×