Chia sẻ sổ làm việc bằng Excel Services

Chia sẻ sổ làm việc bằng Excel Services

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể dùng Excel Services để chia sẻ sổ làm việc với những người khác trong một vị trí trung tâm, bảo mật, chẳng hạn như thư viện tài liệu trong SharePoint Server 2013 hoặc SharePoint Online trong Office 365 Enterprise. Bạn có thể làm điều này trong một vài bước đơn giản:

Bước 1: Tạo một sổ làm việc có chứa biểu đồ, bảng và báo cáo mà bạn muốn chia sẻ. Hãy xem tạo biểu đồ từ đầu đến cuối.

Bước 2: Xác định mục đã đặt tên cho biểu đồ riêng lẻ, bảng và các mục khác trong sổ làm việc. Hãy xem xác định và sử dụng tên trong công thức.

Bước 3: Xác định cách bạn muốn sổ làm việc để hiển thị trong cửa sổ trình duyệt. Hãy xem Sử dụng tùy chọn dạng xem trình duyệt để xác định cách bạn muốn sổ làm việc để hiển thị trong cửa sổ trình duyệt.

Bước 4: Tải sổ làm việc lên một Thư viện SharePoint. Tùy thuộc vào việc tổ chức của bạn đang dùng SharePoint Server 2013 hoặc SharePoint Online Enterprise (Office 365), sử dụng một trong các thủ tục sau đây để phát hành sổ làm việc lên một Thư viện SharePoint.

Để tải sổ làm việc lên thư viện trong SharePoint Server 2013 (tại cơ sở)

  1. Trong một trang web, chẳng hạn như site nhóm, chọn một thư viện, chẳng hạn như thư viện tài liệu.

  2. Bấm + tài liệu mới để mở hộp thoại Thêm tài liệu .

  3. Chọn duyệt, và sau đó sử dụng hộp thoại Chọn tệp để tải lên . Chọn sổ làm việc mà bạn muốn phát hành, sau đó chọn mở.

  4. Trong hộp thoại Thêm tài liệu, hãy chọn OK. Sổ làm việc đã được thêm vào thư viện.

Để tải sổ làm việc lên thư viện trong SharePoint Online (trong điện toán đám mây)

  1. Đăng nhập vào môi trường Office 365 của bạn và dẫn hướng đến một trang web, chẳng hạn như site nhóm.

  2. Chọn một thư viện, chẳng hạn như thư viện tài liệu trong site.

  3. Chọn + tài liệu mới., rồi chọn Tải lên tệp hiện có để mở hộp thoại Thêm tài liệu .

  4. Chọn duyệt, và sau đó sử dụng hộp thoại Chọn tệp để tải lên . Chọn sổ làm việc mà bạn muốn phát hành, sau đó chọn mở.

  5. Trong hộp thoại Thêm tài liệu, hãy chọn OK. Sổ làm việc đã được thêm vào thư viện.

Bước 5: (Điều này là tùy chọn) Hiển thị sổ làm việc trong một phần Web SharePoint. Sau đó bạn đã tải sổ làm việc lên thư viện SharePoint, bạn có thể hiển thị nội dung sổ làm việc trong một phần Web SharePoint. Hãy xem kết nối một phần Web Excel truy nhập Web cho sổ làm việc Excel.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×