Chia sẻ sổ ghi chép trong Microsoft OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn chia sẻ ghi chú của bạn với người khác, bạn có thể gửi một trang ghi chú trong email hoặc chia sẻ một sổ ghi chép toàn bộ.

iPad

Gửi email một trang ghi chú

 1. Ở góc trên bên phải của trang bạn muốn gửi email, gõ nhẹ vào biểu tượng chia sẻ (viền ngoài của một người), và chọn Email trang.

 2. Trong bản thảo email xuất hiện, thêm một địa chỉ người nhận và gửi tệp PDF của trang.

Chia sẻ sổ ghi chép

 1. Ở góc trên bên phải của sổ ghi chép bạn muốn chia sẻ, gõ nhẹ vào biểu tượng chia sẻ (viền ngoài của một người).

 2. Chọn mời mọi người hay sao chép nối kết đến sổ ghi chép.

  • Mời mọi người vào sổ tay: nhập tên hoặc địa chỉ email, hãy chọn có người nhận có thể sửa sổ ghi chép, và gõ nhẹ vào gửi. Chỉ những người trên thư có thể truy nhập sổ ghi chép của bạn.

  • Sao chép nối kết đến sổ ghi chép: chọn chỉ xem hay xem và sửa. Nối kết đã sẵn sàng để bạn có thể dán vào email. Bất kỳ ai có nối kết này có thể truy nhập sổ ghi chép của bạn.

iPhone

Gửi email một trang ghi chú

 1. Trên trang bạn muốn gửi email, gõ nhẹ vào biểu tượng và chọn Email trang.

 2. Trong bản thảo email xuất hiện, thêm một địa chỉ người nhận và gửi tệp PDF của trang.

Chia sẻ sổ ghi chép

 1. Ở góc trên bên phải của sổ ghi chép bạn muốn chia sẻ, gõ nhẹ vào biểu tượng chia sẻ (viền ngoài của một người).

 2. Chọn mời mọi người hay sao chép nối kết đến sổ ghi chép.

  • Mời: nhập tên hoặc địa chỉ email, hãy chọn có người nhận có thể sửa hoặc xem, và gõ nhẹ vào gửi. Chỉ những người trên thư có thể truy nhập sổ ghi chép của bạn.

  • Sao chép nối kết: chọn Chỉ xem hay xem và sửa. Nối kết đã sẵn sàng để bạn có thể dán vào email. Bất kỳ ai có nối kết này có thể truy nhập sổ ghi chép của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×