Chia sẻ sổ ghi chép OneNote cho Windows 8 trên SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với OneNote cho Windows 8, bạn có thể chia sẻ sổ ghi chép trên SharePoint.

Để chia sẻ toàn bộ sổ ghi chép trên SharePoint, bao gồm tất cả các phần và trang:
  1. Trên bất kỳ trang nào, gõ nhẹ vào biểu tượng cán bên cạnh Ghi chú Gần đây ở góc trên bên trái.

  2. Trong ngăn xám xuất hiện ở bên trái, hãy gõ nhẹ và giữ tên của sổ ghi chép mà bạn muốn chia sẻ. Đường viền được in đậm và dấu kiểm xuất hiện khi sổ ghi chép được chọn.

  3. Trong thanh ứng dụng ở dưới cùng màn hình, hãy gõ nhẹ Sao chép Nối kết đến Sổ ghi chép.

  4. Chuyển sang ứng dụng thư yêu thích của bạn, rồi dán nối kết đã sao chép và mô tả ngắn gọn vào phần nội dung thư.

  5. Thêm chủ đề và người nhận, rồi gửi thư. Người nhận thư sẽ có thể truy nhập sổ ghi chép của bạn nếu họ được phép vào site SharePoint của bạn.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×