Chia sẻ lịch Outlook cho Windows trên Outlook.com

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có thể khó tập hợp toàn nhóm để thực hành nếu họ đang có lịch biểu khác nhau. Nếu bạn có tài khoản trên Outlook.com, bạn có thể nhập lịch Outlook của bạn và phát hành lịch công khai.

Ghi chú: Nếu bạn không có tài khoản Outlook.com, tạo một người tại Outlook.com.

Để chia sẻ lịch Outlook của bạn trên Outlook.com, trước tiên hãy lưu lịch dưới dạng tệp ICS, nhập lịch vào Outlook.com rồi chia sẻ lịch với những ai cần xem.

Lưu lịch Outlook của bạn dưới dạng tệp ICS

Trước khi có thể phát hành lịch của bạn trong Outlook.com, bạn phải lưu lịch vào tệp.

 1. Trong Outlook, hãy bấm Lịch.

  Lệnh của Lịch

 2. Bấm Tệp > Lưu Lịch.

  lưu lịch ở dạng tệp ics

 3. Trong hộp thoại Lưu Như, hãy dùng tên tệp mặc định hoặc sửa đổi tên, duyệt đến vị trí mà bạn muốn lưu tệp, sau đó bấm Thêm Tùy chọn.

  hộp thoại lưu như đối với lịch outlook

 4. Hãy bấm Phạm vi Ngày, bấm mũi tên và bấm Xác định ngày.

 5. Chọn phạm vi ngày mà bạn muốn phát hành bằng cách dùng hộp Bắt đầu và Kết thúc.

  lưu lịch - chọn chi tiết

 6. Hãy bấm mũi tên Chi tiết, rồi chọn thông tin sẽ được hiển thị trong lịch được phát hành của bạn.

  Mẹo:  Do lịch của bạn sẽ hiện với mọi người, hãy chọn Chỉ sẵn dùng hoặc Chi tiết giới hạn. Càng nhiều người có thể xem lịch của bạn, hẳn bạn càng không thích họ xem chi tiết về cuộc sống cá nhân của bạn.

 7. Bấm OK, rồi bấm Lưu.

Nhập lịch Outlook của bạn vào Outlook.com

Bằng cách đăng ký lịch Outlook của bạn trong Outlook.com, những người khác có thể yên tâm rằng lịch của họ và bạn luôn đồng bộ vì bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện trong lịch Outlook sẽ tự động phản ánh trong lịch Outlook.com của bạn.

 1. Trong Outlook.com, trên thanh dẫn hướng, bấm công cụ khởi động ứng dụng và sau đó bấm lịch.

  Menu chính Outlook.com - chọn Lịch

 2. Trong dạng xem lịch biểu, hãy bấm New mũi tên xuống, bấm Thêm lịch, và bấm từ tệp.

 3. Trên trang nhập lịch , hãy duyệt đến các. ICS tệp và chọn nó, bấm mở.

 4. Bấm Lưu.

Ghi chú:  Nếu bạn chọn nhập lịch vào lịch Outlook.com hiện có, bạn sẽ thấy các tùy chọn để ngăn ngừa trùng lặp thay vì tùy chọn lời nhắc.

Chia sẻ lịch Outlook.com của bạn

Khi bạn đã nhập lịch Outlook của bạn vào Outlook.com, hãy phát hành lịch công khai.

 1. Trong dạng xem Lịch Outlook.com, hãy bấm Chia sẻ.

  Outlook.com - bấm chia sẻ để chọn lịch

 2. Chọn lịch mà bạn muốn chia sẻ.

 3. Dưới Chia sẻ, hãy bấm Chia sẻ với những người bạn đã chọn.

 4. Trong hộp Đến, hãy gõ địa chỉ email của những người bạn muốn chia sẻ lịch của bạn với họ. Sau đó bấm vào mũi tên để chọn số lượng thông tin mà họ có thể xem.

Chia sẻ lịch này

 1. Hãy bấm Chia sẻ rồi bấm Đóng.

Mẹo: Để dừng chia sẻ lịch, bấm chia sẻ trong dạng xem lịch, và bấm vào lịch mà bạn muốn dừng chia sẻ. Bên dưới quyền, bấm vào tên của người mà bạn không muốn chia sẻ lịch với và bấm loại bỏ quyền.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×