Chia sẻ danh sách phân phối với những người khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể gửi danh sách phân phối tới những người khác bằng cách bao gồm trong thư. Người nhận sau đó có thể lưu nó vào liên hệ của họ.

Để gửi một danh sách phân phối:

  1. Mở thư mới.

  2. Mở liên hệ.

  3. Kéo danh sách phân phối từ liên hệ vào nội dung thư.

    Ghi chú: Bạn có thể cần điều chỉnh thư và cửa sổ liên hệ để họ đang hiển thị cùng một lúc.

  4. Gửi thư.

Ghi chú: Nếu bạn muốn gửi danh sách phân phối cho người nào đó, và danh sách phân phối có chứa các thành viên từ Danh sách Địa chỉ Toàn cục, đảm bảo rằng người nhận của danh sách phân phối cũng sử dụng danh sách địa chỉ toàn cầu cùng đó.

Để lưu danh sách phân phối gửi cho bạn bởi người khác, hãy làm như sau:

  • Trong Ngăn Đọc hoặc danh sách thư, kéo phần đính kèm danh sách phân phối để Ngăn Dẫn hướng và thả nó trên tab liên hệ .

  • Kéo phần đính kèm danh sách phân phối từ thư vào một dạng xem liên hệ mở.

  • Bấm chuột phải vào danh sách phân phối phần đính kèm từ thư, bấm Lưu như trong menu lối tắt, và lưu nó về máy tính của bạn. Bạn có thể kéo nó từ máy tính của bạn, và thả nó vào liên hệ.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×