Chia sẻ cơ sở dữ liệu: Loại bỏ quyền truy nhập cơ sở dữ liệu trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dùng các nút sau đây, tùy thuộc vào lựa chọn của bạn:

Trở lại    Bấm lại để quay lại và thực hiện thay đổi, ví dụ, để thêm hoặc loại bỏ quyền truy nhập cơ sở dữ liệu cho người dùng riêng lẻ, thay vì cách loại bỏ quyền truy nhập cơ sở dữ liệu cho tất cả người dùng.

Hoàn tất     Bấm kết thúc để loại bỏ quyền truy nhập cơ sở dữ liệu từ người dùng đã chọn của bạn.

Hủy bỏ     Bấm hủy bỏ nếu bạn không muốn loại bỏ quyền truy nhập cơ sở dữ liệu từ người dùng đã chọn của bạn.

Lưu ý: Để chia sẻ cơ sở dữ liệu của bạn một lần nữa trong tương lai, trên menu Business Contact Manager , trỏ tới Công cụ cơ sở dữ liệu, bấm Chia sẻ cơ sở dữ liệuvà sau đó hoàn tất trình hướng dẫn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×