Chia sẻ cơ sở dữ liệu: Kiểm tra tính thiết đặt cho truy nhập cơ sở dữ liệu trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để chia sẻ cơ sở dữ liệu cục bộ của bạn với người dùng khác, bạn có thể cần điều chỉnh thiết đặt trên máy tính của bạn cho phép truy nhập. Chúng tôi khuyên bạn cho phép Business Contact Manager cho Outlook để thay đổi các thiết đặt này để cho phép chia sẻ dữ liệu của bạn, nhưng bạn cũng có thể xóa hộp kiểm bên cạnh bất kỳ thiết đặt nào bạn không muốn thay đổi.

Lưu ý: Bạn phải là người quản trị và đăng nhập với tư cách người quản trị cho phép các thay đổi được thực hiện, hoặc để làm cho chúng chính bạn. Nếu bạn không phải là người quản trị, hãy yêu cầu một người ai là người quản trị trên máy tính để đăng nhập như người quản trị và thực hiện các thay đổi thay mặt.

Tôi muốn xem lại các thiết đặt mà sẽ thay đổi      Nếu sẵn dùng, hãy chọn hộp kiểm để xem danh sách tất cả các thiết đặt có thể ngăn không cho người dùng truy nhập vào cơ sở dữ liệu trên máy tính của bạn.

Thiết đặt mà yêu cầu thay đổi     Mỗi vấn đề mà có thể yêu cầu thay đổi được liệt kê trong danh sách thiết đặt . Bấm một vấn đề cho biết thêm chi tiết. Nếu bạn không muốn thực hiện thay đổi được đề xuất, hãy xóa hộp kiểm bên cạnh thiết đặt đó. Bấm tiếp theo khi bạn đã sẵn sàng để tiếp tục.

Lưu ý: Đây là một phần của quy trình cho phép người dùng khác để chia sẻ cơ sở dữ liệu Business Contact Manager mà bạn sở hữu. Để chia sẻ cơ sở dữ liệu của bạn, trên menu Business Contact Manager , trỏ tới Công cụ cơ sở dữ liệu, bấm Chia sẻ cơ sở dữ liệuvà sau đó hoàn tất trình hướng dẫn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×