Chia sẻ cơ sở dữ liệu: Chia sẻ cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn phải là hiện tại người sở hữu cơ sở dữ liệu để chia sẻ cơ sở dữ liệu với người dùng khác. Những người dùng cũng phải có quyền truy nhập vào máy tính của bạn mà cơ sở dữ liệu nằm, vì chúng đã được cấp quyền truy nhập bằng một người quản trị hoặc vì nó là một phần của một miền mà họ là thành viên.

Lưu ý: Bạn phải là người quản trị trên máy tính để thêm người dùng mới vào những người dùng đã có quyền truy nhập vào máy tính.

  • Nếu máy tính của bạn không nằm trên một tên miền và bạn không phải là người quản trị, hoàn thành trình hướng dẫn cơ sở dữ liệu chia sẻ, và sau đó yêu cầu người quản trị để cấp quyền truy nhập người dùng mới vào máy tính.

  • Nếu bạn là người quản trị và cần phải cấp quyền truy nhập cho người dùng mới, hãy đảm bảo bạn đăng nhập vào máy tính như người quản trị của nó, trừ khi bạn đang chạy Windows Vista, khi Windows sẽ nhắc bạn cho phép hoặc một người quản trị mật khẩu trước khi bạn có thể thêm người dùng mới.

Tôi không muốn chia sẻ dữ liệu của tôi     Chọn tùy chọn này để dừng chia sẻ dữ liệu Business Contact Manager của bạn với người dùng khác.

Tôi muốn chia sẻ dữ liệu của tôi     Chọn tùy chọn này để cho phép người dùng khác để chia sẻ dữ liệu Business Contact Manager của bạn.

  • Microsoft Windows XP Home

    Bạn không thể chia sẻ cơ sở dữ liệu của bạn với người dùng khác.

  • Microsoft Windows XP Professional hoặc Windows Vista

    Nếu bạn đang chạy phiên bản này, hãy chọn với người dùng làm việc trên các máy tính khác trong mạng của tôi.

Quan trọng: Khi bạn chia sẻ một cơ sở dữ liệu, bạn chia sẻ tất cả thông tin trong cơ sở dữ liệu này với mọi người có quyền truy nhập vào đó. Nếu bạn đã thiết lập email tự động-nối kết, tất cả hiện có và trong tương lai giao tiếp mục lịch sử được nối kết với tài khoản của bạn và liên hệ công việc sẵn dùng cho tất cả người dùng chia sẻ cơ sở dữ liệu. Nếu bạn muốn tiếp tục để nối kết email của bạn với các bản ghi trong cơ sở dữ liệu, bạn có thể muốn loại bỏ bất kỳ mục lịch sử hiện có giao tiếp mà bạn không muốn chia sẻ.

Lưu ý: Đây là một phần của quy trình cho phép người dùng khác để chia sẻ Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc mà bạn sở hữu. Để chia sẻ cơ sở dữ liệu của bạn, trên menu Business Contact Manager , trỏ tới Công cụ cơ sở dữ liệu, bấm Chia sẻ cơ sở dữ liệuvà sau đó hoàn tất trình hướng dẫn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×