Chia sẻ các tệp và thư mục của OneDrive

Chia sẻ các tệp và thư mục của OneDrive

Bạn có thể sử dụng OneDrive để chia sẻ ảnh, tài liệu Microsoft Office, các tệp khác và toàn bộ thư mục với mọi người. Các tệp và thư mục bạn lưu trữ trongOneDrive là riêng tư cho đến khi bạn quyết định chia sẻ chúng và bạn có thể xem người đang được chia sẻ tệp OneDrive hoặc dừng chia sẻ bất cứ lúc nào.

Bạn sẽ thấy các tùy chọn khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cá nhân hay tài khoản cơ quan hoặc trường học. Chọn một tab bên dưới để tìm hiểu thêm.

Lưu ý: Tính năng Chia sẻ được hạn chế trong chế độ cơ bản hoặc "chỉ lưu trữ" OneDrive. Giới hạn đặt lại sau 24 giờ, nhưng bạn có thể nâng cấp lên một đăng ký Premium để có được tăng giới hạn chia sẻ và thêm các tính năng chia sẻ.

 1. Truy nhập website của OneDrive và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ bằng cách chọn hình tròn ở góc trên của mục. Bạn cũng có thể chọn nhiều mục để chia sẻ chúng cùng nhau.

 3. Chọn Chia sẻ ở đầu trang.

  Ảnh chụp màn hình hoạt động chọn tệp và bấm vào lệnh Chia sẻ

 4. Trong hộp thoại Chia sẻ xuất hiện, chọn một trong những tùy chọn chia sẻ sau: Sao chép liên kết hoặc Gửi email.

  Chia sẻ hộp thoại tệp trong OneDrive

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy các tùy chọn này, có thể bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học. Bấm vào tab OneDrive - Business gần phần đầu bài viết này để biết cách chia sẻ các tệp OneDrive for Business.

Sao chép liên kết

Chọn tùy chọn này để chia sẻ các mục với nhiều người mà thậm chí bạn còn không quen biết. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các liên kết này để đăng lên Facebook, Twitter hoặc LinkedIn hay chia sẻ trong email hoặc IM. Bất cứ ai lấy liên kết đều có thể xem hoặc chỉnh sửa mục, tùy thuộc vào quyền mà bạn đặt. Người dùng có liên kết không thể tải lên các mục mới. Hãy nhớ rằng liên kết cũng có thể được chuyển tiếp và không bắt buộc đăng nhập.

 1. Chọn Bất cứ ai có liên kết đều có thể chỉnh sửa để tùy chỉnh các tùy chọn liên kết.

 2. Đặt các tùy chọn bạn muốn đối với liên kết của bạn, rồi chọn Áp dụng khi bạn hoàn tất.

  • Cho phép chỉnh sửa - Khi bạn chia sẻ các mục với loại liên kết này, mọi người có thể chỉnh sửa tệp và có thể thêm hoặc xóa các tệp trong thư mục dùng chung. Người nhận có thể chuyển tiếp liên kết, thay đổi danh sách những người chia sẻ tệp hoặc thư mục, cũng như thay đổi quyền cho người nhận. Nếu bạn chia sẻ thư mục, những người có quyền Chỉnh sửa cũng có thể sao chép, di chuyển, chỉnh sửa, đổi tên, chia sẻ và xóa mọi nội dung trong thư mục.

   Bỏ chọn hộp này có nghĩa là mọi người có thể xem, sao chép hoặc tải xuống các mục của bạn mà không cần đăng nhập. Họ cũng có thể chuyển tiếp liên kết cho người khác. Tuy nhiên, họ không thể thay đổi phiên bản trên OneDrive của bạn.

  • Đặt ngày hết hạn - Liên kết sẽ chỉ hoạt động cho đến ngày bạn đặt. Sau đó, liên kết sẽ không hợp lệ và bạn sẽ cần tạo một liên kết mới cho người dùng yêu cầu quyền truy cập vào tệp hoặc thư mục của bạn.

  • Đặt mật khẩu - Khi người dùng nhấp vào liên kết, họ sẽ được nhắc nhập mật khẩu trước khi có thể truy nhập tệp. Bạn sẽ phải cung cấp riêng mật khẩu này cho người dùng.

  Tùy chọn Cài đặt Liên kết để chia sẻ tệp trong OneDrive

 3. Khi bạn quay lại hộp Chia sẻ chính (mà giờ sẽ phản ánh những thay đổi bạn đã thực hiện, nếu bạn thay đổi liên kết từ Chỉnh sửa thành Xem), hãy chọn Sao chép Liên kết để sao chép liên kết vào bảng tạm của bạn.

  Sao chép xác nhận Liên kết khi chia sẻ tệp qua liên kết trong OneDrive

  Lưu ý: "https://1drv.ms” là URL rút ngắn của OneDrive. Các URL rút ngắn hữu dụng khi chia sẻ qua Twitter.

 4. Dán liên kết vào một thư email hoặc bất cứ đâu mà bạn chia sẻ liên kết.

Mẹo: Bạn cũng có thể tạo các liên kết chia sẻ thông qua ứng dụng OneDrive trên máy tính chạy trên Windows 7, Windows 10 và máy Mac. Tất cả những gì bạn cần làm là bấm chuột phải vào tệp hoặc thư mục trong thư mục OneDrive trên máy tính của bạn, và chọn Chia sẻ liên kết OneDrive. Điều này sẽ sao chép liên kết vào bảng tạm mà bạn có thể dán vào email, trang web, bài đăng blog và v.v..

Tuy nhiên, các liên kết này được đặt theo mặc định thành quyền Chỉnh sửa. Nếu bạn chỉ muốn ai đó có quyền Xem, bạn sẽ cần sử dụng trang web OneDrive để tạo liên kết (hoặc sửa đổi liên kết mà bạn vừa tạo).

Email

Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn gửi thư mời email tới mọi người hoặc các nhóm, đồng thời duy trì theo dõi người được mời. Tùy chọn này cũng cho phép bạn sau này loại bỏ quyền của các cá nhân hoặc nhóm cụ thể nếu cần.

 1. Trong trường Nhập tên hoặc địa chỉ email, hãy bắt đầu nhập địa chỉ email hoặc tên liên hệ của những người bạn muốn chia sẻ. Khi bạn bắt đầu nhập thông tin vào hộp, bạn cũng có thể chọn liên hệ từ danh sách xuất hiện.

  Chia sẻ hộp thoại tệp trong OneDrive kèm địa chỉ email

 2. Thêm ghi chú cho người nhận nếu bạn muốn.

 3. Để thay đổi cấp độ quyền, chọn Bất kỳ ai có liên kết đều có thể chỉnh sửa.

 4. Đặt các tùy chọn bạn muốn đối với liên kết của bạn, rồi chọn Áp dụng khi bạn hoàn tất.

  • Cho phép chỉnh sửa - Khi bạn chia sẻ các mục với loại liên kết này, mọi người có thể chỉnh sửa tệp và có thể thêm hoặc xóa các tệp trong thư mục dùng chung. Người nhận có thể chuyển tiếp liên kết, thay đổi danh sách những người chia sẻ tệp hoặc thư mục, cũng như thay đổi quyền cho người nhận. Nếu bạn chia sẻ thư mục, những người có quyền Chỉnh sửa cũng có thể sao chép, di chuyển, chỉnh sửa, đổi tên, chia sẻ và xóa mọi nội dung trong thư mục.

   Bỏ chọn hộp này có nghĩa là mọi người có thể xem, sao chép hoặc tải xuống các mục của bạn mà không cần đăng nhập. Họ cũng có thể chuyển tiếp liên kết đến những người khác. Tuy nhiên, họ không thể thay đổi phiên bản trên của bạn Để thay đổi cấp độ quyền,.

  • Đặt ngày hết hạn - Liên kết sẽ chỉ hoạt động cho đến ngày bạn đặt. Sau đó, liên kết sẽ không hợp lệ và bạn sẽ cần tạo một liên kết mới cho người dùng yêu cầu quyền truy cập vào tệp hoặc thư mục của bạn.

  • Đặt mật khẩu - Khi người dùng nhấp vào liên kết, họ sẽ được nhắc nhập mật khẩu trước khi có thể truy nhập tệp. Bạn sẽ phải cung cấp riêng mật khẩu này cho người dùng.

  Tùy chọn Cài đặt Liên kết để chia sẻ tệp trong OneDrive

 5. Chọn Áp dụng để lưu cài đặt quyền, rồi chọn Gửi.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn gặp sự cố khi chia sẻ từ Outlook.com, hãy xem mục Không thể chia sẻ tệp OneDrive từ Outlook.com.

 • Nếu tài khoản Microsoft của bạn được thiết đặt với An toàn Gia đình và cha mẹ bạn đã tắt tính năng quản lý liên hệ, thì bạn chỉ có thể chia sẻ mục với những người đã nằm trong danh sách liên hệ của bạn.

 • Vui lòng tôn trọng bản quyền và cẩn thận với nội dung bạn chia sẻ trực tuyến. Việc sao chép hoặc chia sẻ tài liệu trái phép sẽ vi phạm Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft.

Cho người nhận quyền kiểm soát và cộng tác lớn hơn với những thư mục dùng chung

Khi bạn chia sẻ thư mục với quyền Chỉnh sửa, những người mà bạn chia sẻ có thể thêm các thư mục dùng chung vào OneDrive của riêng họ. Điều này cho phép họ giữ thư mục đó cùng với các thư mục và các mục riêng của họ, giúp họ dễ dàng di chuyển các mục giữa các thư mục và dễ dàng làm việc ngoại tuyến trên đó. Bất kỳ cập nhật nào mà họ thực hiện đều sẽ đồng bộ với thư mục dùng chung, vì vậy mọi người có quyền truy nhập vào thư mục này đều được cập nhật.

 • Để chia sẻ thư mục kèm theo liên kết - Hãy chọn Lấy liên kết và trong hộp Chia sẻ, chọn Bất cứ ai có liên kết này đều có thể chỉnh sửa mục này.

 • Để chia sẻ thư mục bằng email - Chọn Email, rồi trong hộp Chia sẻ, chọn Có thể chỉnh sửa.

Mẹo: Người nhận có thể thêm thư mục dùng chung vào OneDrive của họ, chứ không phải thêm từng tệp. Nếu bạn muốn người nhận thêm tệp vào OneDrive của họ, đặt các tệp trong thư mục đầu tiên, rồi chia sẻ thư mục đó.

Xem mục bạn đã chia sẻ

Trên OneDrive.com, chọn Được chia sẻ ở ngăn bên trái, rồi chọn Do tôi chia sẻ.

Đây là cách bạn chia sẻ tệp hoặc thư mục:

 1. Truy nhập website của OneDrive và đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

  Lưu ý: Bạn không sử dụng Office 365? Hãy thử Chia sẻ tài liệu hoặc thư mục trong SharePoint Server.

 2. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ, rồi chọn Chia sẻ.

  Ảnh chụp màn hình hộp thoại chia sẻ hiển thị liên kết chia sẻ cho mọi người bên trong tổ chức.

 3. Nhập tên của người hoặc nhóm bạn muốn chia sẻ tệp và thư mục. Bạn cũng có tùy chọn thêm một thông điệp.

  Tùy chọn: Bấm vào danh sách thả xuống để thay đổi loại liên kết. Ngăn Chi tiết sẽ mở, tại đó, bạn có thể thay đổi người có quyền truy nhập liên kết và chọn xem mọi người có thể chỉnh sửa mục bạn đang chia sẻ hay không.

  Các tùy chọn cho Bạn muốn liên kết này có hiệu lực với những ai (tùy chọn thay đổi dựa trên các cài đặt của người quản trị):

  • Bất kỳ ai cấp quyền truy nhập cho bất kỳ người nào nhận được liên kết này, dù họ nhận được trực tiếp từ bạn hay được chuyển tiếp từ ai khác. Có thể bao gồm cả những người bên ngoài tổ chức của bạn.

  • Những người trong <Tổ chức của Bạn> cấp cho bất kỳ ai trong tổ chức của bạn có quyền truy cập liên kết vào tệp, cho dù họ nhận được trực tiếp từ bạn hoặc chuyển tiếp từ ai đó.

  • Mục Những người có quyền truy nhập hiện có có thể được sử dụng bởi những người đã có quyền truy nhập vào tài liệu hoặc thư mục. Nó sẽ không thay đổi các quyền trên mục đó. Sử dụng thao tác này nếu bạn chỉ muốn gửi liên kết cho ai đó đã truy nhập. 

  • Những người cụ thể chỉ cấp quyền truy nhập cho những người mà bạn chỉ định, dù những người khác có thể đã có quyền truy nhập. Nếu mọi người chuyển tiếp lời mời chia sẻ, chỉ những người đã có quyền truy nhập vào mục mới có thể sử dụng liên kết.

  Lưu ý: Nếu tùy chọn chia sẻ bị mờ đi, thì người quản trị của tổ chức của bạn có thể đã hạn chế chúng. Ví dụ: họ có thể chọn tắt tùy chọn Bất kỳ ai để ngăn các liên kết có thể sử dụng được chuyển tiếp đến người khác.

  Theo mặc định, Cho phép chỉnh sửa sẽ được bật. Nếu bạn muốn mọi người chỉ xem các tệp của mình, hãy bỏ chọn hộp kiểm này. Điều này có thể được hạn chế hơn nữa bằng cách chọn tùy chọn Chặn tải xuống, có nghĩa là họ không thể lưu một bản sao cục bộ.

  Ngoài ra, khi tạo liên kết, bạn có thể đặt ngày hết hạn, cũng như mật khẩu để truy nhập vào tệp. (Bạn sẽ cần phải cung cấp mật khẩu cho người hoặc những người mà bạn đang chia sẻ tệp.)

  Khi bạn đã thực hiện xong, bấm vào Áp dụng.

 4. Khi bạn đã sẵn sàng gửi liên kết, bấm vào Gửi.

Mẹo: 

 • Bạn cũng có thể chia sẻ tệp và thư mục trực tiếp từ File Explorer cho Windows 7 và Windows 10 hoặc Trình tìm kiếm trên máy Mac. Tất cả những gì bạn cần làm là bấm chuột phải vào tệp hoặc thư mục trong OneDrive thư mục trên máy tính của bạn, và chọn Chia sẻ. Hộp thoại tương tự từ Bước 2 sẽ mở trên máy tính của bạn và bạn có thể thực hiện các lựa chọn của mình khi cần thiết.

 • Khi chia sẻ tệp, nếu bạn chọn tùy chọn Outlook, điều này sẽ chỉ cho phép bạn bao gồm một liên kết đến tệp trong thư email. Nếu bạn muốn đính kèm tệp thực tế, bạn phải tải xuống một bản sao cục bộ từ OneDrive, rồi đính kèm tệp vào email.

Nhận liên kết đến tệp hoặc thư mục bạn có thể sao chép

Một cách chia sẻ khác là nhận liên kết đến tệp hoặc thư mục mà bạn có thể sao chép và dán trong tin nhắn văn bản hoặc trên trang web. Những người bạn chia sẻ liên kết này còn có thể chuyển tiếp liên kết của bạn cho những người khác.

 1. Trong OneDrive của bạn, bấm vào Sao chép liên kết. Liên kết sẽ tự động được sao chép vào bảng tạm của bạn.

  Ảnh chụp màn hình hộp thoại sao chép liên kết

  Tùy chọn: Bấm vào danh sách thả xuống để thay đổi loại liên kết. Ngăn Chi tiết sẽ mở, tại đó, bạn có thể thay đổi người có quyền truy nhập liên kết và chọn xem mọi người có thể chỉnh sửa mục bạn đang chia sẻ hay không.

  Các tùy chọn cho Bạn muốn liên kết này có hiệu lực với những ai (tùy chọn thay đổi dựa trên các cài đặt của người quản trị):

  • Bất kỳ ai cấp quyền truy nhập cho bất kỳ người nào nhận được liên kết này, dù họ nhận được trực tiếp từ bạn hay được chuyển tiếp từ ai khác. Có thể bao gồm cả những người bên ngoài tổ chức của bạn.

  • Những người trong <Tổ chức của Bạn> cấp cho bất kỳ ai trong tổ chức của bạn có quyền truy cập liên kết vào tệp, cho dù họ nhận được trực tiếp từ bạn hoặc chuyển tiếp từ ai đó.

  • Mục Những người có quyền truy nhập hiện có có thể được sử dụng bởi những người đã có quyền truy nhập vào tài liệu hoặc thư mục. Nó sẽ không thay đổi các quyền trên mục đó. Sử dụng thao tác này nếu bạn chỉ muốn gửi liên kết cho ai đó đã truy nhập. 

  • Những người cụ thể chỉ cấp quyền truy nhập cho những người mà bạn chỉ định, dù những người khác có thể đã có quyền truy nhập. Nếu mọi người chuyển tiếp lời mời chia sẻ, chỉ những người đã có quyền truy nhập vào mục mới có thể sử dụng liên kết.

  Theo mặc định, Cho phép chỉnh sửa sẽ được bật. Nếu bạn muốn mọi người chỉ xem các tệp của mình, hãy bỏ chọn hộp kiểm này.

  Ngoài ra, khi tạo liên kết, bạn có thể đặt ngày hết hạn, cũng như mật khẩu để truy nhập vào tệp. (Bạn sẽ cần phải cung cấp mật khẩu cho người hoặc những người mà bạn đang chia sẻ tệp.)

  Khi bạn đã thực hiện xong, bấm vào Áp dụng.

 2. Dán liên kết (Ctrl+V) đến bất cứ đâu bạn muốn, chẳng hạn như tin nhắn văn bản hoặc trên website.

Lưu ý: 

 • Quyền được cấp qua liên kết chia sẻ chỉ hoạt động với điều kiện là liên kết còn tồn tại. Ví dụ: khi một liên kết bị vô hiệu hóa, quyền truy nhập sẽ bị thu hồi (mặc dù mọi người vẫn có thể có quyền truy nhập vào tệp thông qua các phương tiện khác).

 • Khi chọn Cho phép chỉnh sửa: Sau khi đăng nhập, mọi người trong tổ chức của bạn có thể chỉnh sửa, sao chép hoặc tải xuống tệp. Khi mục Cho phép chỉnh sửa không được chọn, mọi người trong tổ chức của bạn có thể xem tệp nhưng không thể thực hiện thay đổi. Tuy nhiên, họ có thể vẫn sao chép hoặc tải xuống tệp.

 • Bạn có thể chia sẻ tệp với những người dùng bên ngoài (người dùng không trong tổ chức của bạn) bằng cách mời họ làm “Khách” hoặc bằng cách tạo và đăng liên kết khách. Theo mặc định, các liên kết này sẽ sẵn dùng trong Office 365, nhưng các quản trị viên có thể tắt tính năng chia sẻ bên ngoài đối với các site của bạn. Để biết chi tiết, xem mục Chia sẻ tệp hoặc thư mục SharePoint.

Chia sẻ bằng các ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động

Để biết thông tin và trợ giúp, hãy xem:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ dành cho OneDriveOneDrive for Business.
Đối với ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động, xem mục Khắc phục sự cố về ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

Biểu tượng Hỗ trợ qua email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho nhóm hỗ trợ OneDrive. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ OneDrive for Business từ PC hoặc máy Mac của bạn, chọn biểu tượng OneDrive ở khu vực thông báo hoặc thanh menu, rồi chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Có điều tôi không thích.

OneDrive for Business Người quản trị còn có thể xem OneDrive for Business Tech Community, Trợ giúp dành cho người quản trị OneDrive for Business hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Bạn có phản hồi?
OneDrive UserVoice là nơi để bạn đề xuất các tính năng bạn muốn thấy chúng tôi thêm vào OneDrive. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo sẽ mang tới mọi tính năng hay đường thời gian cụ thể, chúng tôi vẫn sẽ phản hồi mọi đề xuất nhận được ít nhất 500 phiếu bầu.

Truy nhập OneDrive UserVoice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×