Chia sẻ các tệp PowerPoint 2013 với người dùng phiên bản trước

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thông tin về Lưu các tệp PowerPoint 2013 của bạn ở định dạng trước để chia sẻ với những người có phiên bản PowerPoint trước. Đây là cách thực hiện:

  1. Trong PowerPoint 2013, trên tab Tệp, bấm Lưu Như.

  2. Bấm Duyệt.

  3. Trong hộp thoại Lưu Như, chọn một thư mục rồi trong danh sách Lưu ở dạng, chọn PowerPoint 97-2003 (*.ppt).

    Lưu các tệp .ppt của bạn dưới dạng .pptx

  4. Để đổi tên tệp, hãy nhập một tên mới cho tệp vào ô Tên Tệp.

  5. Bấm Lưu.

  6. Mở tệp .ppt mới lưu trong phiên bản PowerPoint trước.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×