Chia sẻ OneNote ghi chú trong một cuộc họp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn ghi chú trong một cuộc họp, có thể bạn không ghi lại được mọi thứ người khác nói. Vì vậy, hãy để những người khác cùng ghi chú với bạn. Chỉ cần để các ghi chú của các bạn ở một vị trí được chia sẻ, chẳng hạn như OneDrive hoặc SharePoint và OneNote sẽ làm phần việc còn lại.

Ghi chú: Nếu đã tạo sổ ghi chép trên máy tính, trước tiên bạn sẽ cần chia sẻ sổ ghi chép trên OneDrive để người khác cũng có thể xem và sửa.

Để cho phép những người khác xem và đóng góp vào ghi chú được chia sẻ của bạn, hãy thực hiện một trong hai cách sau:

  • Để mời những người khác đến sổ ghi chép được chia sẻ của bạn, hãy bấm Tệp > Chia sẻ > Mời mọi người.

    Chia sẻ sổ ghi chép với những người khác

    Những người bạn mời sẽ nhận được thông báo với nối kết đến sổ ghi chép được chia sẻ của bạn. Quyền mà bạn đã đặt cho chúng ở vị trí được chia sẻ sẽ xác định cho dù họ có thể chỉ xem các ghi chú của bạn hoặc cũng có thể sửa đổi chúng.

  • Để chia sẻ sổ ghi chép trong suốt cuộc họp, hãy bấm Tệp > Chia sẻ > Chia sẻ với Cuộc họp.

    Chia sẻ ghi chú với những người dự họp.

Sau khi người khác mở sổ ghi chép, bất kỳ ai có quyền đều có thể thêm ghi chú cuộc họp—tất cả cùng một lúc nếu bạn muốn! OneNote tự động đồng bộ hóa và ghi chú của mọi người sẽ hiện lên.

Ghi chú: Bạn có thể dừng chia sẻ sổ ghi chép bất cứ lúc nào và bạn có thể thay đổi những ai có thể xem hay sửa sổ ghi chép đó.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×