Chia sẻ đăng ký Office 365 Home với tối đa bốn người

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đã mua Office 365 Home, bạn có thể chia sẻ lợi ích thuê bao của bạn với tối đa bốn người khác. Tại không có thêm chi phí, mỗi người sẽ nhận được:

 • Phiên bản mới nhất của ứng dụng Office cho PC, Mac, máy tính bảng và điện thoại thông minh.

  Để cài đặt Office, mỗi người cần tài khoản Microsoft và trang Tài khoản Office của tôi cá nhân riêng của họ. Nếu họ không đã có tài khoản Microsoft, họ có thể tạo một khi họ chấp nhận thư mời để chia sẻ. Thật miễn phí.

 • 1 TB thêm cho dung lượng lưu trữ miễn phí OneDrive . Để tìm hiểu thêm, hãy xem "về OneDrive" trong Office 365 câu hỏi thường gặp.

  Mọi người bạn chia sẻ lợi ích thuê bao của bạn có thể lưu trữ OneDrive riêng của họ. Đừng lo: họ không thể truy nhập tệp hoặc thư mục trên lưu trữ cá nhân OneDrive của bạn, mặc dù bạn có thể chia sẻ tệp với chúng nếu bạn muốn. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem OneDrive chia sẻ tệp và thư mục

 • 60 phút Skype mỗi tháng để điện thoại di động tại 8 quốc gia và điện thoại cố định trong 60 + quốc gia (chỉ ở những thị trường nơi Skype sẵn dùng). Để tìm hiểu thêm, hãy xem "về phút gọi qua Skype" trong Office 365 câu hỏi thường gặp.

Muốn cài đặt Office 365 Home cho chính bạn trên thiết bị khác? Bạn không cần phải chia sẻ thuê bao của mình Office 365 Home với chính bạn cài đặt nó trên thiết bị khác. Chỉ cần đăng nhập vào trang Tài khoản Office của tôi của bạn trên thiết bị bạn muốn cài đặt trên và chọn cài đặt.

Làm thế nào để chia sẻ lợi ích thuê bao Office 365 Home của bạn

 1. Đăng nhập vào trang Tài khoản Office của Tôi của bạn. Hãy chắc chắn sử dụng cùng tài khoản Microsoft mà bạn đã từng sử dụng để thiết lập đăng ký của mình.

 2. Trong phần Chia sẻ Office 365, chọn Chia sẻ Office 365.

  Mục Chia sẻ Office 365 thuộc trang Tài khoản của Tôi trước khi đăng ký được chia sẻ với bất kỳ người nào.

  Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy phần chia sẻ Office 365 , bạn có thể không chủ sở hữu của thuê bao Office 365 Home . Nếu bạn đang dùng gói đăng ký Office 365 Home mà người khác chia sẻ với bạn, hoặc nếu bạn có loại Office 365 gói đăng ký khác, bạn không thể chia sẻ thuê bao của bạn với người khác.

  Bạn cũng có thể không có thuê bao Office 365 Home . Kiểm tra tên sản phẩm ở phía trên phần cài đặt trên trang Tài khoản Office của tôi của bạn. Office 365 Personal và Office 365 University không bao gồm chia sẻ thuê bao.

 3. Trên trang chia sẻ Office 365 , chọn Thêm người.

Trước khi bạn chia sẻ với những người khác: Hãy nghĩ về số lượng thiết bị bạn muốn cài đặt trên thảo luận với họ. Là chủ sở hữu của thuê bao Office 365 Home , bạn có thể hủy kích hoạt cài đặt bất kỳ từ trang Tài khoản Office của tôi của bạn nếu bạn tìm thấy bạn đang chạy, nhưng nó nên đặt mong đợi về trước. Tìm hiểu thêm về điều này và cần phải làm gì nếu ai đó không nhận được lời mời trong phần làm thế nào để quản lý những người bạn đã chia sẻ với, thư mời, và cài đặt .

Trước khi người nào đó cài đặt Office: đảm bảo rằng máy tính của mình đáp ứng yêu cầu hệ thống. Ví dụ, phiên bản mới nhất của Office không thể được cài đặt trên Chromebook, hoặc máy tính Windows chạy Windows Vista hoặc Windows XP.

Mời ai đó sử dụng email

 1. Trên các tài khoản Office của tôi > chia sẻ Office 365 trang, chọn Thêm người, sau đó chọn mời qua Email.

 2. Nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ với.

 3. Chọn gửi.

Mời ai đó bằng cách gửi nối kết một lần

 1. Trên các tài khoản Office của tôi > chia sẻ Office 365 , chọn nối kết lần.

 2. Gửi nối kết qua email, văn bản hoặc các loại của thông báo cho người bạn muốn chia sẻ với. Khi họ bấm nối kết và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của họ, họ sẽ được thêm vào thuê bao của bạn.

 3. Nếu bạn muốn chia sẻ với nhiều người, hãy tạo một nối kết riêng cho từng người.

Sử dụng Microsoft gia đình để chia sẻ lợi ích thuê bao Office 365 Home của bạn

 1. Thêm người vào Microsoft gia đình bạn.

 2. Đến trang Tài khoản Office của tôi của bạn, và chọn chia sẻ Office 365.

 3. Trên trang chia sẻ Office 365 , chọn thêm mọi người > dòng Microsoft.

 4. Chọn các thành viên gia đình bạn muốn chia sẻ với. Nếu bạn thêm nhiều người gia đình Microsoft của bạn sau này, bạn có thể chia sẻ lợi ích thuê bao của bạn với chúng sau đó.

Làm thế nào để quản lý những người bạn đã chia sẻ với, thư mời, và cài đặt

Bạn có thể chia sẻ các lợi ích thuê bao Office 365 Home với tối đa bốn người. Theo thời gian, bạn có thể muốn chia sẻ với người khác hoặc hủy kích hoạt Office cài đặt trên máy tính cũ hơn và cài đặt Office trên máy tính mới. Thật dễ dàng để thực hiện: đi đến trang Tài khoản Office của tôi của bạn, chọn chia sẻ Office 365, sau đó làm theo các hướng dẫn.

Quản lý mọi người và Office cài đặt

Phần quản lý người dùng trên các tài khoản Office của tôi > chia sẻ Office 365 trang để xem và quản lý cách mọi người đang dùng thuê bao của mình Office 365 Home và Office cài đặt.

Ví dụ, nếu tất cả các cài đặt sẵn dùng của bạn đang được dùng, và bạn muốn để giải phóng một cài đặt, bạn có hai tùy chọn:

 • Hủy kích hoạt một cài đặt Office     Hủy kích hoạt một cài đặt không loại bỏ ai đó khỏi thuê bao Office 365 Home . Nó chỉ đặt một cài đặt trên thiết bị cụ thể về chế độ chỉ đọc và giải phóng lên một Office cài đặt cho thiết bị khác. Người mà bạn chia sẻ thuê bao của bạn với vẫn có thể xem và in các tệp Office của họ; họ vừa không thể sửa hoặc tạo tệp mới. Họ có thể tiếp tục lưu trữ bổ sung OneDrive của họ và vẫn có thể sử dụng của bạn Office cài đặt, Nếu thêm trở nên sẵn dùng.

 • Dừng chia sẻ thuê bao của bạn với những người khác     Khi bạn ngừng chia sẻ thuê bao của bạn với người nào đó, họ sẽ mất tất cả của họ Office 365 Home lợi ích thuê bao, bao gồm phụ OneDrive dung lượng lưu trữ và khả năng sử dụng của bạn Office cài đặt. Họ vẫn có thể xem và in các tệp Office của họ, nhưng họ không thể sửa hoặc tạo tệp mới.

Quản lý thư mời

Sử dụng phần quản lý thư mời trên các tài khoản Office của tôi > chia sẻ Office 365 trang để xem và quản lý thư mời mà bạn đã tạo. Bạn có thể kiểm tra trạng thái của một thư mời, hoặc gửi lại hoặc xóa bỏ thư mời.

Nếu người mà bạn đã gửi thư mời để không thể tìm thấy nó, hãy xem không thể tìm thấy lời mời chia sẻ Office 365 Home. Và nếu người nào đó chưa chấp nhận lời mời, và bạn không quan, bạn có thể chỉ cần xóa bỏ thư mời.

Trợ giúp cho những người mà bạn đã chia sẻ thuê bao của bạn với

Khi bạn chia sẻ thuê bao của bạn với người nào đó, họ nhận được email từ Microsoft cho biết rằng bạn đã chia sẻ thuê bao Office 365 Home của mình với họ. Việc cần thực hiện là bấm vào nút chấp nhận trong email và đi đến trang Tài khoản Office của tôi của họ để cài đặt Office, truy nhập lưu trữ OneDrive của họ, và nhiều hơn nữa.

Khi được đề cập ở trên, nếu họ không nhận được thư mời, yêu cầu họ đọc không thể tìm thấy lời mời chia sẻ Office 365 Home. Và nếu họ gặp vấn đề khi cài đặt Office, yêu cầu họ xem khắc phục sự cố cài đặt Office 365, Office 2016, và Office 2013.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac của bạn

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×