Chia sẻ đăng ký Office 365 Home với tối đa bốn người

Nếu bạn đã mua Office 365 Home, bạn có thể chia sẻ các lợi ích đăng ký của mình với tối đa bốn người khác.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Không cần thêm chi phí, mỗi người sẽ nhận được:

 • Phiên bản mới nhất của các ứng dụng Office dành cho PC, máy Mac, máy tính bảng và điện thoại thông minh.

  Để cài đặt Office, mỗi người cần có tài khoản Microsoft riêng và trang Tài khoản Office của Tôi cá nhân. Nếu những người đó chưa có tài khoản Microsoft thì họ có thể tạo tài khoản khi chấp nhận lời mời chia sẻ của bạn. Hoàn toàn miễn phí.

 • 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive miễn phí. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục "Giới thiệu về OneDrive" trong câu hỏi thường gặp về Office 365.

  Những người được bạn chia sẻ lợi ích đăng ký sẽ nhận được dung lượng lưu trữ OneDrive của riêng mình. Đừng lo: Họ không thể truy nhập các tệp hoặc thư mục tại nơi lưu trữ OneDrive cá nhân của bạn, mặc dù bạn có thể chia sẻ tệp với họ, nếu muốn. Để tìm hiểu cách thức, hãy xem mục Chia sẻ tệp và thư mục OneDrive

 • 60 phút gọi điện với Skype mỗi tháng tới điện thoại di động tại tám quốc gia và tới điện thoại cố định tại hơn 60 quốc gia (chỉ ở những thị trường mà Skype sẵn dùng). Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục "Giới thiệu về những phút gọi điện với Skype" trong các câu hỏi thường gặp về Office 365.

Bạn muốn cài đặt Office 365 Home cho bản thân trên một thiết bị khác? Bạn không cần chia sẻ đăng ký Office 365 Home với chính mình để có thể cài đặt ứng dụng trên một thiết bị khác. Chỉ cần đăng nhập vào trang Tài khoản Office của Tôi trên thiết bị bạn muốn cài đặt, rồi chọn Cài đặt.

Cách chia sẻ lợi ích đăng ký Office 365 Home của bạn

 1. Đăng nhập vào trang Tài khoản Office của Tôi của bạn. Hãy chắc chắn sử dụng cùng tài khoản Microsoft mà bạn đã từng sử dụng để thiết lập đăng ký của mình.

 2. Trong phần Chia sẻ Office 365, chọn Chia sẻ Office 365.

  Mục Chia sẻ Office 365 thuộc trang Tài khoản của Tôi trước khi đăng ký được chia sẻ với bất kỳ người nào.

  Lưu ý: 

  • Nếu không thấy mục Chia sẻ Office 365 thì có thể bạn không phải là chủ sở hữu của đăng ký Office 365 Home này. Nếu bạn đang sử dụng đăng ký Office 365 Home được người khác chia sẻ hoặc nếu bạn có một loại đăng ký Office 365 khác thì bạn không thể chia sẻ đăng ký của mình với người khác.

  • Cũng có thể bạn không có đăng ký Office 365 Home nào. Kiểm tra tên sản phẩm ở phía trên mục Cài đặt tại trang Tài khoản Office của Tôi. Office 365 Personal và Office 365 University không bao gồm khả năng chia sẻ đăng ký.

 3. Trên trang Chia sẻ Office 365, chọn Thêm người.

Trước khi bạn chia sẻ với ai đó: Cân nhắc về số lượng thiết bị mà bạn muốn người khác cài đặt và thảo luận với họ. Là chủ sở hữu đăng ký Office 365 Home, bạn có thể hủy kích hoạt bất kỳ bản cài đặt nào từ trang Tài khoản Office của Tôi nếu bạn thấy mình bị thiếu bản cài đặt nhưng tốt nhất là nên dự tính từ trước. Tìm hiểu thêm về điều này và việc cần làm nếu có người không nhận được lời mời trong mục Cách quản lý những người được bạn chia sẻ, lời mời và bản cài đặt.

Trước khi có người cài đặt Office: Đảm bảo máy tính của họ đáp ứng yêu cầu hệ thống. Ví dụ: không thể cài đặt phiên bản mới nhất của Office trên Chromebook hoặc máy tính Windows chạy Windows Vista hoặc Windows XP.

Mời người khác bằng email

 1. Trên trang Tài khoản Office của Tôi > Chia sẻ Office 365, chọn Thêm người, rồi chọn Lời mời qua email.

 2. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ.

 3. Chọn Gửi.

Mời người khác bằng cách gửi liên kết một lần

 1. Trên trang Tài khoản Office của Tôi > Chia sẻ Office 365, chọn Liên kết một lần.

 2. Gửi liên kết qua email, tin nhắn hoặc các loại thông điệp khác đến người mà bạn muốn chia sẻ. Khi họ bấm vào liên kết và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình, họ sẽ được thêm vào đăng ký của bạn.

 3. Nếu bạn muốn chia sẻ với nhiều người, hãy tạo liên kết riêng cho từng người.

Sử dụng gia đình Microsoft để chia sẻ lợi ích đăng ký Office 365 Home của bạn

 1. Thêm người vào gia đình Microsoft của bạn.

 2. Quay lại trang Tài khoản Office của Tôi, rồi chọn Chia sẻ Office 365.

 3. Trên trang Chia sẻ Office 365, chọn Thêm người > Gia đình Microsoft.

 4. Chọn các thành viên gia đình mà bạn muốn chia sẻ cùng. Nếu sau này bạn thêm người khác vào gia đình Microsoft của mình thì khi đó, bạn có thể chia sẻ lợi ích đăng ký của mình với những người này.

Cách quản lý những người được bạn chia sẻ, lời mời và bản cài đặt

Bạn có thể chia sẻ lợi ích đăng ký Office 365 Home của mình với tối đa bốn người. Theo thời gian, bạn có thể muốn chia sẻ với những người khác hoặc hủy kích hoạt bản cài đặt Office trên các máy tính cũ hơn và cài đặt Office trên máy tính mới. Thực hiện việc này rất dễ: Chỉ cần truy nhập trang Tài khoản Office của Tôi, chọn Chia sẻ Office 365, rồi làm theo các hướng dẫn sau.

Quản lý mọi người và các bản cài đặt Office

Sử dụng mục Quản lý mọi người trên trang Tài khoản Office của Tôi > Chia sẻ Office 365 để xem cách mọi người đang sử dụng đăng ký Office 365 Home và bản cài đặt Office của bạn.

Ví dụ: nếu tất cả các bản cài đặt của bạn đều đang được sử dụng và bạn muốn giải phóng một bản cài đặt thì bạn có hai tùy chọn:

 • Hủy kích hoạt cài đặt Office     Việc hủy kích hoạt một bản cài đặt không loại bỏ người khác khỏi đăng ký Office 365 Home của bạn. Thao tác này chỉ đưa bản cài đặt trên một thiết bị cụ thể sang chế độ chỉ đọc và giải phóng bản cài đặt Office cho một thiết bị khác. Người mà bạn đã chia sẻ đăng ký vẫn có thể xem và in các tệp Office của mình; họ chỉ không thể chỉnh sửa các tệp đó hay tạo tệp mới. Những người này sẽ được giữ dung lượng lưu trữ OneDrive bổ sung của mình và vẫn có thể sử dụng các bản cài đặt Office của bạn, nếu có thêm bản cài đặt sẵn dùng.

 • Ngừng chia sẻ đăng ký của bạn với người khác     Khi bạn ngừng chia sẻ đăng ký của mình với người khác, họ sẽ mất toàn bộ các lợi ích đăng ký Office 365 Home, gồm cả dung lượng lưu trữ OneDrive bổ sung và khả năng sử dụng các bản cài đặt Office của bạn. Họ vẫn có thể xem và in các tệp Office nhưng không thể chỉnh sửa các tệp đó hay tạo tệp mới.

Quản lý lời mời

Sử dụng mục Quản lý lời mời trên trang Tài khoản Office của Tôi > Chia sẻ Office 365 để xem và quản lý lời mời bạn đã tạo. Bạn có thể kiểm tra trạng thái của lời mời hoặc gửi lại hay xóa lời mời.

Nếu người được bạn gửi lời mời không thể tìm thấy lời mời, hãy xem mục Không thể tìm thấy lời mời chia sẻ Office 365 Home. Và nếu có người chưa chấp nhận lời mời trong khi bạn cũng không quan tâm đến điều đó thì bạn chỉ cần xóa lời mời này đi.

Trợ giúp cho những người được bạn chia sẻ đăng ký

Khi bạn chia sẻ đăng ký của mình với người khác, họ sẽ nhận được email từ Microsoft cho biết bạn đã chia sẻ đăng ký Office 365 Home của bạn với họ. Tất cả những gì họ cần làm là bấm vào nút Chấp nhận trong email, rồi truy nhập trang Tài khoản Office của Tôi của họ để cài đặt Office, truy nhập dung lượng lưu trữ OneDrive và thực hiện nhiều thao tác khác.

Như đã đề cập ở trên, nếu họ không nhận được lời mời, hãy yêu cầu họ đọc mục Không thể tìm thấy lời mời chia sẻ Office 365 Home. Và nếu họ gặp sự cố khi cài đặt Office, hãy yêu cầu họ xem mục Khắc phục sự cố cài đặt Office 365, Office 2016 và Office 2013.

Xem Thêm

Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×