Chia các số

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giả sử bạn muốn tìm hiểu số lượng người giờ nó đã thực hiện để kết thúc dự án (dự án tổng giờ ÷ tất cả mọi người trong dự án) hoặc dặm thực tế / gallon suất cho chuyến đi trượt gần đây của bạn (tổng dặm ÷ tổng lít). Không có một vài cách để chia các số.

Bạn muốn làm gì?

Chia số trong một ô

Chia số bằng cách sử dụng tham chiếu ô

Chia một cột chứa nhiều số cho một hằng số

Chia số trong một ô

Để thực hiện bài tập này, hãy sử dụng toán tử số học / (dấu gạch chéo).

Ví dụ, nếu bạn gõ = 10/5 trong một ô, thì ô đó hiển thị 2.

Quan trọng: Hãy chắc chắn nhập dấu bằng (=) vào ô trước khi bạn nhập số và toán tử /, nếu không, Excel sẽ hiểu những gì bạn gõ là ngày. Ví dụ, nếu bạn nhập 7/30, Excel có thể hiển thị ngày 30 tháng 7 trong ô. Hoặc, nếu bạn gõ 12/36, đầu tiên Excel sẽ chuyển đổi giá trị đó thành 12/1/1936 và hiển thị ngày 1 tháng 12 trong ô.

Ghi chú: Không có hàm DIVIDE trong Excel.

Đầu Trang

Chia số bằng cách sử dụng tham chiếu ô

Thay vì nhập số trực tiếp vào trong một công thức, bạn có thể dùng tham chiếu ô, chẳng hạn như A2 và A3, để tham chiếu đến những số mà bạn muốn chia.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Làm thế nào để sao chép ví dụ

 1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

  Ghi chú: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 3. Nhấn CTRL+C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 5. Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

1

2

3

A

Dữ liệu

15000

12

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2/A3

15000 chia cho 12 (1250)

Đầu Trang

Chia một cột chứa nhiều số cho một hằng số

Giả sử bạn muốn chia mỗi ô trong một cột gồm bảy số cho một số được chứa trong một ô khác. Trong ví dụ này, số bạn muốn chia là 3, có trong ô C2.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

Dữ liệu

Công thức

Hằng số

15000

=A2/$C$2

3

12

=A3/$C$2

48

=A4/$C$2

729

=A5/$C$2

1534

=A6/$C$2

288

=A7/$C$2

4306

=A8/$C$2

 1. Nhập =A2/$C$2 vào ô B2. Hãy nhớ điền ký hiệu $ vào trước C và 2 trong công thức.

 2. Kéo công thức ở B2 xuống các ô khác trong cột B.

Ghi chú: 

Dùng biểu tượng $ cho Excel biết rằng tham chiếu đến C2 là "tuyệt đối," nghĩa là rằng khi bạn sao chép công thức vào một ô khác, tham chiếu sẽ luôn là ô C2. Nếu bạn không dùng biểu tượng $ trong công thức và bạn kéo công thức xuống đến ô B3, Excel sẽ thay đổi công thức = A3/C3, sẽ không làm việc, vì không có không có giá trị trong ô C3.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×