Chia ô hoặc số

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giả sử bạn muốn biết mất bao nhiêu giờ bao nhiêu người để hoàn thành một dự án (tổng số giờ dự án ÷ tổng số người tham gia dự án) hoặc số dặm thực tế trên tỷ lệ ga-lông cho chuyến đi xuyên quốc gia gần đây của bạn (tổng số dặm ÷ tổng số ga-lông). Excel cung cấp cho bạn nhiều cách để thực hiện chia số.

Ghi chú: Không có hàm DIVIDE trong Excel.

Chia số trong một ô

Để thực hiện bài tập này, hãy sử dụng toán tử số học / (dấu gạch chéo).

Ví dụ, nếu bạn gõ = 10/5 trong một ô, thì ô đó hiển thị 2.

Quan trọng: Hãy chắc chắn nhập dấu bằng (=) vào ô trước khi bạn nhập số và toán tử /, nếu không, Excel sẽ hiểu những gì bạn gõ là ngày. Ví dụ, nếu bạn nhập 7/30, Excel có thể hiển thị ngày 30 tháng 7 trong ô. Hoặc, nếu bạn gõ 12/36, đầu tiên Excel sẽ chuyển đổi giá trị đó thành 12/1/1936 và hiển thị ngày 1 tháng 12 trong ô.

Đầu trang

Chia số bằng cách sử dụng tham chiếu ô

Thay vì nhập số trực tiếp vào trong một công thức, bạn có thể dùng tham chiếu ô, chẳng hạn như A2 và A3, để tham chiếu đến những số mà bạn muốn chia.

1

2

3

4

5

A

Dữ liệu

15000

12

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2/A3

15000 chia cho 12 (1250)

Chia một cột chứa nhiều số cho một hằng số

Giả sử bạn muốn chia mỗi ô trong một cột gồm bảy số cho một số được chứa trong một ô khác. Trong ví dụ này, số bạn muốn chia là 3, có trong ô C2.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

Dữ liệu

Công thức

Hằng số

15000

=A2/$C$2

3

12

=A3/$C$2

48

=A4/$C$2

729

=A5/$C$2

1534

=A6/$C$2

288

=A7/$C$2

4306

=A8/$C$2

  1. Kiểu = A2 / $C$ 2 trong ô B2. Đảm bảo bao gồm một biểu tượng $ trước C và trước 2 trong công thức.

    Dùng ký hiệu $ cho Excel biết rằng tham chiếu đến C2 là "tuyệt đối", điều đó có nghĩa là khi bạn sao chép công thức đến một ô khác, tham chiếu sẽ luôn là ô C2. Nếu bạn không dùng ký hiệu $ trong công thức và kéo công thức xuống ô B3, Excel sẽ thay đổi công thức thành = A3/C3 và sẽ không hoạt động vì không có giá trị nào trong C3

  2. Kéo công thức ở B2 xuống các ô khác trong cột B.

    Kết quả cuối cùng chia số hằng số

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×