Chèn một đường giữa các cột trên một trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Word, bạn có thể thêm cột kiểu bản tin vào một tài liệu. Nếu bạn muốn để thêm một đường dọc giữa các cột, hãy mở hộp thoại Cột.

  1. Chọn Bố trí Trang > Cột. Ở phía dưới cùng của danh sách, hãy chọn Nhiều cột.

    Menu Cột

  2. Trong hộp thoại Cột, chọn hộp kiểm bên cạnh để Đường kẻ ở giữa.

    Hộp thoại cột với Đường kẻ ở giữa đã chọn

Ghi chú: 

  • Bạn cũng có thể sử dụng hộp thoại Cột để điều chỉnh độ rộng cột và dãn cách giữa các cột.

  • Nếu tài liệu có nhiều phần, bố trí mới sẽ chỉ áp dụng cho phần hiện tại.

  • Chèn một ngắt cột để kiểm soát sự liền mạch văn bản giữa các cột. Ví dụ, chèn một ngắt cột để kết thúc một đoạn văn bản trong một cột và bắt đầu một đoạn văn mới ở phía trên cùng của cột tiếp theo.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×