Chèn hoặc xóa một trang tính

Chèn hoặc xóa một trang tính

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Excel cho bạn ba trang tính trong một sổ làm việc, nhưng bạn có thể thêm nhiều trang tính nữa (và nhiều loại trang tính khác, chẳng hạn như một trang tính biểu đồ, trang tính macro hay trang tính thoại), đồng thời có thể đổi tên hoặc xóa chúng khi cần thiết.

Tên (hay tiêu đề) của trang tính xuất hiện trên tab trang tính ở phía dưới màn hình. Theo mặc định, tên trang tính được đặt là Sheet1, Sheet2 v.v., tuy nhiên bạn có thể đặt cho bất kỳ trang tính nào một tên gọi phù hợp hơn.

Lưu ý: Tab trang tính được hiển thị theo mặc định. Nếu bạn không nhìn thấy chúng, hãy bấm tùy chọn > nâng cao > Hiển thị tùy chọn cho sổ làm việc này > tab Hiển thị trang tính.

Để chèn một trang tính mới, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 • Bấm nút Trang tính mới ở cuối màn hình.

  Bấm nút Trang tính Mới

 • Để chèn trang tính mới trước trang tính hiện có, hãy chọn trang tính hiện có rồi bấm Trang đầu > Chèn, > Chèn Trang tính.

  Bấm Chèn Trang tính bên dưới Chèn trên tab Trang đầu

Để thay đổi thứ tự trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào tab của trang tính mà bạn muốn di chuyển, rồi kéo nó tới vị trí mong muốn.

Bạn có muốn làm gì nữa không?

Chèn nhiều trang tính cùng lúc

Thay đổi số mặc định của trang tính trong một sổ làm việc mới

Đổi tên một trang tính

Xóa một hoặc nhiều trang tính

Chèn nhiều trang tính cùng lúc

 1. Nhấn phím Shift rồi chọn cùng một số tab trang tính hiện có của những trang tính bạn muốn chèn vào trong sổ làm việc mở. Ví dụ: Để thêm ba trang tính, hãy chọn ba tab trang tính hiện có.

 2. Bấm Trang đầu > Chèn > Chèn Trang tính.

  Bấm Chèn Trang tính bên dưới Chèn trên tab Trang đầu

Để thay đổi thứ tự trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào tab của trang tính mà bạn muốn di chuyển, rồi kéo nó tới vị trí mong muốn.

Thay đổi số lượng trang tính mặc định trong sổ làm việc mới

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Trong thể loại Chung, bên dưới Khi tạo sổ làm việc mới, trong hộp Bao gồm số lượng trang tính này, hãy nhập số trang tính bạn muốn có theo mặc định khi tạo một sổ làm việc mới.

Đổi tên trang tính

 1. Trên thanh Tab trang tính, hãy bấm chuột phải vào tab trang tính bạn muốn đổi tên, rồi bấm Đối tên.

  Bấm chuột phải vào tab trang tính rồi sau đó bấm Đổi tên

 2. Chọn tên hiện tại, rồi nhập tên mới.

Xóa một hoặc nhiều trang tính

 1. Chọn một hoặc nhiều trang tính mà bạn muốn xóa bỏ.

 2. Bấm Trang đầu, bấm vào mũi tên bên dưới Xóa rồi bấm Xóa bỏ Trang tính.

  Bấm vào mũi tên bên dưới Xóa rồi bấm Xóa bỏ Trang tính

Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào tab trang tính của một trang tính hoặc tab trang tính của mọi trang tính được chọn mà bạn muốn xóa bỏ, rồi bấm Xóa bỏ Trang tính.

Mẹo: 

 • Tab trang tính xuất hiện tự động. Nếu bạn không nhìn thấy tab trang tính, hãy bấm vào Tệp > Tùy chọn > Nâng cao > Hiện tab trang tính.

 • Khi bạn chọn nhiều trang tính, [Nhóm] xuất hiện ở thanh tiêu đề nằm phía trên cùng trang tính. Để hủy bỏ lựa chọn nhiều trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào bất kỳ trang tính chưa được chọn nào. Nếu không nhìn thấy trang tính chưa được chọn nào, hãy bấm phải chuột vào tab của một trang tính được chọn rồi bấm Rã nhóm Trang tính trên menu lối tắt.

 • Bạn có thể in ra tên trang tính khi bạn in trang tính đó.

  1. Bấm Chèn > Đầu trang & Chân trang.

  2. Trong Dạng xem Bố trí Trang, hãy bấm vào vị trí mà bạn muốn tên trang tính xuất hiện.

  3. Trong nhóm các yếu tố đầu trang & chân trang , hãy bấm Tên trang tính Ảnh nút .

Lưu ý: Tab trang tính được hiển thị theo mặc định. Nếu bạn không nhìn thấy chúng, hãy bấm tùy chọn > nâng cao > Hiển thị tùy chọn cho sổ làm việc này > tab Hiển thị trang tính.

Để chèn một trang tính mới, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 • Để nhanh chóng chèn một trang tính mới ở cuối trang tính hiện có, hãy bấm vào tab Chèn trang tính ở dưới cùng của màn hình.

  Tab trang tính

 • Để chèn một trang tính mới trước trang tính hiện có, chọn trang tính đó và sau đó, trên trang đầu tab, trong nhóm ô , bấm chèn, sau đó bấm Chèn trang tính.

  Hình ảnh Ruy-băng Excel

  Mẹo: Bạn có thể bấm chuột phải vào tab của một trang tính hiện có, sau đó bấm chèn. Trên tab chung , bấm trang tính, sau đó bấm OK.

  Lưu ý: Để thay đổi thứ tự trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào tab của trang tính mà bạn muốn di chuyển, rồi kéo nó tới vị trí mong muốn.

Bạn muốn làm gì?

Chèn nhiều trang tính cùng lúc

Thay đổi số mặc định của trang tính trong một sổ làm việc mới

Chèn một trang tính mới dựa trên một mẫu tùy chỉnh

Đổi tên một trang tính

Xóa một hoặc nhiều trang tính

Chèn nhiều trang tính cùng lúc

 1. Nhấn giữ phím SHIFT, sau đó chọn cùng một số tab trang tính hiện có của các trang tính mà bạn muốn chèn vào sổ làm việc mở.

  Ví dụ, nếu bạn muốn thêm ba trang tính mới, hãy chọn ba tab trang tính của trang tính hiện có.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm ô , bấm chèn, sau đó bấm Chèn trang tính.

  Hình ảnh Ruy-băng Excel

  Mẹo: Bạn có thể bấm chuột phải vào tab trang tính đã chọn, sau đó bấm chèn. Trên tab chung , bấm trang tính, sau đó bấm OK.

 3. Để thay đổi thứ tự trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào tab của trang tính mà bạn muốn di chuyển, rồi kéo nó tới vị trí mong muốn.

Thay đổi số lượng trang tính mặc định trong sổ làm việc mới

 1. Bấm tab Tệp.

  Điều gì và Microsoft Backstage nút ở đâu?

  Để biết thêm thông tin về Microsoft Backstage nút, hãy xem cần phải làm gì và đó là dạng xem Backstage?

 2. Trong Excel, bấm Tùy chọn.

 3. Trong thể loại Chung, bên dưới Khi tạo sổ làm việc mới, trong hộp Bao gồm số lượng trang tính này, hãy nhập số trang tính bạn muốn có theo mặc định khi tạo một sổ làm việc mới.

 4. Bấm vào bất kỳ tab nào khác để trở về tệp của bạn.

Chèn một trang tính mới dựa trên một mẫu tùy chỉnh

 1. Nếu cần thiết, hãy tạo mẫu trang tính mà bạn muốn tạo một trang tính mới theo.

  Làm thế nào để tạo mẫu trang tính

  1. Chọn trang tính mà bạn muốn dùng làm mẫu.

  2. Bấm vào tab Tệp.

  3. Bên dưới thông tin, hãy bấm Lưu như.

  4. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên của mẫu trang tính.

   • Để tạo một mẫu tùy chỉnh trang tính, hãy nhập tên tệp mà bạn muốn dùng.

   • Để tạo mẫu trang tính mặc định, nhập trang tính.

    Lưu ý: Các mẫu tùy chỉnh được tự động lưu trong thư mục mẫu . Mẫu trang tính mặc định, sheet.xltx hoặc sheet.xltm, nên được lưu trong thư mục XLStart thường là C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\XLStart.

  5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

   • Trên một máy tính đang chạy Windows Vista, trong danh sách, hãy bấm Mẫu Excel hoặc Mẫu có hỗ trợ macro.

   • Trên một máy tính đang chạy Microsoft Windows XP, trong hộp lưu dưới dạng , bấm Mẫu Excel hoặc Mẫu có hỗ trợ macro.

  6. Bấm Lưu.

 2. Bấm chuột phải vào tab trang tính của một trang tính, sau đó bấm chèn.

 3. Bấm đúp vào mẫu cho loại trang tính mà bạn muốn.

Đổi tên trang tính

 1. Trên thanh tab trang tính , bấm chuột phải vào tab trang tính mà bạn muốn đổi tên, sau đó bấm Đổi tên trang tính.

  Tab Trang tính với Trang tính2 được chọn

 2. Chọn tên hiện tại, rồi nhập tên mới.

  Mẹo: Bạn có thể in ra tên trang tính khi bạn in trang tính đó.

  Làm thế nào để in các tên trang tính

  1. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm vào Đầu trang & Chân trang.

  2. Trong Dạng xem Bố trí Trang, hãy bấm vào vị trí mà bạn muốn tên trang tính xuất hiện.

  3. Trong nhóm các yếu tố đầu trang & chân trang , hãy bấm Tên trang tính Ảnh nút .

Xóa một hoặc nhiều trang tính

 1. Chọn một hoặc nhiều trang tính mà bạn muốn xóa bỏ.

  Mẹo: Khi chọn nhiều trang tính, [Nhóm] sẽ xuất hiện ở thanh tiêu đề nằm phía trên cùng trang tính. Để hủy bỏ lựa chọn nhiều trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào bất kỳ trang tính chưa được chọn nào. Nếu không nhìn thấy trang tính chưa được chọn nào, hãy bấm phải chuột vào tab của một trang tính được chọn rồi bấm Rã nhóm Trang tính trên menu lối tắt.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm ô , bấm vào mũi tên cạnh xóa bỏ, sau đó bấm Xóa bỏ trang tính.

  Hình ảnh Ruy-băng Excel

  Mẹo: Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào tab trang tính của một trang tính hoặc tab trang tính của mọi trang tính được chọn mà bạn muốn xóa bỏ, rồi bấm Xóa bỏ Trang tính.

Lưu ý: Tab trang tính được hiển thị theo mặc định. Nếu bạn không nhìn thấy chúng, hãy bấm Tùy chọn Excel > nâng cao > Hiển thị tùy chọn cho sổ làm việc này > tab Hiển thị trang tính.

Để chèn một trang tính mới, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 • Để nhanh chóng chèn một trang tính mới ở cuối trang tính hiện có, hãy bấm vào tab Chèn trang tính ở dưới cùng của màn hình.

  Tab trang tính

 • Để chèn một trang tính mới trước trang tính hiện có, chọn trang tính đó và sau đó, trên trang đầu tab, trong nhóm ô , bấm chèn, sau đó bấm Chèn trang tính.

  Hình ảnh Ruy-băng Excel

  Mẹo: Bạn có thể bấm chuột phải vào tab của một trang tính hiện có, sau đó bấm chèn. Trên tab chung , bấm trang tính, sau đó bấm OK.

Bạn muốn làm gì?

Chèn nhiều trang tính cùng lúc

Thay đổi số mặc định của trang tính trong một sổ làm việc mới

Chèn một trang tính mới dựa trên một mẫu tùy chỉnh

Đổi tên một trang tính

Xóa một hoặc nhiều trang tính

Chèn nhiều trang tính cùng lúc

 1. Nhấn giữ phím SHIFT, sau đó chọn cùng một số tab trang tính hiện có của các trang tính mà bạn muốn chèn vào sổ làm việc mở.

  Ví dụ, nếu bạn muốn thêm ba trang tính mới, hãy chọn ba tab trang tính của trang tính hiện có.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm ô , bấm chèn, sau đó bấm Chèn trang tính.

  Hình ảnh Ruy-băng Excel

  Mẹo: Bạn có thể bấm chuột phải vào tab trang tính đã chọn, sau đó bấm chèn. Trên tab chung , bấm trang tính, sau đó bấm OK.

Thay đổi số lượng trang tính mặc định trong sổ làm việc mới

 1. Bấm nút Microsoft Office Ảnh nút > tùy chọn Excel.

 2. Trong thể loại phổ biến , bên dưới khi tạo sổ làm việc mới, trong hộp bao gồm nhiều trang tính , hãy nhập số lượng các trang mà bạn muốn bao gồm theo mặc định khi bạn tạo một sổ làm việc mới.

Đầu trang

Chèn một trang tính mới dựa trên một mẫu tùy chỉnh

 1. Nếu cần thiết, hãy tạo mẫu trang tính mà bạn muốn tạo một trang tính mới theo.

  Làm thế nào để tạo mẫu trang tính

  1. Chọn trang tính mà bạn muốn dùng làm mẫu.

  2. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Lưu như.

  3. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên của mẫu trang tính.

   • Để tạo một mẫu tùy chỉnh trang tính, hãy nhập tên tệp mà bạn muốn dùng.

   • Để tạo mẫu trang tính mặc định, nhập trang tính.

    Lưu ý: Các mẫu tùy chỉnh được tự động lưu trong thư mục mẫu . Mẫu trang tính mặc định, sheet.xltx hoặc sheet.xltm, nên được lưu trong thư mục XLStart thường là C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\XLStart.

  4. Trên máy tính chạy Windows Vista    

   • Trong danh sách, bấm Mẫu Excel hoặc Mẫu có hỗ trợ macro.

    Trên máy tính chạy Microsoft Windows XP    

    • Trong hộp lưu dưới dạng , bấm Mẫu Excel hoặc Mẫu có hỗ trợ macro.

  5. Bấm Lưu.

 2. Bấm chuột phải vào tab trang tính của một trang tính, sau đó bấm chèn.

 3. Bấm đúp vào mẫu cho loại trang tính mà bạn muốn.

Đổi tên trang tính

 1. Trên thanh Tab trang tính, hãy bấm chuột phải vào tab trang tính bạn muốn đổi tên, rồi bấm Đối tên.

  Tab Trang tính với Trang tính2 được chọn

 2. Chọn tên hiện tại, rồi nhập tên mới.

  Mẹo: Bạn có thể in ra tên trang tính khi bạn in trang tính đó.

  Làm thế nào để in các tên trang tính

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm vào Đầu trang & Chân trang.

 2. Trong Dạng xem Bố trí Trang, hãy bấm vào vị trí mà bạn muốn tên trang tính xuất hiện.

 3. Trong nhóm các yếu tố đầu trang & chân trang , hãy bấm Tên trang tính Ảnh nút .

Xóa một hoặc nhiều trang tính

 1. Chọn một hoặc nhiều trang tính mà bạn muốn xóa bỏ.

  Mẹo: Khi chọn nhiều trang tính, [Nhóm] sẽ xuất hiện ở thanh tiêu đề nằm phía trên cùng trang tính. Để hủy bỏ lựa chọn nhiều trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào bất kỳ trang tính chưa được chọn nào. Nếu không nhìn thấy trang tính chưa được chọn nào, hãy bấm phải chuột vào tab của một trang tính được chọn rồi bấm Rã nhóm Trang tính trên menu lối tắt.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm ô , bấm vào mũi tên cạnh xóa bỏ, sau đó bấm Xóa bỏ trang tính.

  Hình ảnh Ruy-băng Excel

  Mẹo: Bạn có thể bấm chuột phải vào tab trang tính của một trang tính hoặc tab trang tính của trang tính đã chọn nào mà bạn muốn xóa, và sau đó bấm xóa.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×