Chèn chú thích vào ảnh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tính năng Chèn chú thích trong Word nào hầu hết các nâng nặng cho bạn, khi bạn muốn thêm chú thích vào ảnh. Cho các ứng dụng Office, đây là một chút phức tạp hơn và bao gồm cách thêm hộp văn bản và sau đó phân nhóm hộp văn bản và ảnh. Và nếu bạn có nhiều ảnh trong một chuỗi, bạn sẽ phải theo cách thủ công theo dõi và tăng các số.

Word

 1. Bấm ảnh bạn muốn thêm chú thích vào.

 2. Bấm Tham chiếu > Chèn Chú thích.

  Nút Chèn Chú thích trên tab Tham chiếu

 3. Để dùng loại nhãn mặc định (Hình), hãy nhập chú thích vào hộp Chú thích.

  Hộp thoại Chèn Chú thích

Mẹo: Bạn cũng có thể tạo nhãn chú thích mặc định của riêng bạn bằng cách bấm Nhãn mới, rồi thêm chú thích của bạn trong hộp nhãn . Word sẽ tự động đánh số các nhãn mới cho bạn.

Tất cả các ứng dụng Office

 1. Thêm một hộp văn bản bên dưới hoặc gần ảnh để chú thích.

  Bạn có thể cần kéo hộp văn bản vào vị trí mong muốn.

 2. Bấm bên trong hộp văn bản và nhập văn bản bạn muốn sử dụng cho chú thích.

 3. Chọn ảnh và hộp văn bản, rồi trên tab Định dạng Công cụ Ảnh, hãy bấm Nhóm.

  Nút Nhóm được tìm thấy trên tab Định dạng Công cụ Ảnh

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×