Chèn chú thích vào một tài liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Word Online cho phép bạn thêm xem lại chú thích vào một tài liệu và trả lời chú thích từ những người khác. Bắt đầu ở tab Xem lại để quản lý các chú thích trong Dạng xem Sửa hoặc tab Chú thích tab để quản lý chúng trong Dạng xem chỉ Đọc.

Thêm hoặc xem chú thích

Ngoài việc thêm chú thích mới, bạn có thể xem các chú thích hiện có để xóa bỏ chúng hoặc trả lời chúng.

Để xem chú thích trong Dạng xem chỉ Đọc, hãy bấm Chú thích.

Xem chú thích trong Dạng xem chỉ Đọc

Để thêm chú thích mới trong Dạng xem chỉ Đọc, hãy chọn văn bản bạn muốn thêm chú thích, rồi bấm Chú thích > Chú thích Mới.

Thêm chú thích mới trong dạng xem chỉ đọc

Để xem chú thích trong Dạng xem Sửa, hãy bấm Xem lại > Hiện Chú thích.

Hiện Chú thích

Để thêm chú thích mới, hãy bấm Xem lại > Chú thích Mới.

Thêm chú thích mới trong dạng xem sửa

Nếu bạn có ứng dụng Word trên máy tính, hãy dùng lệnh Mở bằng Word để mở tài liệu và bật theo dõi thay đổi.

Nếu bạn không có Word, bạn có thể thử hoặc mua Phiên bản mới nhất của Office ngay.

Mẹo: Office Web Apps được cập nhật tất cả thời gian với các tính năng mới. Đăng ký blog Office Web Apps cho biết các thông tin mới nhất và thông báo.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×