Chèn Hàm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng hộp thoại Chèn hàm để giúp bạn chèn công thức đúng và các đối số cho nhu cầu của bạn.

Tìm kiếm một hàm

Nhập mô tả ngắn gọn về những gì bạn muốn một hàm để thực hiện, sau đó bấm đi. Danh sách các tính năng khả năng để phù hợp với nhu cầu của bạn và dựa trên mô tả của bạn sẽ hiển thị trong chọn một hộp hàm.

Hoặc chọn một thể loại

Từ danh sách thả xuống, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn sử dụng gần đây nhất. Hàm bạn đã chèn vào trong quá khứ gần đây sẽ hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái trong hộp chọn hàm .

  • Chọn một thể loại hàm. Hàm trong thể loại đó sẽ hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái trong hộp chọn hàm .

  • Chọn tất cả. Mọi hàm sẽ hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái trong hộp chọn hàm .

Chọn một hàm

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm vào tên hàm để xem cú pháp hàm và mô tả ngắn gọn ngay bên dưới hộp chọn hàm .

  • Bấm đúp vào tên hàm để hiển thị hàm và đối số của nó trong trình hướng dẫn Đối số của hàm , giúp bạn thêm các đối số chính xác.

Trợ giúp về hàm này

Hiển thị chủ đề trợ giúp tham chiếu trong cửa sổ trợ giúp cho hàm hiện được chọn trong hộp chọn một hàm.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×