Chọn phiên bản 32-bit hoặc 64-bit của Office 2016

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Theo mặc định Office 2016 cài đặt phiên bản 32-bit của Office. Tuy nhiên, vì nhiều máy tính cá nhân mới đang chạy phiên bản Windows 64-bit, điều quan trọng là để quyết định nên cài đặt phiên bản 64-bit của Office hoặc tiếp tục sử dụng 32-bit. Phiên bản nào là phù hợp với bạn tùy thuộc vào cách bạn lập kế hoạch sử dụng Office.

Nếu bạn đã biết phiên bản nào bạn muốn cài đặt, hãy xem các bước trong phần sẵn sàng để cài đặt?

Lý do để chọn phiên bản 64-bit

Máy tính đang chạy phiên bản Windows 64-bit thường có các tài nguyên khác chẳng hạn như xử lý power và bộ nhớ, hơn nhiệm vụ trước 32-bit của họ. Ngoài ra, các ứng dụng 64-bit có thể truy nhập thêm bộ nhớ hơn 32-bit ứng dụng (tối đa 18.4 triệu Petabytes). Do đó, nếu tình huống của bạn bao gồm các tệp lớn và/hoặc làm việc với tập dữ liệu lớn và máy tính của bạn đang chạy phiên bản 64-bit của Windows, 64-bit là lựa chọn thích hợp khi:

 • Bạn đang làm việc với tập dữ liệu lớn, chẳng hạn như doanh nghiệp-Thang Excel sổ làm việc với các phép tính phức tạp, nhiều Pivottable, kết nối dữ liệu vào cơ sở dữ liệu bên ngoài, PowerPivot, bản đồ 3D, PowerView, hoặc lấy & biến đổi. Phiên bản 64-bit của Office có thể hoạt động tốt hơn trong trường hợp này. Xem, Excel đặc tả và giới hạn, mô hình dữ liệu đặc tả và giới hạn, và cách dùng bộ nhớ trong phiên bản 32-bit của Excel.

 • Bạn đang làm việc có lớn quá cỡ ảnh, video, hoặc hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint. Phiên bản 64-bit của Office có thể tốt hơn phù hợp để xử lý các trang chiếu phức tạp sàn.

 • Bạn đang làm việc với tệp lớn hơn 2 GB trong Project, đặc biệt nếu dự án có nhiều dự án con.

 • Tổ chức của bạn yêu cầu phần cứng ngăn dữ liệu thực thi (DEP) cho ứng dụng Office. DEP là một tập hợp các công nghệ phần cứng và phần mềm, một số tổ chức sử dụng để nâng cao bảo mật. Để cài đặt 64-bit, DEP sẽ luôn được áp đặt trong khi đang cài đặt 32-bit, bạn sẽ cần phải cấu hình DEP bằng cách sử dụng thiết đặt chính sách nhóm.

 • Bạn đang phát triển các giải pháp Office nội bộ, chẳng hạn như bổ trợ hoặc tùy chỉnh ở mức tài liệu. Sử dụng phiên bản 64-bit của Office sẽ cho phép bạn cung cấp một phiên bản 64-bit của các giải pháp cũng như phiên bản 32-bit. Trong nội bộ người phát triển giải pháp Office nên có quyền truy nhập vào Office 64-bit 2016 để kiểm tra và cập nhật các giải pháp.

Lý do để chọn phiên bản 32-bit

Nếu máy tính của bạn đang chạy phiên bản 32-bit của Windows, bạn phải cài đặt phiên bản 32-bit của Office.

Mẹo: Ngoài việc cung cấp hỗ trợ cho phiên bản Windows 32-bit, phiên bản 32-bit của Office được hỗ trợ trên máy tính đang chạy phiên bản Windows 64-bit.

Các chuyên gia CNTT và người phát triển đặc biệt, xem nên lại các trường hợp sau đây nơi Phiên bản 32-bit của Office vẫn là lựa chọn tốt nhất cho chính bạn hoặc tổ chức của bạn.

 • Bạn có 32-bit bổ trợ COM với không có giải pháp thay thế 64-bit. Bạn có thể tiếp tục chạy 32-bit bổ trợ COM trong Office 32-bit trên Windows 64-bit. Bạn cũng có thể tìm cách liên hệ với bộ bổ trợ COM nhà cung cấp và yêu cầu một phiên bản 64-bit.

 • Bạn sử dụng điều khiển 32-bit với không có giải pháp thay thế 64-bit. Bạn có thể tiếp tục chạy điều khiển 32-bit trong Office 32-bit chẳng hạn như Microsoft Windows phổ biến điều khiển (Mscomctl.ocx, comctl.ocx), hoặc bất kỳ bên thứ 3 32-bit điều khiển hiện có.

 • Mã VBA của bạn sử dụng câu lệnh khai báo Hầu hết các mã VBA không cần phải thay đổi khi sử dụng trong 32-bit hoặc 64-bit, trừ khi bạn sử dụng câu lệnh khai báo để gọi API của Windows 32-bit dữ liệu bằng cách dùng kiểu thích dài, cho con trỏ và núm điều khiển. Trong hầu hết các trường hợp, thêm PtrSafe để công khai báo và thay thế dài bằng LongPtr sẽ thực hiện câu lệnh khai báo tương thích với cả hai 32 - và 64-bit, Tuy nhiên này có thể không có thể xảy ra trong trường hợp hiếm khi không có API 64-bit không có để Declare.For biết thêm thông tin về việc thay đổi VBA cần có để làm cho nó chạy trên Office 64-bit, hãy xem 64-Bit của Visual Basic for Applications tổng quan.

 • Bạn có ứng dụng MAPI 32-bit cho Outlook. Với một số phát triển của khách hàng Outlook 64-bit, xây dựng lại ứng dụng MAPI 32-bit, bổ trợ hoặc macro cho 64-bit Outlook là tùy chọn được đề xuất, nhưng nếu cần thiết, bạn có thể tiếp tục chạy chúng với Outlook 32-bit chỉ, cũng như. Nếu bạn muốn tìm hiểu về cách chuẩn bị ứng dụng Outlook cho nền tảng 32-bit và 64-bit, hãy xem Xây dựng MAPI ứng dụng trên nền tảng 32-Bit và 64-BitOutlook MAPI tham chiếu.

 • Bạn đang kích hoạt một 32-bit OLE máy chủ hoặc các đối tượng. Bạn có thể tiếp tục để chạy ứng dụng máy chủ OLE 32-bit của bạn với phiên bản 32-bit của Office được cài đặt.

 • Bạn sử dụng SharePoint Server 2010 và bạn cần sửa trong dạng xem biểu dữ liệu. Bạn có thể tiếp tục sử dụng các chức năng dạng xem sửa trong biểu dữ liệu trong SharePoint Server 2010 với máy khách Office 32-bit.

 • Bạn cần 32-bit Microsoft Access tệp .mde, .ade, và .accde tệp cơ sở dữ liệu. Trong khi bạn có thể biên dịch tệp .mde 32-bit, .ade và .accde tệp để các tệp tương thích với 64-bit, bạn có thể tiếp tục chạy 32-bit tệp .mde, .ade và .accde tệp trong Access 32-bit.

 • Bạn cần trình soạn thảo phương trình thừa tự hoặc WLL (bổ trợ từ thư viện) tệp trong Word. Bạn có thể tiếp tục sử dụng kế thừa từ trình soạn thảo phương trình và chạy WLL tệp trong Word 32-bit.

 • Bạn có một tệp đa phương tiện được nhúng cũ trong bản trình bày PowerPoint với không sẵn dùng codec 64-bit.

Bạn đã sẵn sàng cài đặt?

Quan trọng: trước khi bạn cài đặt

Bạn không thể cài đặt phiên bản 64-bit của Office song song với phiên bản 32-bit Office hoặc ứng dụng Office độc lập 32-bit, chẳng hạn như phiên bản 32-bit của Visio hoặc dự án. Tương tự, bạn không thể cài đặt 32-bit song song với 64-bit.

Ví dụ, nếu bạn đã cài đặt phiên bản 32-bit của Office 2013, và bạn muốn cài đặt phiên bản 64-bit của Office 2016, trước tiên bạn phải dỡ cài đặt phiên bản 32-bit. Hãy xem dỡ cài đặt Office 2016, Office 2013, hoặc Office 365 máy tính cá nhân cho các bước này.

Thử cài đặt phiên bản khác nhau hai sẽ gây ra lỗi sau đây, "Office (64-bit hoặc 32-bit) không thể cài đặt" khi cố gắng cài đặt.

Chọn phiên bản bạn muốn cài đặt

Theo mặc định, cài đặt Office phiên bản 32-bit. Nếu đó là phiên bản bạn muốn cài đặt, hãy làm theo các bước trong Cài đặt Office trên PC hoặc Mac của bạn.

Làm thế nào bạn cài đặt Office phụ thuộc vào việc sản phẩm Office của bạn là một phần của một Office dành cho gia đình hoặc Office dành cho doanh nghiệp. Hãy xem Office dành cho gia đình và Office cho các gói doanh nghiệp cho danh sách sản phẩm bên dưới mỗi gói.

Hãy chọn gói của bạn từ danh sách thả xuống dưới đây để xem hướng dẫn từng bước 64-bit cài đặt sản phẩm Office của bạn.

Nếu đây là một bản sao mới của Office và bạn vẫn dùng sản phẩm của bạn chính (nếu một đi kèm với sản phẩm của bạn) và liên kết nó với một Tài khoản Microsoft, hãy xem đổi khóa sản phẩm của bạn và liên kết Microsoft một tài khoản với Office trước khi hoàn thành các bước dưới đây.

Bắt đầu cài đặt Office
 1. Đi tới www.office.com/myaccount. Nếu bạn chưa đăng nhập bằng Tài khoản Microsoft liên kết với bản Office nào mà bây giờ. Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản khác, đăng xuất khỏi mà và sau đó đăng nhập lại bằng đúng Tài khoản Microsoft.

  Đăng nhập trang tài khoản ảnh chụp màn hình của Microsoft

  Mẹo: Nếu đăng nhập của bạn đã thử không đăng nhập lại bằng đúng tài khoản, hoặc xem "Đây là đúng chỗ để cài đặt và cài đặt lại Office" dành cho danh sách các tùy chọn, bao gồm những điều cần thử bước nào nếu bạn không thể nhớ Tài khoản Microsoftcủa bạn.

 2. Ghi chú: Nếu bạn có thuê bao Office 365 và màn hình của bạn sẽ trông như thế dưới đây, bạn sẽ cần phải chọn cài đặt > thứ nhất.

  Đối với gói Office 365, chọn Cài đặt > trên trang chủ Tài khoản Office của Tôi

  Chọn tùy chọn ngôn ngữ và cài đặt. (Đối với một Office 2013 cài đặt, chọn tùy chọn cài đặt bổ sung và sau đó chuyển sang bước 4).

  Tùy chọn ngôn ngữ và cài đặt cho Office 365
 3. Trên trang tùy chọn ngôn ngữ và cài đặt, hãy chọn nối kết, tùy chọn cài đặt bổ sung.

  Trên trang tùy chọn cài đặt ngôn ngữ, hãy chọn các tùy chọn cài đặt bổ sung nối kết
 4. Trong phần các phiên bản khác của Office , chọn Office - 64-bit từ danh sách thả xuống, rồi chọn cài đặt.

  Chọn Office - 64-bit từ danh sách thả xuống

  Ghi chú: Nếu bạn nhận được thông báo cho biết, "Dừng, bạn nên chờ để cài đặt Office 2016" nó có nghĩa là Office phát hiện vấn đề tương thích với nội dung khác được cài đặt trên máy tính của bạn. Chọn nối kết Tìm hiểu lý do tại sao trong thông báo lỗi, hoặc xem phần khắc phục sự cố dưới đây.

 5. Tùy thuộc vào trình duyệt của bạn, đi tới trang cài đặt bật lên xuất hiện ở dưới cùng của trang và bấm chạy (trong Internet Explorer), thiết lập (trong Chrome) hoặc Lưu tệp (trong Firefox).

  Mẹo: Nếu bạn đang dùng cạnh, trước tiên hãy bấm lưu, sau đó bấm chạy.

  Ảnh chụp màn hình của tùy chọn trình duyệt: trong Internet Explorer, bấm Chạy, trong Chrome, bấm thiết lập, trong Firefox, bấm lưu tệp

  Nếu bạn thấy lời nhắc kiểm soát tài khoản người dùng nói, bạn có muốn cho phép ứng dụng này để thực hiện thay đổi thiết bị của bạn? Bấm .

  Cài đặt sẽ bắt đầu.

  Cửa sổ hiển thị tiến trình cài đặt Office
 6. Cài đặt của bạn hoàn tất khi bạn thấy cụm từ "Bạn đã sẵn sàng! Office giờ đã được cài đặt" và một hiệu ứng hoạt hình sẽ được phát để hiển thị cho bạn vị trí tìm ứng dụng Office trên máy tính của mình. Hãy làm theo hướng dẫn trong cửa sổ, ví dụ: Bấm vào Bắt đầu > Tất cả các Ứng dụng để xem các ứng dụng nằm ở đâu, rồi chọn Đóng.

  Office giờ đã được cài đặt. Chọn Đóng
 7. Bắt đầu sử dụng ngay ứng dụng Office qua việc mở bất kỳ ứng dụng nào, chẳng hạn như Word hay Excel. Trong hầu hết các trường hợp, Office sẽ được kích hoạt khi bạn khởi động ứng dụng và sau khi bạn đồng ý với các điều khoản Cấp phép bằng cách bấm vào Chấp nhận.

  Chấp nhận điều khoản Thỏa thuận Cấp phép bằng cách bấm Chấp nhận
 8. Office có thể kích hoạt tự động. Nếu bạn thấy Trình hướng dẫn Kích hoạt Microsoft Office, hãy làm theo lời nhắc để kích hoạt Office. Nếu bạn cần trợ giúp, hãy xem mục Kích hoạt Office 365, Office 2016 hoặc Office 2013.

  Hiển thị Trình hướng dẫn Kích hoạt Microsoft Office

Mẹo: Các bước này có hữu ích không? Vui lòng cho chúng tôi biết nhận xét của bạn!

Khắc phục sự cố

Nếu có vẻ như mất rất nhiều thời gian để cài đặt Office, có thể kết nối internet của bạn có vấn đề. Hãy xem Tại sao mất nhiều thời gian để cài đặt Office? để biết các giải pháp khả thi. Bạn cũng có thể muốn thử cài đặt Office bằng cách sử dụng Trình cài đặt ngoại tuyến Office 2016.

tôi nhận được thông báo lỗi: Nếu bạn nhận thông báo lỗi trong khi tìm cách cài đặt Office và nó có nối kết Tìm hiểu thêm , hãy chọn nó để biết thông tin về cách thức để khắc phục sự cố vấn đề. Nếu không có nối kết, hãy xem khắc phục sự cố cài đặt Office và Office 365.

Nếu nút Cài đặt của bạn bị mờ đi, hãy xem mục Nút Cài đặt không cài đặt Office.

Nếu bạn nhận được thông báo cho biết, "Dừng, bạn nên chờ để cài đặt Office 2016" nó có nghĩa là Office phát hiện vấn đề tương thích với nội dung khác mà bạn đã cài đặt. Hãy xem một trong các bài viết trợ giúp sau đây để biết thêm thông tin:

Để lại bình luận cho chúng tôi

Những bước này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối chủ đề này. Nếu không và bạn vẫn gặp sự cố khi cài đặt Office, hãy cho chúng tôi biết bạn đang muốn làm gì và gặp khó khăn ở đâu. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các bước và cung cấp thêm thông tin.

Ghi chú: Nếu bạn không thể đăng nhập theo các bước dưới đây thì có thể bạn đã đăng nhập vào nhầm dịch vụ Office 365, xem mục Vị trí để đăng nhập vào Office 365.

 1. Đăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn tại http://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx.

  Nếu bạn không thấy Office được liệt kê, có thể gói của bạn không bao gồm các ứng dụng Office. Nếu bạn biết gói đăng ký của mình có bao gồm Office, bạn có thể chưa được gán giấy phép, hãy xem Tôi có sản phẩm hoặc giấy phép Office 365 nào? Nếu Office không được liệt kê, hãy yêu cầu người quản trị Office 365 của bạn gán giấy phép cho bạn.

 2. Trên trang Office , đi đến phiên bản Office bạn muốn cài đặt. Ví dụ, quản trị của bạn có thể có cấp cho bạn tùy chọn để cài đặt Office 2016 hoặc Office 2013.

  Nếu bạn có thể lựa chọn, hãy chọn phiên bản Office mà bạn muốn cài đặt, chọn ngôn ngữ, rồi chọn Cài đặt.

  Quan trọng: Quy trình cài đặt Office 2016 cũng sẽ gỡ cài đặt toàn bộ các sản phẩm Office 2013. Xem lỗi "Xin dừng lại, bạn nên chờ để cài đặt Office 2016" hoặc Cách để tôi cài đặt lại Office 2013 sau khi nâng cấp lên Office 2016.

 3. Chọn một ngôn ngữ, sau đó chọn nâng cao > 64-bit trước khi bạn chọn cài đặt.

  Chọn một ngôn ngữ, rồi chọn Nâng cao Chọn phiên bản 64 bit từ danh sách thả xuống Phiên bản
 4. Tùy theo trình duyệt của bạn, hãy đi tới cửa sổ cài đặt bật lên hiển thị, rồi bấm vào Chạy (trong Internet Explorer), Thiết lập (trong Chrome) hoặc Lưu Tệp (trong Firefox).

  Mẹo: Nếu bạn đang dùng cạnh, trước tiên hãy bấm lưu, sau đó bấm chạy.

  Ảnh chụp màn hình của tùy chọn trình duyệt: trong Internet Explorer, bấm Chạy, trong Chrome, bấm thiết lập, trong Firefox, bấm lưu tệp

  Nếu bạn thấy lời nhắc kiểm soát tài khoản người dùng nói, bạn có muốn cho phép ứng dụng này để thực hiện thay đổi thiết bị của bạn? Bấm .

 5. Cài đặt sẽ bắt đầu.

  Cửa sổ hiển thị tiến trình cài đặt Office
 6. Cài đặt Office 2016 của bạn hoàn tất khi bạn thấy cụm từ Bạn đã sẵn sàng! Office giờ đã được cài đặt và một hiệu ứng hoạt hình sẽ được phát để cho bạn biết vị trí tìm ứng dụng Office trên máy tính của mình. Hãy làm theo hướng dẫn trong cửa sổ, ví dụ: Bấm vào Bắt đầu > Tất cả các Ứng dụng để xem các ứng dụng nằm ở đâu, rồi chọn Đóng.

  Office giờ đã được cài đặt. Chọn Đóng
 7. Bắt đầu sử dụng ngay ứng dụng Office qua việc mở bất kỳ ứng dụng nào, chẳng hạn như Word hay Excel. Trong hầu hết các trường hợp, Office sẽ được kích hoạt khi bạn khởi động ứng dụng và sau khi bạn đồng ý với các điều khoản Cấp phép bằng cách bấm vào Chấp nhận.

  Chấp nhận điều khoản Thỏa thuận Cấp phép bằng cách bấm Chấp nhận

Để lại bình luận cho chúng tôi

Những bước này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối chủ đề này. Nếu không và bạn vẫn gặp sự cố khi cài đặt Office, hãy cho chúng tôi biết bạn đang muốn làm gì và gặp khó khăn ở đâu. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các bước và cung cấp thêm thông tin.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Hệ điều hành Windows mà đang tôi chạy?

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×