Chữ ký điện tử

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thêm chữ ký vào tài liệu và thông điệp email trong một vài bước. Chữ ký trong thông điệp email hỗ trợ căn cước của bạn, logo của bạn, hoặc thương hiệu. Chữ ký điện tử xác nhận tính xác thực của macro của bạn, tài liệu pháp lý và các tài liệu điện tử, chẳng hạn như email, hoặc dự án mã mà bạn muốn gửi hoặc phân phối. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu cách để có được chứng chỉ bảo mật, cần có chữ ký điện tử.

Tôi muốn

Tạo chữ ký email trong Outlook 2007 hoặc 2010

Tôi đang dùng phiên bản của Office?

Outlook 2007

Outlook 2010

Thêm chữ ký điện tử để xác thực macro, tệp, email hoặc mã dự án trong Office 2007 hoặc 2010 của bạn

Tôi đang dùng phiên bản của Office?

Office 2007

Office 2010

Tạo chữ ký email trong Outlook 2007 hoặc 2010

thông điệp email chữ ký điện tử

Chữ ký trong email là một cách tuyệt vời để làm cho chúng độc đáo hơn và để xác định bạn là người gửi.

Tôi đang dùng phiên bản Office nào?

Tôi đang sử dụng phiên bản Office nào?

Outlook 2007

Tạo và thêm chữ ký vào thư
thay đổi chữ ký email của bạn trong Outlook 2007

Outlook 2010

Tạo và thêm chữ ký vào thư
Thêm, thay đổi, hoặc loại bỏ ảnh cho liên hệ trong Office 2010
bắt đầu với Outlook 2010

Đầu trang

Thêm chữ ký điện tử để xác thực macro, tệp, email hoặc mã dự án trong Office 2007 hoặc 2010 của bạn

Hộp thoại Chi tiết Chữ ký

Giúp bảo vệ và xác thực macro của bạn, tài liệu và các tệp khác với chữ ký điện tử. Tìm hiểu về chứng chỉ bảo mật và làm thế nào để lấy chúng cho chữ ký của bạn.

Tôi đang dùng phiên bản Office nào?

Tôi đang sử dụng phiên bản Office nào?

Office 2007

Thêm hoặc loại bỏ chữ ký điện tử trong tài liệu Office 2007
lấy chứng chỉ số để tạo một chữ ký điện tử
ký điện tử dự án macro trong Office 2007

Office 2010

Thêm hoặc loại bỏ chữ ký điện tử trong tệp Office 2010
lấy chứng chỉ số để tạo một chữ ký điện tử
ký điện tử dự án macro của bạn trong Office 2010
Office 2010 bảo mật video: tạo chứng chỉ số bây giờ

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×