Chồng lấp lịch SharePoint với lịch từ Exchange hoặc SharePoint

Chồng lấp lịch SharePoint với lịch từ Exchange hoặc SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn dùng lịch SharePoint trên site của bạn, bạn có thể xếp chồng lịch Exchange của riêng bạn vào nó để tạo dạng xem lịch kết hợp. Ngoài ra, bạn có thể xếp chồng lịch SharePoint khác như cả hai lịch SharePoint nằm trong cùng một tuyển tập trang. Trong tất cả, bạn có thể thêm tối đa bốn lịch Exchange hoặc SharePoint.

Điều này cho phép bạn xem kết hợp lịch biểu. Ví dụ, khi bạn chồng lấp một lịch Exchange vào lịch nhóm SharePoint, bạn có thể xem lịch biểu của riêng bạn và lên lịch nhóm cùng một lúc. Điều này có thể hữu ích cho việc chọn một thời gian cho một sự kiện nhóm hoặc lập kế hoạch thời gian để trình bày đào tạo.

Ghi chú: Để thay đổi thiết đặt lịch, bạn phải có tối thiểu thiết kế mức cấp phép cho site.

Để tìm hiểu thêm về nhóm lịch trong SharePoint, hãy xem sử dụng lịch nhóm.

Tôi muốn

Thủ tục sau đây mô tả cách chồng lấp lịch SharePoint vào lịch SharePoint khác. Sau khi bạn chồng lấp lịch, bạn có thể sử dụng lịch này để tạo dạng xem lịch đặc biệt.

Để xếp chồng lịch SharePoint với lịch SharePoint khác, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Trong lịch SharePoint, hãy bấm vào tab lịch biểu và sau đó chọn Lịch chồng lấp.

  Lịch Overaly nút trên ruy-băng
 2. Trong lịch chồng lấp thiết đặt trang, hãy chọn Lịch mới.

  Lịch Overaly nút trên ruy-băng
 3. Trong phần tên và kiểu , hãy nhập Tên lịch và sau đó chọn SharePoint.

  Hộp thoại lịch tạo chồng lấp trên lịch.
 4. Trong phần Thiết đặt lịch chồng lấp , nhập một mô tả cho lịch (tùy chọn), và thay đổi chủ đề màu cho lịch (tùy chọn).

  Mẹo: Chọn màu khác nhau cho lịch khác nhau sẽ giúp bạn dễ dàng hơn để phân biệt nào lịch sự kiện là từ.

 5. Nhập URL Web cho trang SharePoint có lịch, chẳng hạn như https://contoso.com/TWGroupWorkSite/calendar, sau đó chọn giải quyết. Nếu lịch nằm trong cùng một trang dưới dạng nhóm lịch, Web URL sẽ đã được nhập chính xác.

  Quan trọng: Lịch SharePoint mà bạn muốn chồng lấp phải nằm trong cùng một tuyển tập trang là lịch nhóm.

 6. Chọn mũi tên thả xuống danh sách , sau đó chọn lịch mà bạn muốn thêm vào lịch.

 7. Chọn dạng xem mà bạn muốn dùng từ các tùy chọn Dạng xem danh sách .

 8. Nếu bạn muốn lịch SharePoint che để luôn hiển thị trong lịch nhóm SharePoint, hãy chọn Luôn hiển thị. Khi Luôn hiển thị không được kiểm nhập, bạn sẽ có thể bật lịch khác nhau chồng lấp và tắt từ trang. Nếu nó được chọn, xếp chồng lịch luôn sẽ xuất hiện trên trang lịch.

 9. Bấm OK để chấp nhận đặc tả chồng lấp và sau đó bấm OK để hoàn thành quy trình.

  Lịch Overaly nút trên ruy-băng

Một lịch Exchange chồng lấp trên lịch SharePoint

Thủ tục sau đây mô tả cách chồng lấp một lịch Exchange lên trên một lịch SharePoint cho lịch SharePoint. Sau khi bạn chồng lấp lịch, bạn có thể sử dụng lịch này để tạo dạng xem lịch đặc biệt.

Quan trọng: Bạn chỉ có thể xếp chồng Exchange lịch riêng của bạn. Tức là lịch Exchange chồng lấp hoạt động với tài khoản đăng nhập với chứng danh của người dùng được hiện tại. SharePoint sử dụng thông tin tài khoản người dùng hiện tại để truy xuất dữ liệu lịch từ dịch vụ Web Exchange.

Để xếp chồng một lịch Exchange, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Trong lịch SharePoint, trong ruy-băng, trên tab lịch, bấm Lịch lớp phủ.

  Lịch Overaly nút trên ruy-băng
 2. Trong lịch chồng lấp thiết đặt trang, bấm Lịch mới.

  Lịch Overaly nút trên ruy-băng
 3. Trong phần tên và kiểu , hãy nhập Tên lịch và chọn Exchange.

  Hộp thoại lịch tạo chồng lấp trên lịch.
 4. Trong phần Thiết đặt lịch chồng lấp , nhập một mô tả cho lịch (tùy chọn), và thay đổi chủ đề màu mặc định cho lịch (tùy chọn).

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại Chồng lấp Lịch trong SharePoint. Hộp thoại hiển thị tên Lịch, loại lịch (Exchange) và cung cấp URL cho Outlook Web Access và Exchange Web Access.

 5. Bấm Tìm để tự động điền vào địa chỉ web cho Outlook Web Access URLURL của dịch vụ Exchange Web. Nếu tìm thấy không hoạt động trong môi trường của bạn, nhập URL theo cách thủ công.

 6. Nếu bạn muốn lịch Exchange này luôn xuất hiện với lịch nhóm SharePoint, hãy bấm Luôn hiển thị. Khi Luôn hiển thị không được kiểm nhập, bạn sẽ có thể bật các lớp phủ và tắt từ trang. Nếu nó được chọn, xếp chồng lịch luôn sẽ xuất hiện trên trang lịch.

 7. Bấm OK và sau đó bấm OK một lần nữa.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

SharePoint và Exchange lịch với nhau

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×