Chồng lấp lên hoặc không gian đánh dấu dữ liệu trong thanh và biểu đồ cột

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn cần phải chọn chỉ có một chuỗi dữ liệu để thay đổi chồng lên nhau hoặc dãn cách của tất cả chuỗi dữ liệu cùng một loại biểu đồ.

  1. Bấm vào một chuỗi dữ liệu trong biểu đồ mà bạn muốn thay đổi.

  2. Trên menu định dạng , bấm vào Chuỗi dữ liệu chọn, sau đó bấm tab tùy chọn .

  3. Để thay đổi chồng lên nhau của các đánh dấu dữ liệu trong mỗi thể loại, hãy nhập một giá trị từ -100 và 100 trong hộp chồng lấp lên . Giá trị cao hơn, lớn hơn chồng lên nhau trong thể loại.

  4. Để thay đổi dãn cách giữa các thể loại của đánh dấu dữ liệu, nhập một giá trị từ 0 (không) và 500 trong hộp độ rộng kẽ hở điều khiển. Cao hơn giá trị lớn hơn khoảng cách giữa mỗi thể loại.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×