Chọn văn bản

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Word, bạn có thể chọn tất cả văn bản trong tài liệu (Ctrl + A), hoặc chọn các mục hoặc văn bản cụ thể trong một bảng bằng cách sử dụng chuột hoặc bàn phím. Bạn cũng có thể chọn văn bản hoặc mục trong vị trí khác nhau. Ví dụ, bạn có thể chọn một đoạn văn bản trên một trang và các câu trên một trang khác nhau.

Chọn tất cả văn bản

 1. Bấm bất kỳ đâu trong tài liệu.

 2. Nhấn Ctrl + A trên bàn phím của bạn để chọn tất cả văn bản trong tài liệu.

Chọn văn bản cụ thể

Bạn cũng có thể chọn một từ cụ thể, dòng của văn bản hoặc một hoặc nhiều đoạn văn.

 1. Đặt con trỏ ở trước chữ cái đầu tiên của từ, câu hoặc đoạn văn mà bạn muốn chọn.

 2. Bấm và giữ trong khi kéo con trỏ để chọn văn bản bạn muốn.

Các cách khác để chọn văn bản

 • Để chọn một từ, nhanh chóng bấm đúp vào từ đó.

 • Để chọn một dòng văn bản, bắt đầu dòng, hãy đặt con trỏ và nhấn Shift + mũi tên xuống.

 • Để chọn một đoạn văn, bắt đầu của đoạn văn bản, hãy đặt con trỏ và nhấn Ctrl + Shift + mũi tên xuống.

Chọn văn bản bằng cách sử dụng chuột

Chọn văn bản trong nội dung của một tài liệu

Lưu ý: Để chọn toàn bộ tài liệu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Trên tab Trang đầu, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm vào Chọn, rồi bấm vào Chọn Tất cả.

 • Di chuyển con trỏ ở bên trái của bất kỳ văn bản cho đến khi nó biến thành một mũi tên trỏ bên phải, và sau đó bấm vào ba lần.

Để chọn

Làm thế này

Bất kỳ số nào của văn bản

Bấm vào nơi bạn muốn bắt đầu vào vùng chọn, nhấn giữ nút chuột trái và sau đó kéo con trỏ qua văn bản mà bạn muốn chọn.

Một từ

Bấm đúp vào bất kỳ chỗ nào trong word.

Dòng văn bản

Di chuyển con trỏ ở bên trái của đường cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, sau đó bấm.

Một câu

Nhấn giữ Ctrl, sau đó bấm bất kỳ chỗ nào trong câu.

Một đoạn văn

Ba lần vào bất kỳ đâu trong đoạn văn.

Nhiều đoạn văn

Di chuyển con trỏ ở bên trái của đoạn văn bản đầu tiên cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, rồi nhấn và giữ nút chuột trái trong khi kéo con trỏ lên hoặc xuống.

Một khối văn bản lớn

Bấm bắt đầu của vùng chọn, cuộn đến cuối của vùng chọn và sau đó nhấn giữ phím SHIFT trong khi bạn bấm vào nơi bạn muốn lựa chọn để kết thúc.

Một toàn bộ tài liệu

Di chuyển con trỏ ở bên trái của bất kỳ văn bản cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, và sau đó bấm vào ba lần.

Đầu trang và chân trang

Trong Dạng xem Bố trí In, bấm đúp vào văn bản đầu trang hoặc chân trang bị mờ đi. Di chuyển con trỏ ở bên trái của đầu trang hoặc chân trang cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, sau đó bấm.

Cước chú và chú thích cuối

Bấm vào văn bản cước chú hoặc chú thích cuối, di chuyển con trỏ ở bên trái của văn bản cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, sau đó bấm.

Một khối văn bản dọc

Nhấn giữ ALT trong khi kéo con trỏ qua văn bản.

Một hộp văn bản hoặc khung

Di chuyển con trỏ trên viền của hộp khung hoặc văn bản cho đến khi con trỏ chuyển thành mũi tên bốn hướng, sau đó bấm.

Chọn các mục trong một bảng

Để chọn

Làm thế này

Nội dung của một ô

Bấm vào ô. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm bảng , bấm chọn, sau đó bấm Chọn ô.

Nội dung của một hàng

Bấm trong hàng. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm bảng , bấm chọn, sau đó bấm Chọn hàng.

Nội dung của một cột

Bấm vào cột. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm bảng , bấm chọn, sau đó bấm Chọn cột.

Nội dung của nhiều ô, hàng hoặc cột

Bấm vào một ô, hàng hoặc cột và sau đó nhấn giữ nút chuột trái trong khi bạn kéo qua tất cả các ô, hàng hoặc cột có chứa nội dung mà bạn muốn chọn. Để chọn nội dung của ô, hàng hoặc cột có thể không kề nhau, hãy bấm trong ô, hàng hoặc cột đầu tiên, nhấn CTRL, sau đó bấm bổ sung ô, hàng hoặc cột có chứa nội dung mà bạn muốn chọn.

Nội dung của toàn bộ một bảng

Bấm vào bảng. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm bảng , bấm chọn, sau đó bấm Chọn bảng.

Chọn văn bản trong vị trí khác nhau

Bạn có thể chọn văn bản hoặc mục trong một bảng có thể không kề nhau. Ví dụ, bạn có thể chọn một đoạn văn bản trên một trang và các câu trên một trang khác nhau.

 1. Chọn một số văn bản hoặc mục trong một bảng.

 2. Nhấn giữ Ctrl trong khi bạn chọn bất kỳ bổ sung văn bản hoặc mục trong một bảng mà bạn muốn.

Chọn văn bản trong dạng xem Dàn bài

Để xem các tài liệu của bạn trong dạng xem đại cương, bấm tab xem , sau đó bấm đại cương trong nhóm Dạng xem tài liệu .

Để chọn

Di chuyển con trỏ

Đầu đề

Ở bên trái của tiêu đề cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, rồi bấm.

Đầu đề, tiêu đề phụ và nội dung văn bản

Ở bên trái của tiêu đề cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, rồi bấm đúp vào.

Một đoạn văn bản nội dung

Ở bên trái của đoạn văn bản cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, rồi bấm.

Nhiều đầu đề hoặc đoạn văn bản nội dung

Ở bên trái của văn bản cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, rồi kéo lên hoặc xuống.

Lưu ý: 

 • Trong dạng xem đại cương, bấm một lần vào bên trái của đoạn văn bản sẽ chọn toàn bộ đoạn văn bản thay vì một dòng đơn.

 • Nếu bạn chọn đầu đề bao gồm văn bản thu gọn cấp dưới, Thu gọn văn bản được cũng được chọn (ngay cả khi nó không được hiển thị). Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện với đầu đề — chẳng hạn như di chuyển, sao chép hoặc xóa nó — cũng ảnh hưởng đến văn bản thu gọn.

Chọn văn bản bằng cách sử dụng bàn phím

Chọn văn bản trong nội dung của một tài liệu

Lưu ý: Để chọn toàn bộ tài liệu, hãy nhấn CTRL + A.

Để chọn

Làm thế này

Sang phải một ký tự

Nhấn SHIFT + mũi tên phải.

Sang trái một ký tự

Nhấn SHIFT + mũi tên trái.

Một từ từ đầu của nó để kết thúc của nó

Đặt điểm chèn ở đầu từ, sau đó nhấn CTRL + SHIFT + mũi tên phải.

Word từ kết thúc của nó tới vị trí đầu của nó

Di chuyển con trỏ đến cuối từ, sau đó nhấn CTRL + SHIFT + mũi tên trái.

Đường thẳng từ đầu của nó để kết thúc của nó

Bấm trang đầu, sau đó nhấn SHIFT + END.

Đường thẳng từ kết thúc của nó để bắt đầu của nó

Bấm kết thúc, sau đó nhấn SHIFT + HOME.

Xuống một dòng

Bấm kết thúc, sau đó nhấn SHIFT + mũi tên xuống.

Một dòng lập

Bấm trang đầu, sau đó nhấn SHIFT + mũi tên lên.

Một đoạn văn bản từ vị trí bắt đầu đến cuối của nó

Di chuyển con trỏ đến đầu đoạn văn bản, sau đó nhấn CTRL + SHIFT + mũi tên xuống.

Một đoạn văn bản từ kết thúc của nó tới vị trí đầu của nó

Di chuyển con trỏ đến cuối đoạn văn bản, sau đó nhấn CTRL + SHIFT + mũi tên lên.

Tài liệu từ kết thúc của nó tới vị trí đầu của nó

Di chuyển con trỏ đến cuối tài liệu, sau đó nhấn CTRL + SHIFT + HOME.

Tài liệu từ đầu của nó để kết thúc của nó

Di chuyển con trỏ đến đầu tài liệu, sau đó nhấn CTRL + SHIFT + END.

Từ đầu cửa sổ để kết thúc của nó

Di chuyển con trỏ đến đầu cửa sổ, và sau đó nhấn ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN.

Toàn bộ tài liệu

Nhấn CTRL+A.

Một khối văn bản dọc

Nhấn CTRL + SHIFT + F8, và sau đó dùng phím mũi tên. Nhấn ESC để tắt chế độ chọn.

Ký tự gần nhất

Nhấn F8 để bật chế độ chọn, sau đó nhấn mũi tên trái hoặc mũi tên phải; nhấn ESC để tắt chế độ chọn.

Một từ, câu, đoạn văn bản, hoặc tài liệu

Nhấn F8 để bật chế độ chọn, sau đó nhấn F8 một lần để chọn một từ, hai lần để chọn một câu, ba lần để chọn một đoạn văn hoặc bốn lần để chọn tài liệu. Nhấn ESC để tắt chế độ chọn.

Chọn các mục trong một bảng

Để chọn

Làm thế này

Nội dung của ô ở bên phải

Nhấn TAB.

Nội dung của ô ở bên trái

Nhấn SHIFT + TAB.

Nội dung của ô liền kề

Nhấn giữ phím SHIFT trong khi bạn liên tục nhấn phím mũi tên thích hợp cho đến khi bạn đã chọn nội dung của tất cả các ô mà bạn muốn.

Nội dung của một cột

Bấm vào ô trên cùng hoặc dưới cùng của cột. Nhấn giữ phím SHIFT trong khi bạn liên tục nhấn phím mũi tên lên hoặc mũi tên xuống cho đến khi bạn đã chọn nội dung của cột.

Nội dung của toàn bộ một bảng

Bấm vào bảng, sau đó nhấn ALT + 5 trên bàn phím số (với phím NUM LOCK tắt).

Ngừng chọn toàn bộ word

 1. Hãy bấm tab Tệp, rồi bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Nâng cao.

 3. Bên dưới tùy chọn chỉnh sửa, xóa hộp kiểm bên cạnh khi chọn, sẽ tự động chọn toàn bộ word.

Chọn văn bản bằng cách sử dụng chuột

Chọn văn bản trong nội dung của một tài liệu

Lưu ý: Để chọn toàn bộ tài liệu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Trên tab Trang đầu, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm vào Chọn, rồi bấm vào Chọn Tất cả.

  Ảnh Ribbon Word

 • Di chuyển con trỏ ở bên trái của bất kỳ văn bản cho đến khi nó biến thành một mũi tên trỏ bên phải, và sau đó bấm vào ba lần.

Để chọn

Làm thế này

Bất kỳ số nào của văn bản

Bấm vào nơi bạn muốn bắt đầu vào vùng chọn, nhấn giữ nút chuột trái và sau đó kéo con trỏ qua văn bản mà bạn muốn chọn.

Một từ

Bấm đúp vào bất kỳ chỗ nào trong word.

Dòng văn bản

Di chuyển con trỏ ở bên trái của đường cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, sau đó bấm.

Một câu

Nhấn giữ Ctrl, sau đó bấm bất kỳ chỗ nào trong câu.

Một đoạn văn

Ba lần vào bất kỳ đâu trong đoạn văn.

Nhiều đoạn văn

Di chuyển con trỏ ở bên trái của đoạn văn bản đầu tiên cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, rồi nhấn và giữ nút chuột trái trong khi kéo con trỏ lên hoặc xuống.

Một khối văn bản lớn

Bấm bắt đầu của vùng chọn, cuộn đến cuối của vùng chọn và sau đó nhấn giữ phím SHIFT trong khi bạn bấm vào nơi bạn muốn lựa chọn để kết thúc.

Một toàn bộ tài liệu

Di chuyển con trỏ ở bên trái của bất kỳ văn bản cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, và sau đó bấm vào ba lần.

Đầu trang và chân trang

Trong Dạng xem Bố trí In, bấm đúp vào văn bản đầu trang hoặc chân trang bị mờ đi. Di chuyển con trỏ ở bên trái của đầu trang hoặc chân trang cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, sau đó bấm.

Cước chú và chú thích cuối

Bấm vào văn bản cước chú hoặc chú thích cuối, di chuyển con trỏ ở bên trái của văn bản cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, sau đó bấm.

Một khối văn bản dọc

Nhấn giữ ALT trong khi kéo con trỏ qua văn bản.

Một hộp văn bản hoặc khung

Di chuyển con trỏ trên viền của hộp khung hoặc văn bản cho đến khi con trỏ chuyển thành mũi tên bốn hướng, sau đó bấm.

Chọn các mục trong một bảng

Để chọn

Làm thế này

Nội dung của một ô

Bấm vào ô. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm bảng , bấm chọn, sau đó bấm Chọn ô.

Nội dung của một hàng

Bấm trong hàng. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm bảng , bấm chọn, sau đó bấm Chọn hàng.

Nội dung của một cột

Bấm vào cột. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm bảng , bấm chọn, sau đó bấm Chọn cột.

Nội dung của nhiều ô, hàng hoặc cột

Bấm vào một ô, hàng hoặc cột và sau đó nhấn giữ nút chuột trái trong khi bạn kéo qua tất cả các ô, hàng hoặc cột có chứa nội dung mà bạn muốn chọn. Để chọn nội dung của ô, hàng hoặc cột có thể không kề nhau, hãy bấm trong ô, hàng hoặc cột đầu tiên, nhấn CTRL, sau đó bấm bổ sung ô, hàng hoặc cột có chứa nội dung mà bạn muốn chọn.

Nội dung của toàn bộ một bảng

Bấm vào bảng. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong nhóm bảng , bấm chọn, sau đó bấm Chọn bảng.

Chọn văn bản trong vị trí khác nhau

Bạn có thể chọn văn bản hoặc mục trong một bảng có thể không kề nhau. Ví dụ, bạn có thể chọn một đoạn văn bản trên một trang và các câu trên một trang khác nhau.

 1. Chọn một số văn bản hoặc mục trong một bảng.

 2. Nhấn giữ Ctrl trong khi bạn chọn bất kỳ bổ sung văn bản hoặc mục trong một bảng mà bạn muốn.

Chọn văn bản trong dạng xem Dàn bài

Để xem các tài liệu của bạn trong dạng xem đại cương, bấm tab xem , sau đó bấm đại cương trong nhóm Dạng xem tài liệu .

Để chọn

Di chuyển con trỏ

Đầu đề

Ở bên trái của tiêu đề cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, rồi bấm.

Đầu đề, tiêu đề phụ và nội dung văn bản

Ở bên trái của tiêu đề cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, rồi bấm đúp vào.

Một đoạn văn bản nội dung

Ở bên trái của đoạn văn bản cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, rồi bấm.

Nhiều đầu đề hoặc đoạn văn bản nội dung

Ở bên trái của văn bản cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên trỏ bên phải, rồi kéo lên hoặc xuống.

Lưu ý: 

 • Trong dạng xem đại cương, bấm một lần vào bên trái của đoạn văn bản sẽ chọn toàn bộ đoạn văn bản thay vì một dòng đơn.

 • Nếu bạn chọn đầu đề bao gồm văn bản thu gọn cấp dưới, Thu gọn văn bản được cũng được chọn (ngay cả khi nó không được hiển thị). Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện với đầu đề — chẳng hạn như di chuyển, sao chép hoặc xóa nó — cũng ảnh hưởng đến văn bản thu gọn.

Chọn văn bản bằng cách sử dụng bàn phím

Chọn văn bản trong nội dung của một tài liệu

Lưu ý: Để chọn toàn bộ tài liệu, hãy nhấn CTRL + A.

Để chọn

Làm thế này

Sang phải một ký tự

Nhấn SHIFT + mũi tên phải.

Sang trái một ký tự

Nhấn SHIFT + mũi tên trái.

Một từ từ đầu của nó để kết thúc của nó

Đặt điểm chèn ở đầu từ, sau đó nhấn CTRL + SHIFT + mũi tên phải.

Word từ kết thúc của nó tới vị trí đầu của nó

Di chuyển con trỏ đến cuối từ, sau đó nhấn CTRL + SHIFT + mũi tên trái.

Đường thẳng từ đầu của nó để kết thúc của nó

Bấm trang đầu, sau đó nhấn SHIFT + END.

Đường thẳng từ kết thúc của nó để bắt đầu của nó

Bấm kết thúc, sau đó nhấn SHIFT + HOME.

Xuống một dòng

Bấm kết thúc, sau đó nhấn SHIFT + mũi tên xuống.

Một dòng lập

Bấm trang đầu, sau đó nhấn SHIFT + mũi tên lên.

Một đoạn văn bản từ vị trí bắt đầu đến cuối của nó

Di chuyển con trỏ đến đầu đoạn văn bản, sau đó nhấn CTRL + SHIFT + mũi tên xuống.

Một đoạn văn bản từ kết thúc của nó tới vị trí đầu của nó

Di chuyển con trỏ đến cuối đoạn văn bản, sau đó nhấn CTRL + SHIFT + mũi tên lên.

Tài liệu từ kết thúc của nó tới vị trí đầu của nó

Di chuyển con trỏ đến cuối tài liệu, sau đó nhấn CTRL + SHIFT + HOME.

Tài liệu từ đầu của nó để kết thúc của nó

Di chuyển con trỏ đến đầu tài liệu, sau đó nhấn CTRL + SHIFT + END.

Từ đầu cửa sổ để kết thúc của nó

Di chuyển con trỏ đến đầu cửa sổ, và sau đó nhấn ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN.

Toàn bộ tài liệu

Nhấn CTRL+A.

Một khối văn bản dọc

Nhấn CTRL + SHIFT + F8, và sau đó dùng phím mũi tên. Nhấn ESC để tắt chế độ chọn.

Ký tự gần nhất

Nhấn F8 để bật chế độ chọn, sau đó nhấn mũi tên trái hoặc mũi tên phải; nhấn ESC để tắt chế độ chọn.

Một từ, câu, đoạn văn bản, hoặc tài liệu

Nhấn F8 để bật chế độ chọn, sau đó nhấn F8 một lần để chọn một từ, hai lần để chọn một câu, ba lần để chọn một đoạn văn hoặc bốn lần để chọn tài liệu. Nhấn ESC để tắt chế độ chọn.

Chọn các mục trong một bảng

Để chọn

Làm thế này

Nội dung của ô ở bên phải

Nhấn TAB.

Nội dung của ô ở bên trái

Nhấn SHIFT + TAB.

Nội dung của ô liền kề

Nhấn giữ phím SHIFT trong khi nhấn phím mũi tên thích hợp liên tục cho đến khi bạn đã chọn nội dung của tất cả các ô mà bạn muốn.

Nội dung của một cột

Bấm vào ô trên cùng hoặc dưới cùng của cột. Nhấn giữ phím SHIFT trong khi nhấn phím mũi tên lên hoặc mũi tên xuống liên tục cho đến khi bạn đã chọn nội dung của cột.

Nội dung của toàn bộ một bảng

Bấm vào bảng, sau đó nhấn ALT + 5 trên bàn phím số (với phím NUM LOCK tắt).

Ngừng chọn toàn bộ word

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Word.

 2. Bấm Nâng cao.

 3. Bên dưới tùy chọn chỉnh sửa, xóa hộp kiểm bên cạnh khi chọn, sẽ tự động chọn toàn bộ word.

Xem thêm

Word cuộn quá nhanh chóng khi tôi chọn văn bản

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×