Chọn tất cả các ô trên một trang tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để chọn tất cả các ô trên một trang tính, hãy dùng một trong những cách sau đây:

  • Bấm nút Chọn Tất cả.

    Nút Chọn Tất cả

  • Nhấn CTRL + A.

    Ghi chú    Nếu trang tính chứa dữ liệu, và ô hiện hoạt nằm ở trên hoặc bên phải của dữ liệu, nhấn CTRL + A chọn vùng hiện tại. Nhấn CTRL + A thứ hai lần sẽ lựa chọn toàn bộ trang tính.

Mẹo    Nếu bạn muốn chọn tất cả các ô trong hoạt động phạm vi, nhấn CTRL + SHIFT + *.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×