Chọn một tin nhắn hợp nhất lời chào thư thoại

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi tài khoản Exchange của bạn được thiết lập với nhắn tin hợp nhất, bạn có thể chọn lời chào thư thoại nào được phát cho người gọi. Có hai lời chào — một tiêu chuẩn và một lời chào mở rộng vắng mặt. Theo mặc định, lời chào thư thoại chuẩn phát ra cho người gọi.

Lưu ý: Một Microsoft Exchange Server 2010 hoặc tài khoản Exchange Server 2007 được yêu cầu. Nhắn tin hợp nhất phải được bật bởi người quản trị Exchange.

Nhắn tin hợp nhất với tài khoản Exchange 2010

Lưu ý: Tùy chọn thư thoại được tìm thấy trong Outlook 2010 đều có trong Outlook Web App (OWA).

  1. Bấm vào tệptab.

  2. Bấm quản lý thư thoại.

Lưu ý: Sau khi trình duyệt Web của bạn mở ra, bạn sẽ được nhắc cho thông tin đăng nhập của bạn cho OWA.

  1. Trên tab Thư thoại , dưới Truy nhập thoại Outlook, bấm vào một trong các thao tác sau:

    • Lời chào thư thoại mặc định    Người gọi nhận được một hệ thống tạo ra hoặc lời chào cá nhân của bạn đã ghi chỉ định là lời chào mặc định. Đây là tiêu chuẩn thư hàng ngày, mà bạn dùng cho cuộc gọi không được trả lời.

    • Người gọi thông báo mà bạn sẽ đi vắng cho một thời gian dài    Người gọi nhận được một hệ thống tạo ra hoặc lời chào cá nhân của bạn đã ghi chỉ định là lời chào mở rộng vắng mặt.

Nhắn tin hợp nhất với tài khoản Exchange 2010

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm quản lý thư thoại.

  3. Trong phần Thư thoại , dưới chọn lời chào phát ra cho người gọi, hãy chọn lời chào để phát cho người gọi.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×