Chọn một loại biểu đồ khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Biểu đồ 2-D hầu hết, bạn có thể thay đổi loại biểu đồ của một chuỗi dữ liệu hoặc toàn bộ biểu đồ. Đối với biểu đồ xy (phân tán) và bong bóng, bạn có thể thay đổi chỉ loại biểu đồ toàn bộ. Đối với hầu hết các biểu đồ 3-D, thay đổi loại biểu đồ ảnh hưởng đến toàn bộ biểu đồ. Đối với 3-D và biểu đồ cột, bạn có thể thay đổi một chuỗi dữ liệu đến hình nón, trụ hoặc kim tự tháp loại biểu đồ.

  1. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

    Để thay đổi loại biểu đồ của toàn bộ biểu đồ, bấm vào biểu đồ.

    Để thay đổi loại biểu đồ của một chuỗi dữ liệu, hãy bấm vào chuỗi dữ liệu.

  2. Trên menu công cụ biểu đồ , hãy bấm Kiểu biểu đồ.

  3. Trên tab Kiểu chuẩn hoặc Tùy chỉnh kiểu , bấm vào loại biểu đồ bạn muốn.

    Để áp dụng hình nón, hình trụ, hoặc các loại biểu đồ hình kim tự tháp 3-D thanh hoặc chuỗi dữ liệu cột, bấm hình trụ, hình nónhoặc kim tự tháp trong hộp nhập biểu đồ trên tab Chuẩn kiểu , và sau đó chọn hộp kiểm áp dụng cho vùng chọn .

Lưu ý: Nếu bạn bỏ chọn hộp kiểm áp dụng cho vùng chọn , Microsoft Graph thay đổi biểu đồ nhập cho biểu đồ toàn bộ ngay cả khi một chuỗi dữ liệu được chọn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×