Chọn một kiểu nhanh thiết lập cho tài liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Word, bạn có thể chọn một tập hợp các kiểu được thiết kế để làm việc cùng nhau. Mỗi tập kiểu nhanh có thể bao gồm kiểu cho một vài mức đầu đề, nội dung văn bản, dấu ngoặc kép và tiêu đề được thiết kế để làm việc cùng nhau trong một tài liệu riêng lẻ.

Áp dụng hoặc thay đổi tập kiểu nhanh

  • Trên tab thiết kế , bấm vào mũi tên Thêm mũi tên xuống Thêmở góc dưới bên phải của nhóm Định dạng tài liệu , sau đó chọn một kiểu đặt chẳng hạn như Basic hoặc bình thường.

    Trên trang đầu tab, các tùy chọn trong nhóm kiểu thay đổi để phản ánh tập kiểu nhanh mà bạn đã bấm. Bạn có thể dùng tất cả các kiểu trong bộ sưu tập để xây dựng tài liệu của bạn.

  1. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , bấm Đổi kiểu, và sau đó trỏ vào Tập kiểu.

  2. Bấm vào một tập kiểu nhanh, chẳng hạn như hiện đại.

    Thay đổi bộ sưu tập kiểu nhanh để phản ánh kiểu nhanh thiết rằng bạn đã bấm. Bạn có thể dùng tất cả các kiểu trong bộ sưu tập để xây dựng tài liệu của bạn.

  3. [Tùy chọn] Nếu bạn muốn lưu một kiểu nhanh làm mặc định cho tất cả tài liệu trống, trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , bấm Đổi kiểu, sau đó bấm đặt làm mặc định.

Ghi chú: 

  • Bạn có thể thấy cách tập kiểu nhanh trông sẽ trong tài liệu bằng cách trỏ vào một kiểu nhanh thiết không bấm vào nó. Khi bạn bấm vào tập kiểu nhanh, nó được áp dụng cho tài liệu.

  • Tập kiểu nhanh phản ánh các kiểu đã được áp dụng trong tài liệu. Ví dụ, nếu tất cả các đầu đề trong tài liệu có đầu đề 2 kiểu được áp dụng, tập kiểu nhanh sẽ áp dụng kiểu đầu đề 2. Tập kiểu nhanh không khắc phục lỗi định dạng.

Xem thêm

Tùy chỉnh kiểu trong Word

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×