Chọn một hoặc nhiều bảng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bằng cách bấm vào tab của trang tính (hoặc trang) ở dưới cùng của cửa sổ, bạn có thể nhanh chóng chọn một trang tính khác nhau. Nếu bạn muốn nhập hoặc sửa dữ liệu trên một vài trang tính cùng lúc, bạn có thể nhóm các trang tính bằng cách chọn nhiều trang tính. Bạn cũng có thể định dạng hoặc in vùng chọn của trang tính cùng lúc.

Để chọn

Hãy làm như sau

Một trang tính đơn

Bấm tab trang tính.

Tab trang tính hiện hoạt

Nếu bạn không nhìn thấy tab mong muốn, hãy bấm vào nút cuộn tab để hiển thị tab rồi bấm vào tab đó.

Nút cuộn tab

Hai hay nhiều trang tính liền kề

Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Shift trong lúc bấm tab vào trang tính cuối cùng mà bạn muốn chọn.

Hai hay nhiều trang tính không liền kề

Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Ctrl trong lúc bấm tab của các trang tính khác mà bạn muốn chọn.

Tất cả trang tính trong sổ làm việc

Bấm phải chuột vào tab trang tính rồi bấm Chọn Tất cả Trang tính trên menu lối tắt.

Mẹo    Khi chọn nhiều trang tính, [Nhóm] sẽ xuất hiện ở thanh tiêu đề nằm phía trên cùng trang tính. Để hủy bỏ lựa chọn nhiều trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào bất kỳ trang tính chưa được chọn nào. Nếu không nhìn thấy trang tính chưa được chọn nào, hãy bấm phải chuột vào tab của một trang tính được chọn rồi bấm Rã nhóm Trang tính trên menu lối tắt.

Ghi chú: 

  • Dữ liệu mà bạn nhập hoặc sửa trong trang tính hiện hoạt được phản ánh trong tất cả các trang tính đã chọn. Những thay đổi này có thể thay thế dữ liệu trên trang tính hiện hoạt, và có lẽ khó chịu, trên khác được chọn trang tính.

  • Dữ liệu mà bạn sao chép hoặc cắt trong trang tính được nhóm không thể dán trên một trang tính khác, vì kích cỡ của vùng sao chép bao gồm tất cả các tầng các trang tính đã chọn và do đó khác từ vùng dán trong một trang tính duy nhất. Đảm bảo rằng chỉ một trang tính đã chọn trước khi bạn sao chép hoặc di chuyển dữ liệu trang tính khác.

  • Khi bạn lưu sổ làm việc chứa trang tính được nhóm và sau đó đóng sổ làm việc, các trang tính mà bạn đã chọn vẫn được nhóm khi bạn mở lại sổ làm việc đó.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×