Chọn một bố trí cho các trang chiếu của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bố trí trang chiếu mỗi chứa chỗ dành sẵn cho văn bản, ảnh, biểu đồ, hình dạng và nhiều hơn nữa. Khi bạn sắp xếp nội dung trên trang chiếu của bạn, chọn một bố trí trang chiếu phù hợp nhất với nội dung của bạn cho phép bạn bắt đầu.

Chọn một bố trí khi bạn thêm trang chiếu mới:

  1. Trên tab Trang đầu, bấm Bản chiếu Mới.

  2. Chọn một bố trí cho trang chiếu mới của bạn và sau đó bấm Thêm trang chiếu.

Thay đổi bố trí bản chiếu hiện có:

  1. Trên tab Trang đầu, bấm Bố trí.

  2. Chọn một bố trí tốt hơn khớp với nội dung trên trang chiếu của bạn, sau đó bấm thay đổi bố trí.

    Thay đổi bố trí của một trang chiếu

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×