Chọn dữ liệu trong PivotTable

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để áp dụng định dạng, sao chép dữ liệu, hoặc thực hiện thay đổi pivottable, bạn có thể chọn một trong hai ô hoặc dữ liệu khu vực riêng lẻ bằng cách sử dụng lệnh hoặc bằng cách sử dụng chuột. Những thay đổi con trỏ chuột tùy thuộc vào những gì bạn đang tìm cách chọn:

 • Để chọn ô, dùng Microsoft Office Excel thường xuyên con trỏ Con trỏ chọn của Excel .

 • Để chọn khu vực dữ liệu, định vị con trỏ ở phía trên cùng hoặc bên trái của trường và nhãn con trỏ chuột thay đổi thành một mũi tên xuống Mũi tên xuống hoặc một mũi tên phải [Không có tiêu đề] .

Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy con trỏ thay đổi hình dạng, trên tab tùy chọn , trong nhóm hành động , hãy bấm chọnvà sau đó đảm bảo rằng Vùng chọn bật Ảnh nút được chọn.

Bạn muốn làm gì?

Chọn ô riêng lẻ

Chọn toàn bộ một báo cáo

Chọn tất cả các mục trong một trường

Chọn mục nhãn, dữ liệu, hoặc cả hai

Chọn tất cả các lần xuất hiện của một mục đơn

Chọn một thực thể trong một mục

Chọn nhiều mục

Chọn tổng phụ và tổng cộng

Chọn ô riêng lẻ

 1. Trỏ đến ô đầu tiên mà bạn muốn chọn, đảm bảo rằng con trỏ chuột là Con trỏ chọn của Excel .

 2. Bấm để chọn một ô, hoặc bấm và kéo để chọn nhiều ô.

Đầu trang

Chọn toàn bộ một báo cáo

 1. Bấm PivotTable.

 2. Trên tab Tùy chọn, trong nhóm Hành động, hãy bấm Chọn, rồi bấm Toàn bộ PivotTable.

Đầu trang

Chọn tất cả các mục trong một trường

Chỉ đến cạnh trên của trường cho đến khi con trỏ chuột thay đổi thành một mũi tên xuống Mũi tên xuống , sau đó bấm.

Ví dụ, để chọn các mục đông và phía tây, trỏ đến đầu khu vực, sau đó bấm một lần.

Ví dụ về việc chọn tất cả các mục trong trường PivotTable

Đầu trang

Chọn mục nhãn, dữ liệu, hoặc cả hai

 1. Chọn các mục.

 2. Trên tab tùy chọn , trong nhóm hành động , bấm chọn, sau đó bấm nội dung bạn muốn chọn:

  Nhãn và giá trị Ảnh nút để chọn cả hai.

  Giá trị Ảnh nút để chọn chỉ các giá trị cho các mục.

  Nhãn Ảnh nút để chọn chỉ các nhãn mục.

Đầu trang

Chọn tất cả các lần xuất hiện của một mục đơn

Chỉ đến cạnh trên của một mục trường cột cho đến khi con trỏ chuột thay đổi thành một mũi tên xuống Mũi tên xuống , hoặc chỉ đến cạnh trái của một mục trường hàng cho đến khi con trỏ chuột thay đổi thành một mũi tên phải [Không có tiêu đề] , sau đó bấm.

Ví dụ, để chọn cả hai hàng để Golf, hãy bấm vào cạnh bên trái của Golf.

Ví dụ về việc chọn tất cả các bản của một mục PivotTable

Đầu trang

Chọn một thực thể trong một mục

 1. Chỉ đến cạnh trên của một mục trường cột cho đến khi con trỏ chuột thay đổi thành một mũi tên xuống Mũi tên xuống , hoặc chỉ đến cạnh trái của một mục trường hàng cho đến khi con trỏ chuột thay đổi thành một mũi tên phải [Không có tiêu đề] .

 2. Bấm một lần, sau đó bấm bổ sung thời gian, đang chờ giữa cú bấm chuột để rằng bạn không bấm đúp vào.

Ví dụ, để chọn chỉ hàng cho quý 1Golf, bấm vào cạnh trái của Golf, sau đó bấm một lần nữa.

Ví dụ về việc chọn một bản thể hiện của một mục trong báo cáo PivotTable

Nếu PivotTable có một số nhãn hàng, hãy bấm liên tục cho đến khi bạn đã chọn chỉ mục mà bạn muốn. Ví dụ, để chọn một mẫu một mục đơn lẻ trong innermost bốn nhãn hàng, bạn sẽ bấm bốn lần.

Đầu trang

Chọn nhiều mục

 1. Chỉ đến cạnh trên của một mục trường cột cho đến khi con trỏ chuột thay đổi thành một mũi tên xuống Mũi tên xuống , hoặc chỉ đến cạnh trái của một mục trường hàng cho đến khi con trỏ chuột thay đổi thành một mũi tên phải [Không có tiêu đề] .

 2. Bấm nhiều lần theo nhu cầu để chọn một trong các mục mà bạn muốn. Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn một thực thể trong một mục.

 3. Nhấn giữ phím SHIFT và bấm, hoặc nhấn giữ phím CTRL và bấm để chọn mục bổ sung trong cùng một trường.

 4. Để hủy bỏ vùng chọn của một mục, nhấn giữ phím CTRL và bấm vào mục.

Đầu trang

Chọn tổng phụ và tổng cộng

 1. Trỏ tới cạnh trên của một tổng phụ hoặc tổng cộng trong một cột nhãn cho đến khi con trỏ chuột thay đổi thành một mũi tên xuống Mũi tên xuống hoặc điểm sang rìa trái của một tổng phụ hoặc tổng cộng trong một nhãn hàng cho đến khi con trỏ đổi thành một mũi tên phải [Không có tiêu đề] .

 2. Bấm một lần để chọn tất cả tổng cho nhãn, sau đó bấm một lần nữa để chọn chỉ hiện tại tổng phụ hoặc tổng.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×