Chọn dữ liệu nguồn khác nhau cho báo cáo PivotTable

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

 1. Bấm Báo cáo PivotTable.

 2. Trên tab tùy chọn , trong nhóm dữ liệu , bấm Thay đổi dữ liệu nguồn, sau đó bấm Thay đổi dữ liệu nguồn.

  Thay đổi dữ liệu PivotTable nguồn hộp thoại được hiển thị.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để sử dụng một Microsoft Office Excel ô bảng hoặc phạm vi khác, bấm chọn một bảng hoặc phạm vi, sau đó nhập vào ô đầu tiên trong hộp Bảng/phạm vi văn bản.

   Ngoài ra, bấm Thu gọn hộp thoại Ảnh nút để tạm thời ẩn hộp thoại, hãy chọn ô đầu trên trang tính, rồi nhấn Bung rộng hộp thoại Ảnh nút .

 4. Để dùng kết nối khác nhau, hãy bấm chọn một sử dụng nguồn dữ liệu ngoài, sau đó bấm Chọn kết nối.

  Hộp thoại Kết nối hiện có được hiển thị.

 5. Trong hiện thả xuống danh sách ở phía trên cùng của hộp thoại, hãy chọn thể loại kết nối mà bạn muốn chọn một kết nối hoặc chọn Tất cả kết nối hiện có (đây là mặc định).

 6. Chọn kết nối từ hộp danh sách chọn một kết nối , sau đó bấm mở.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn một kết nối từ thể loại kết nối trong sổ làm việc này , bạn sẽ được sử dụng lại hoặc chia sẻ kết nối hiện có. Nếu bạn chọn một kết nối từ thể loại tệp kết nối trên mạng hoặc kết nối tệp trên máy tính này , tệp kết nối đã sao chép vào sổ làm việc dưới dạng một kết nối sổ làm việc mới, và sau đó sử dụng làm mới kết nối cho báo cáo PivotTable.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý kết nối với dữ liệu trong một sổ làm việc.

 7. Bấm OK.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×