Chọn dữ liệu cho biểu đồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để tạo biểu đồ trong Excel Online, bạn cần chọn ít nhất một ô trong phạm vi dữ liệu (một bộ ô). Biểu đồ của bạn sẽ bao gồm tất cả dữ liệu trong phạm vi đó.

Sắp xếp dữ liệu cho biểu đồ

Bảng này cũng liệt kê những cách tốt nhất để sắp xếp dữ liệu của bạn cho một biểu đồ nhất định.

Đối với biểu đồ này

Sắp xếp dữ liệu

Biểu đồ cột, thanh, đường, khu vực, hoặc radar

Trong các cột hoặc các hàng, như thế này:

Sắp xếp dữ liệu cho một biểu đồ cột, thanh, đường, hoặc radar

Biểu đồ hình tròn

Biểu đồ này dùng một bộ giá trị (được gọi là chuỗi dữ liệu).

Trong một cột hoặc hàng và một cột hoặc hàng của nhãn, như thế này:

Bảng có 2 cột, 3 hàng; Bảng có 3 cột, 2 hàng

Biểu đồ vành khuyên

Biểu đồ này có thể dùng một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu

Trong nhiều cột hoặc hàng dữ liệu và một cột hoặc hàng của nhãn, như thế này:

Bảng có 3 cột, 3 hàng; Bảng có 3 cột, 3 hàng

Biểu đồ tán xạ

Trong các cột, hãy đặt giá trị x trong cột đầu tiên và giá trị y trong cột tiếp theo, như thế này:

Sắp xếp dữ liệu cho một biểu đồ tán xạ

Để biết thêm thông tin về bất kỳ biểu đồ nào trong số này, hãy xem Các biểu đồ sẵn có.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×