Chọn chữ viết tay và mực với công cụ Bằng dây

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn viết tay hoặc vẽ các ghi chú, OneNote thường làm tốt việc đoán xem những nét bút nào của bạn kết hợp với nhau để tạo thành một vùng chọn. Trong một số trường hợp, "dự đoán đúng nhất" này có thể không giống với sở thích của bạn, vì vậy bạn có thể dễ dàng tạo một vùng chọn tùy chỉnh bằng công cụ Bằng dây.

  1. Dẫn hướng đến trang có chứa nhiều nét bút.

  2. Bấm Vẽ > Chọn Bằng dây.

    Chọn nhiều nét bút với công cụ Chọn Bằng dây.

  3. Bấm phía ngoài nét bút bạn muốn chọn và kéo một vòng tròn chỉ bao quanh nét bút bạn muốn bao gồm trong vùng chọn của bạn. Ví dụ, bạn có thể chỉ chọn một từ viết tay hoặc một ký tự trong một dòng văn bản viết tay.

Khi đã chọn các nét bút, bạn có thể áp dụng định dạng vào vùng chọn hoặc cắt hoặc sao chép rồi dán vùng chọn vào một vị trí khác. Nếu vùng chọn nét bút của bạn có chứa các từ, bạn cũng có thể để OneNote chuyển nó thành văn bản dạng chữ in.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×