Chọn bản ghi Business Contact Manager để nối kết

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể nối kết bản ghi, chẳng hạn như liên hệ công việc và cơ hội với nhau, và bạn cũng có thể nối kết các mục Outlook, chẳng hạn như cuộc hẹn và thông điệp email và các tệp, chẳng hạn như Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher và Word, để bản ghi.

Bài viết này mô tả cách nối kết với một bản ghi hiện có hay mới.

Trong bài viết này

Làm thế nào để nối kết loại bản ghi khác nhau

Chọn bản ghi để nối kết

Để biết thông tin về cách nối kết bản ghi cụ thể để bản ghi khác, hãy xem bài viết về loại bản ghi đó.

Để biết thông tin về cách nối kết các mục Outlook, chẳng hạn như cuộc hẹn và nhiệm vụ với bản ghi và các tệp, hãy xem theo dõi liên lạc của bạn với khách hàng trong Business Contact Manager.

Để biết thông tin về cách nối kết tệp với bản ghi từ một chương trình chẳng hạn như Word, hãy xem nối kết tệp với bản ghi Business Contact Manager.

Làm thế nào để nối kết loại bản ghi khác nhau

Bạn có thể nối kết bản ghi trong cách khác nhau:

 • Nối kết tài khoản hoặc liên hệ công việc với cơ hội hoặc dự án kinh doanh     Trên biểu mẫu cơ hội hoặc dự án kinh doanh, hãy bấm Nối kết với.

 • Thêm tài khoản và liên hệ công việc vào một dự án doanh nghiệp có liên quan     Bấm Thêm vào biểu mẫu dự án kinh doanh.

  Mẹo: Bạn có thể thêm đồng thời nhiều bản ghi cùng kiểu.

 • Nối kết tài khoản với liên hệ công việc     Bấm tài khoản trên một liên hệ công việc hoặc biểu mẫu đầu mối.

 • Nối kết một hoặc nhiều liên hệ công việc với tài khoản     Bấm Thêm trên biểu mẫu tài khoản.

 • Theo dõi các bản ghi tài khoản, liên hệ công việc, đầu mối, và cơ hội có kết quả từ một hoạt động tiếp thị     Bấm bắt đầu bằng trên biểu mẫu tài khoản, liên hệ công việc, đầu mối, hoặc cơ hội.

 • Nối kết một dự án kinh doanh với một nhiệm vụ dự án (bắt buộc)     Bấm Nối kết với một biểu mẫu nhiệm vụ dự án.

 • Nối kết Outlook cuộc hẹn, thông điệp email, và nhiệm vụ     Bấm cuộc hẹn, thông điệp email, hoặc tác vụ. Trên ruy-băng, hãy bấm nối kết đến bản ghi. Để biết thêm thông tin về cách nối kết các mục, hãy xem theo dõi liên lạc của bạn với khách hàng trong Business Contact Manager.

 • Nối kết tệp     Trong Excel, PowerPoint, Publisher và Word, bấm tab tệp , sau đó bấm Business Contact Manager. Bấm vào nối kết để ghi lại.

Đầu trang

Chọn bản ghi để nối kết

 1. Mở hộp thoại nối kết bằng cách dùng một trong các phương pháp được mô tả trong phần trước đó của bài viết này.

 2. Trong danh sách Kiểu mục , hãy bấm vào loại bản ghi mà bạn muốn, chẳng hạn như tài khoản hoặc điều khiển, để thu hẹp danh sách các bản ghi.

  Lưu ý: Trong Excel, PowerPoint, Publisher và Word, danh sách được dán nhãn thư mục.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nối kết bản ghi hiện có   

   1. Nếu danh sách các bản ghi được dài, và bạn biết tên của bản ghi bạn muốn, hãy nhập nó vào hộp Tìm kiếm để tô sáng bản ghi trong danh sách.

    Lưu ý: Bấm đầu đề cột để tìm kiếm theo cột đó.

   2. Trong danh sách, bấm vào bản ghi mà bạn muốn nối kết nếu nó không được tô sáng, sau đó bấm Nối kết với.

    Mẹo: Bấm vào đầu đề cột để sắp xếp các bản ghi theo cột đó.

    Lưu ý: Trong một số trường hợp, bạn có thể thêm nhiều bản ghi.

    Làm thế nào để tôi chọn nhiều bản ghi?

    Để chọn bản ghi liền kề nhau, hãy nhấn phím SHIFT, rồi bấm vào bản ghi đầu tiên và cuối cùng của nhóm mà bạn muốn thêm vào. Để chọn bản ghi không liền kề, hãy nhấn phím CTRL, rồi bấm bản ghi riêng lẻ. Để chọn tất cả các bản ghi, bấm vào một hồ sơ, rồi nhấn CTRL+A.

    Nếu bạn muốn sửa bản ghi hiện có trước khi nối kết đó, bấm vào bản ghi, sau đó bấm mở. Thay đổi, sau đó bấm lưu & đóng.

   3. Bấm OK.

  • Nối kết bản ghi mới   

   1. Bấm vào nút mới .

    Biểu mẫu bản ghi mới mở ra là cùng một loại bản ghi trong danh sách Kiểu mục .

    Nếu có, biểu mẫu mới tự động chứa thông tin, chẳng hạn như địa chỉ, từ bản ghi mà bạn muốn nối kết.

   2. Hoàn thành biểu mẫu, sau đó bấm lưu & đóng.

    Lưu ý: Tên bản ghi mà bạn muốn nối kết không được liệt kê trong bản ghi mới cho đến khi bạn lưu bản ghi mà bạn muốn nối kết.

   3. Bấm OK.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×