Chọn ô, phạm vi, hàng và cột trên biểu dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để chọn

Hãy làm như sau

Một ô đơn

Bấm vào ô hoặc nhấn phím mũi tên để di chuyển
tới ô.

Một phạm vi của ô

Bấm vào ô đầu tiên trong phạm vi, sau đó kéo
đến ô cuối cùng.

Một phạm vi lớn các ô

Bấm vào ô đầu tiên trong phạm vi, và sau đó nhấn giữ Shift và bấm vào ô cuối cùng trong phạm vi. Bạn có thể cuộn để hiển thị ô cuối cùng.

Toàn bộ hàng

Bấm đầu đề hàng.

Toàn bộ một cột

Bấm đầu đề cột.

Hàng liền kề hoặc
cột

Kéo qua các hàng hoặc cột đầu đề. Hoặc chọn hàng hoặc cột; đầu tiên sau đó nhấn giữ Shift và chọn hàng cuối cùng hoặc cột.

Tất cả các ô trên một biểu dữ liệu

Bấm Nút Chọn tất cả.

Nhiều hoặc ít ô
hơn vùng chọn hiện hoạt

Nhấn giữ Shift và bấm vào ô cuối cùng mà bạn muốn đưa vào vùng chọn mới. Phạm vi hình chữ nhật giữa các ô hiện hoạt và
ô bạn bấm trở thành lựa chọn mới.


Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×