Chỉnh sửa tài liệu trong Word Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hãy bấm Sửa Tài liệu > Sửa trong Word Online để thực hiện các thay đổi đối với một tài liệu.

Khi bạn mở tài liệu từ OneDrive, Word Online Hiển thị nó ở dạng xem chỉ đọc. Để thực hiện thay đổi tài liệu của bạn, hãy chuyển sang dạng xem soạn thảo, nơi bạn có thể thêm và xóa bỏ nội dung và thực hiện những thao tác khác, chẳng hạn như:

  • Thêm bảng và hình ảnh.

  • Áp dụng kiểu.

  • Điều chỉnh định dạng.

  • Sửa đầu trang và chân trang.

Bạn có thể thực hiện các tác vụ đơn giản trong cả dạng xem chỉ đọc và dạng xem soạn thảo:

  • Xem và thêm chú thích.

  • Chia sẻ một tài liệu để bạn có thể làm việc cùng với những người khác cùng một lúc.

  • Tải xuống một bản sao.

  • In.

Hãy nhớ rằng, để sửa tài liệu trong Word Online, hãy bấm Sửa Tài liệu > Sửa trong Word Online.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×