Chỉnh sửa hoặc thay đổi người dùng trong Office 365

Là người quản trị Office 365, bạn có thể chỉnh sửa thuộc tính người dùng cho tất cả mọi người trong tổ chức sử dụng dịch vụ Office 365. Khi chỉnh sửa người dùng, bạn cũng có thể gán các giấy phép cho người dùng, đồng thời quy định quyền quản trị của người dùng.

Trong bài viết này

Chỉnh sửa hoặc thay đổi một người dùng trong Office 365

Chỉnh sửa hoặc thay đổi nhiều người dùng trong Office 365

Xóa hoặc khôi phục người dùng trong Office 365

Mẹo: Bạn muốn chỉnh sửa thuộc tính của người dùng mọi lúc, mọi nơi? Hãy sử dụng thiết bị di động của bạn. Quản lý người dùng mọi lúc, mọi nơi bằng ứng dụng quản trị Office 365 dành cho thiết bị di động. Hãy nhập số thiết bị di động của bạn, rồi chúng tôi sẽ nhắn tin cho bạn hoặc bạn có thể tải ứng dụng từ cửa hàng cho thiết bị di động của mình.

Chỉnh sửa hoặc thay đổi một người dùng trong Office 365 bằng Trung tâm quản trị Office 365

Quan trọng: Nếu người dùng mà bạn đang cố gắng sửa được đồng bộ với dịch vụ Active Directory của bạn, bạn sẽ thấy xuất hiện thông báo lỗi. Bạn sẽ không thể sửa người dùng bằng thủ tục này. Để sửa người dùng, hãy sử dụng công cụ quản lý Active Directory cục bộ của bạn.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Trên Trang chủ, chọn Người dùng > Người dùng hiện hoạt.

 4. Trên trang Người dùng hiện hoạt, chọn người dùng mà bạn muốn chỉnh sửa.

 5. Bấm vào Chỉnh sửa cạnh danh mục những thay đổi bạn muốn thực hiện.

  Quan trọng: Nếu bạn chặn quyền đăng nhập vào Office 365 của một người dùng thì sẽ mất một giờ để thay đổi có hiệu lực trên mọi thiết bị và máy khách của người dùng đó. Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn loại bỏ hoặc vô hiệu hóa người dùng khỏi Dịch vụ Doanh nghiệp BlackBerry hoặc Dịch vụ Đám mây dành cho Doanh nghiệp BlackBerry tại chỗ, cũng như tắt mọi thiết bị BlackBerry của người dùng.

 6. Hoàn thành các thay đổi, sau đó bấm vào Lưu hoặc Gán nếu bạn đã cập nhật giấy phép sản phẩm của người dùng.

Để tìm hiểu thêm về việc thay đổi thiết đặt của một người dùng, hãy xem:

Đầu Trang

Chỉnh sửa hoặc thay đổi nhiều người dùng trong Trung tâm quản trị Office 365

Quan trọng: Nếu người dùng mà bạn muốn sửa được đồng bộ với dịch vụ Active Directory của bạn, bạn sẽ không thể hoàn tất thủ tục này; các thay đổi sẽ không được áp dụng trên trang Kết quả. Để sửa nhiều người dùng, hãy sử dụng công cụ quản lý Active Directory cục bộ của bạn.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Trên Trang chủ, chọn Người dùng > Người dùng hiện hoạt.

 4. Trên trang Người dùng hiện hoạt, chọn những người dùng mà bạn muốn chỉnh sửa.

 5. Trên trang Hành động hàng loạt, chọn Xóa người dùng, Đặt lại mật khẩu, Chỉnh sửa giấy phép sản phẩm hoặc Thêm vào nhóm.

  Quan trọng: Nếu bạn chặn quyền đăng nhập vào Office 365 của một người dùng thì sẽ mất một giờ để thay đổi có hiệu lực trên mọi thiết bị và máy khách của người dùng đó. Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn loại bỏ hoặc vô hiệu hóa người dùng khỏi Dịch vụ Doanh nghiệp BlackBerry hoặc Dịch vụ Đám mây dành cho Doanh nghiệp BlackBerry tại chỗ, cũng như tắt mọi thiết bị BlackBerry của người dùng. Tham khảo mục Hướng dẫn Quản trị Dịch vụ Đám mây dành cho Doanh nghiệp BlackBerry nếu bạn cần biết các bước cụ thể để vô hiệu hóa người dùng.

 6. Hoàn thành các thay đổi, sau đó bấm vào Lưu hoặc Gán nếu bạn đã cập nhật giấy phép sản phẩm của người dùng.

Một số thay đổi có thể cần thời gian để áp dụng trên nhiều dịch vụ.

Đầu Trang

Bạn muốn biết cách xóa hoặc khôi phục người dùng? Hãy xem Xóa người dùngKhôi phục người dùng.

Đầu Trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×