Chỉnh sửa dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn đã tạo một dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu SharePoint, bạn có thể sửa nó bằng cách thêm hoặc xóa cột hoặc bằng cách thay đổi theo cách thông tin trong dạng xem được sắp xếp, lọc hoặc nhóm. Nếu bạn cần để tạo một dạng xem tùy chỉnh, hãy xem tạo một dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu.

Lưu ý: Một số tùy chỉnh dạng xem thiết đặt yêu cầu truy nhập quản trị để thay đổi hoặc thư viện chủ sở hữu. Để biết thêm thông tin về việc thay đổi thiết đặt dạng xem ngoài cột, sắp xếp, lọc hoặc nhóm theo thiết đặt, hãy xem thay đổi dạng xem.

Cập Nhật tháng 8, 2018.

Sửa đổi dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu

 1. Dẫn hướng đến dạng xem tùy chỉnh mà bạn muốn sửa đổi.

 2. Để thêm kiểu cột mới, hãy bấm vào Thêm cột nút + Thêm cột hoặc +. Từ đây, bạn có thể thêm cột kiểu thông thường, hoặc bấm Thêm … để tạo kiểu tùy chỉnh. Nếu cột đã tồn tại, hãy bấm hiện/ẩn cột.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo một cột trong danh sách SharePoint hoặc thư viện.

  Bấm Thêm cột và sau đó chọn từ danh sách

  Lưu ý: Màn hình của bạn trông khác với này? Người quản trị của bạn có thể trải nghiệm cổ điển đặt trên thư viện tài liệu. Nếu vậy, hãy xem thay đổi dạng xem (bao gồm chọn dạng xem khác).

 3. Thực hiện các chỉnh sửa cho dạng xem tùy chỉnh bạn muốn và sau đó bấm tùy chọn dạng xem  Nút tùy chọn dạng xem . Tên hiển thị trong tùy chọn dạng xem là tên của dạng xem hiện tại của bạn. Theo mặc định, nó là Tất cả tài liệu.

  Lưu ý: 

  • Khi bạn sửa một dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu, một "*" sẽ xuất hiện bên cạnh tên dạng xem ở trên cùng của menu dạng xem. Sau khi bạn đã lưu thay đổi của bạn, vào "*" đi.

  • Nút tùy chọn dạng xem SharePoint Online với dấu sao

  Lưu ý: Nếu bạn có bất kỳ tệp nào được chọn, bạn sẽ thấy một thông báo 1 được chọn x (nơi 1 là bất kỳ số nào bạn đã chọn) trong góc trên bên phải của màn hình. Bấm dấu X để xóa các lựa chọn và xem nút tùy chọn dạng xem .

 4. Bấm lưu dạng xem dưới dạng trong menu tùy chọn dạng xem .

  Bấm lưu dưới dạng để lưu dạng xem mới hoặc Cập Nhật
 5. Cập Nhật hoặc thay đổi tên trong hộp thoại lưu dưới dạng .

  SharePoint dạng xem lưu dưới dạng thoại

  và bấm lưu.

Bạn cũng có thể dùng nút Sửa nhanh để thêm cột vào một dạng xem tùy chỉnh.

Dùng nhanh sửa để sửa đổi dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu

Từ dạng xem Sửa nhanh , bạn có thể thêm cột và dữ liệu. Khi bạn hoàn tất, hãy bấm thoát nhanh sửa.

Để biết thêm thông tin về cách thay đổi thiết đặt dạng xem cụ thể, hãy xem tạo một dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu

Bạn cần xóa dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu?

Để xóa bỏ dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu, bạn phải có thư viện chủ sở hữu hoặc quản trị quyền cho thư viện mà bạn muốn xóa bỏ dạng xem tùy chỉnh. Hãy xem xóa dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu để biết các bước để xóa bỏ dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu nó không hữu ích, cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Vui lòng bao gồm phiên bản SharePoint, Hệ điều hành và trình duyệt của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×