Chế độ phân giải xung đột trong Word

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tính năng đồng tác giả mới trong Microsoft Office 2010 giúp cho nhiều người dùng để làm việc productively trên cùng một tài liệu mà không xâm nhập trên một khác làm việc hoặc khóa nhau.

Bạn có thể dùng chức năng đồng tác giả mới này trong tài liệu Microsoft PowerPoint 2010 và Microsoft Word 2010 trên SharePoint Server 2010.  Tính năng đồng tác giả mới cũng được hỗ trợ trong Excel Web App và OneNote Web App.

Khi hai hoặc nhiều người đang làm việc trên tài liệu cùng lúc, họ có thể thực hiện thay đổi xung đột với nhau. Xung đột có thể xảy ra khi một người làm việc ngoại tuyến và sau đó lưu tài liệu với máy chủ. Xung đột cũng có thể xảy ra khi hai người làm việc trên cùng một phần tài liệu chính xác cùng một lúc.

Khi chỉnh sửa xung đột, Word sẽ hiển thị một thông báo lần sau khi bạn lưu tài liệu. Phải được giải quyết các xung đột trước khi bạn có thể lưu tài liệu với máy chủ.

Lưu ý: Tất cả thay đổi trong tài liệu được lưu trên máy tính của bạn ngay cả khi tài liệu chứa xung đột. Nhưng các thay đổi không được lưu vào máy chủ cho đến khi được giải quyết các xung đột.

Khi có xung đột, Word sẽ thông báo cho bạn bằng cách hiển thị như sau:

  • Thanh thông báo

  • Thông báo trên thanh trạng thái

  • Thông báo trong dạng xem Backstage

Bạn có thể bấm vào bất kỳ các điểm thâm nhập để làm việc trong chế độ phân giải xung đột và giải quyết xung đột tất cả thay đổi. Trong chế độ phân giải xung đột, danh sách ngăn giải quyết các xung đột và tab xung đột xuất hiện trên ruy-băng.

Khi bạn bấm vào một thay đổi xung đột trong ngăn, phần tài liệu, xung đột được tô sáng. Những thay đổi xung đột mà bạn đã được đánh dấu trong màu hồng.

Trên tab xung đột , hãy bấm chấp nhận để giữ lại thay đổi của bạn, hoặc bấm từ chối để loại bỏ thay đổi của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×