Chặn xuất thời gian nghỉ trên lịch nhóm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giả sử bạn có một nghỉ phép lập kế hoạch để Maui. Bạn muốn cho phép nhóm biết rằng bạn sẽ có vắng mặt cho một thời gian, nhưng bạn không muốn ít quan trọng nhóm thành viên hộp thư đến với thư mời mô tả của vắng kế hoạch của bạn. Với nhóm lịch, bạn có thể lên lịch sự kiện xuất văn phòng của bạn và chọn không gửi sự kiện để những người khác tham gia. Khi thành viên trong nhóm kiểm tra lịch nhóm, họ sẽ nhìn thấy ngày bạn đi vắng.

Tất nhiên, nếu bạn muốn các thành viên nhóm nhận được thông báo về các kế hoạch kỳ nghỉ của bạn, bạn có thể làm, quá.

Lên lịch thời gian ra trong văn phòng của bạn

 1. Đăng nhập vào Office 365.

 2. Trong công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn lịch.

  công cụ khởi động ứng dụng với nút lịch được tô sáng

 3. Trong ngăn dẫn hướng, chọn nhóm, sau đó chọn Nhóm của bạn. Nếu bạn có nhiều lịch, mở, các sự kiện đối với mỗi sẽ được hiển thị. Tab màu ở trên cùng cho biết sự kiện nào căn chỉnh cho từng nhóm.

 4. Chọn mới > sự kiện lịch.

  Tùy chọn sự kiện lịch mới trên lịch đầu trang

 5. Điền các chi tiết vắng mặt của bạn, bao gồm tên, vị trí, ngày bắt đầu và kết thúc, và, nếu mong muốn, ghi chú cá nhân.

 6. Chọn tất cả ngày nếu bạn sẽ đi vắng mặt nhiều hơn một vài giờ.

  Màn hình chi tiết sự kiện với tất cả các hộp kiểm ngày được tô sáng

 7. Gửi lời mời để hộp kiểm Nhóm được chọn theo mặc định. Nếu bạn không muốn các thành viên nhóm nhận được thư mời hộp thư đến của họ, hãy xóa hộp kiểm này.

  Chi tiết sự kiện với gửi một thư mời để nhóm được tô sáng

 8. Chọn lưu. Nếu bạn đã bao gồm các thành viên nhóm trên thư mời, bạn sẽ chọn gửi thay vào đó.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Lên lịch cuộc họp trên lịch nhóm

Gửi trả lời tự động (của vắng) trong Outlook trên web

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×