Chặn việc đồng bộ tệp cụ thể loại

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể ngăn không cho người dùng đồng bộ tệp cụ thể loại khi chúng đồng bộ tệp OneDrive for Business của họ.

Để chặn đồng bộ tệp cụ thể loại

  1. Mở Trung tâm quản trị OneDrive, rồi bấm vào tab Đồng bộ.

    Tab Đồng bộ trong Trung tâm quản trị OneDrive
  2. Chọn hộp kiểm chặn đồng bộ tệp cụ thể loại .

  3. Bấm vào Sửa.

  4. Nhập phần mở rộng tên tệp bạn muốn chặn, ví dụ: exe hoặc mp3. Quan trọng: không bao gồm các khoản thời gian với các phần mở rộng, hoặc bất kỳ khác dấu chấm câu, khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt.

  5. Bấm lưu trên trang đồng bộ.

Chủ đề Liên quan

Sử dụng Trung tâm quản trị OneDrive mới

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×