Chặn thư rác email bằng bộ lọc thư rác Office 365 để ngăn chặn sự cố phủ nhận sai

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể giúp đảm bảo thư rác bị chặn bằng cách điều chỉnh bộ lọc thư rác của Office 365. Điều này giúp ngăn chặn sự cố phủ nhận sai, theo đó email rác sẽ được cho phép đi vào hộp thư đến của người dùng. Với vai trò người quản trị của Exchange Online hoặc Exchange Online Protection (EOP), hãy dùng những bước sau để điều chỉnh bộ lọc chống thư rác của Office 365 và giúp ngăn thư rác không bị gửi đến hộp thư đến của người dùng.

Khách hàng của duy nhất EOP: Thiết lập bộ lọc thư rác của Office 365 để chặn email rác

Khách hàng của duy nhất EOP với hộp thư tại cơ sở: Nếu bạn thiết lập bộ lọc thư rác cho hành động mặc định, Di chuyển thư đến thư mục Email Rác, làm theo các bước bắt buộc được cung cấp trong phần Đảm bảo thư rác được định tuyến đến thư mục Email Rác của mỗi người dùng. Chúng tôi đã cố gắng làm cho việc này trở nên dễ dàng bằng cách cung cấp các lệnh Exchange Management Shell trong một chủ đề riêng biệt, cũng như một nối kết đến thông tin tổng quan hơn về cách bắt đầu với vỏ điện toán.

Nó sẽ giúp bạn tránh tình trạng phủ nhận sai email rác nếu bạn đồng bộ thiết đặt người dùng với dịch vụ thông qua đồng bộ hoá thư mục để đảm bảo người dùng bị chặn sẽ được chú ý đến. Để biết thêm thông tin, hãy xem "Dùng đồng bộ hóa thư mục để quản lý người dùng thư" trong Quản lý người dùng thư trong EOP.

Exchange Online Protection (EOP) là dịch vụ lọc email nền tảng điện toán đám mây vốn sẽ giúp bảo vệ tổ chức của bạn chống lại thư rác và phần mềm xấu. Nếu bạn có hộp thư trong Office 365, thì chúng đã được bảo vệ theo mặc định với EOP. Đoạn văn bản trước đó trong phần con này chỉ áp dụng cho các khách hàng dùng EOP làm dịch vụ bảo vệ tại cơ sở cho hệ thống email hoặc làm một phần của triển khai email hỗn hợp. Tìm hiểu thêm về EOP tại trang chủ Exchange Online Protection.

Các mẹo này có hữu ích không? Hãy để lại nhận xét cho chúng tôi bằng cách sử dụng các tùy chọn phản hồi Thông tin này có hữu ích không? ở cuối chủ đề này.   

Tùy chỉnh bộ lọc chống thư rác của Office 365 với các thiết đặt này

Người quản trị có thể sử dụng một số thiết đặt bộ lọc thư rác trong Office 365 để giúp ngăn email rác bị gửi đến hộp thư đến của người dùng. Bộ lọc thư rác Office 365 sẽ trở nên tốt hơn để có thể chặn email rác và ngăn tình trạng phủ nhận sai đối với thư nếu bạn sử dụng những tùy chọn được liệt kê ở đây. Trong ngữ cảnh này, phủ nhận sai chỉ đến tình trạng email rác hay thư rác được gửi vào hộp thư đến của người dùng.

Khối địa chỉ IP với một bộ lọc kết nối

Tùy chỉnh bộ lọc thư rác Office 365 của bạn bằng cách thêm địa chỉ IP người gửi vào danh sách chặn IP của bộ lọc kết nối:

 1. Lấy tiêu đề cho thư mà bạn muốn chặn trong máy khách thư của bạn, chẳng hạn như Outlook hoặc Outlook Web App, như được mô tả trong Trình phân tích Tiêu đề Thư.

 2. Tìm kiếm địa chỉ IP theo thẻ CIP trong tiêu đề X-Forefront-Antispam-Report bằng cách dùng trình phân tích tiêu đề thư hoặc theo cách thủ công.

 3. Thêm địa chỉ IP vào danh sách chặn IP bằng cách làm theo các bước trong "Sử dụng EAC để sửa chính sách bộ lọc kết nối mặc định" trong Cấu hình Chính sách Bộ lọc Kết nối.

Các bước này có hữu ích không? Hãy để lại nhận xét cho chúng tôi bằng cách sử dụng các tùy chọn phản hồi Thông tin này có hữu ích không? ở cuối chủ đề này.   

Chặn hàng loạt thư bằng quy tắc truyền dẫn hoặc bằng bộ lọc thư rác

Liệu thư rác có phải chủ yếu là dạng thư hàng loạt, ví dụ như bản tin hoặc thư quảng cáo? Bạn có thể tùy chỉnh bộ lọc thư rác trong Office 365 nếu bạn Sử dụng quy tắc truyền dẫn để lọc dứt khoát hàng loạt thông điệp email hoặc bật thiết đặt Thư hàng loạt trong Tùy chọn Lọc Thư rác Nâng cao của bộ lọc thư rác. Trong Trung tâm Quản trị Exchange, bắt đầu bằng cách bấm Bảo vệ > Bộ lọc nội dung rồi bấm đúp vào chính sách bộ lọc mà bạn muốn điều chỉnh. Bấm vào Thư rác và hành động cho thư hàng loạt để điều chỉnh các thiết đặt, như minh họa ở đây.

Thiết lập bộ lọc thư gửi hàng loạt trong Exchange Online

Chặn email rác bằng danh sách chặn của bộ lọc thư rác

Cấu hình chính sách bộ lọc thư rác của bạn để thêm địa chỉ người gửi vào danh sách chặn người gửi hoặc thêm tên miền vào danh sách chặn tên miền trong bộ lọc thư rác. Email từ người gửi hay tên miền có trên danh sách chặn của bộ lọc thư rác sẽ được đánh dấu là thư rác.

Tùy chọn lọc thư rác nâng cao

Cấu hình chính sách bộ lọc thư rác của bạn và bật thêm Tùy chọn Lọc Thư rác Nâng cao.

Để biết thêm những thiết đặt khác cho thư rác áp dụng cho toàn bộ tổ chức, hãy xem Ngăn tình trạng phủ nhận sai email được đánh dấu là thư rác bằng một danh sách an toàn hoặc bằng những kỹ thuật khác. Điều này hữu ích nếu bạn có được quyền kiểm soát cấp quản trị và bạn muốn ngăn tình trạng phủ nhận sai.

Các tùy chọn này có hữu ích không? Hãy để lại nhận xét cho chúng tôi bằng cách sử dụng các tùy chọn phản hồi Thông tin này có hữu ích không? ở cuối chủ đề này.   

Email người dùng cũng có thể giúp đảm bảo rằng phủ nhận sai và email rác sẽ bị chặn với bộ lọc thư rác Office 365

Sẽ hữu ích cho nỗ lực của chức năng chống thư rác trong Office 365 trong việc ngăn tình trạng phủ nhận sai và ngăn thư rác nếu bạn bảo người dùng của mình thêm địa chỉ người gửi thư rác vào danh sách người gửi bị chặn trong Outlook hoặc Outlook Web App. Trong Outlook Web App, bắt đầu bằng cách bấm Thiết đặt > Tùy chọn > Chặn hoặc cho phép, sau đó thêm địa chỉ vào danh sách Người gửi bị Chặn, như minh họa ở đây.

Chặn người gửi trong Outlook Web App

Ghi chú: Để biết thêm thông tin chi tiết về danh sách người gửi an toàn, hãy xem Câu hỏi thường gặp về Người gửi An toàn và Danh sách Người gửi bị Chặn.

Khách hàng duy nhất EOP không dùng đồng bộ hóa

Dịch vụ EOP được thiết kế để danh dự người gửi an toàn và bị chặn của người dùng, nếu thông tin đã được chia sẻ với dịch vụ. Nếu bạn là khách hàng EOP bằng cách dùng Outlook, nhưng không có thư mục đồng bộ hóa được cấu hình để đồng bộ người dùng của bạn vào Office 365, bạn vẫn có thể ngừng thư từ đang được chuyển phát vào hộp thư đến của người dùng của bạn bằng cách dùng danh sách người gửi bị chặn. Tuy nhiên, bạn có thể phải thiết lập một số quy tắc dòng thư Exchange trong trường hợp sau đây:

 • Nếu thư đi qua lọc qua EOP thư rác thông thường và sau đó được chuyển đến cục bộ trên cơ sở Exchange server, và EOP gán một bản án thư rác SCL 1-4 (không phải thư rác), thì danh sách người gửi bị chặn cục bộ của người dùng của bạn sẽ ghi đè bản án bộ lọc thư rác EOP và cung cấp cho thư mục email rác của họ.

 • Nếu một thông báo EOP được gán SCL -1 một quy tắc dòng thư Exchange hoặc vì địa chỉ IP hoặc tên miền trong của bạn cho phép danh sách, SCL được phát tán cho máy chủ Exchange tại cơ sở bằng cách dùng đường kết nối. Trong trường hợp này, danh sách người gửi bị chặn của người dùng của bạn sẽ không được áp đặt. Để thay đổi này, bạn có thể tạo một quy tắc dòng thư cục bộ sẽ đặt SCL 0. Điều này sẽ khiến Outlook để bắt buộc danh sách người gửi bị chặn cục bộ của người dùng của bạn.

Để thiết lập quy tắc dòng thư để ngăn chặn thư gửi từ đang được chuyển phát vào hộp thư đến của người dùng của bạn bằng cách dùng danh sách người gửi bị chặn
 1. Mở Exchange Management Shell trên máy chủ tại chỗ của bạn. Để tìm hiểu cách mở Shell tổ chức Exchange tại cơ sở của mình, hãy xem mở Management Shell của Exchange.

 2. Chạy lệnh sau đây để định tuyến nội dung lọc thư rác thư mục Email rác để Cập Nhật SCL trên mỗi thư đã được đánh dấu với SCL -1:

  New-TransportRule "NameForRule" -HeaderContainsMessageHeader "X-Forefront-Antispam-Report" -HeaderContainsWords "SCL:-1" -SetSCL 0

  Vì SCL 0 trong máy chủ Exchange tại chỗ của bạn, không phải thư rác sẽ được chuyển tới hộp thư đến của người dùng của bạn nhưng vẫn cho phép cho danh sách người gửi bị chặn cục bộ của người dùng để gửi tới email rác. Nếu bạn đang dùng cách ly thư rác trong EOP, đó là vẫn có thể xảy ra rằng người trên danh sách an toàn của người dùng của bạn gửi được xác định là thư rác và gửi đến cách ly. Nếu bạn đang sử dụng thư mục thư rác trong hộp thư cục bộ của bạn, Tuy nhiên, điều này sẽ chuyển phát vào hộp thư đến cho phép người gửi an toàn.

  Cảnh báo: Nếu bạn sử dụng quy tắc dòng thư để thay đổi giá trị SCL 0 (hoặc bất kỳ giá trị khác -1), sau đó tất cả các tùy chọn thư rác Outlook sẽ áp dụng cho thư. Điều này có nghĩa là danh sách an toàn và bị chặn sẽ đoạt, nhưng cũng có nghĩa là rằng thư mà không có địa chỉ từ danh sách bị chặn hoặc an toàn sẽ có khả năng được đánh dấu là thư rác bằng thư rác phía máy khách lọc xử lý. Nếu bạn muốn có Outlook quy trình bị chặn và an toàn liệt kê, nhưng không sử dụng bộ lọc thư rác phía máy khách, bạn phải đặt tùy chọn để "Không lọc tự động" trong tùy chọn thư rác trong Outlook. "Không lọc tự động" là tùy chọn mặc định trong các phiên bản mới nhất của Outlook, nhưng bạn nên xác nhận rằng các thiết đặt này là tại chỗ để đảm bảo bộ lọc thư rác phía máy khách không được áp dụng cho các thư. Là người quản trị, bạn có thể bắt buộc vô hiệu hóa Email rác Outlook lọc bằng cách làm theo các hướng dẫn trong Outlook: thiết đặt chính sách để vô hiệu hóa giao diện người dùng email rác và tính năng lọc cơ chế.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Để lại bình luận cho chúng tôi

Các mẹo này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách đánh dấu vào hoặc không ở cuối chủ đề này. Nếu các mẹo này không hữu ích và bạn vẫn đang gặp phải sự cố với việc nhận diện nhầm thư rác trong hộp thư đến của người dùng, hãy cho chúng tôi biết thêm về các tùy chọn mà bạn đang thử sử dụng hoặc kịch bản mà bạn gặp phải và chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các mẹo của mình.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Bảo vệ Chống Thư rác của Email trong Office 365

Ngăn tình trạng phủ nhận sai email là thư rác bằng danh sách an toàn hoặc bằng những kỹ thuật khác

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×