Chặn hoặc bỏ chặn nội dung bên ngoài trong tài liệu Office

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để bảo vệ bảo mật và quyền riêng tư của bạn, Microsoft Office được cấu hình theo mặc định để chặn nội dung bên ngoài — chẳng hạn như hình ảnh, nối kết đa phương tiện, siêu kết nối và dữ liệu kết nối — trong sổ làm việc và bản trình bày. Chặn nội dung bên ngoài giúp ngăn không cho cảnh báo Web và các phương pháp xâm nhập trước tin tặc sử dụng để xâm nhập về quyền riêng tư của bạn và dỗ chạy mã độc hại không có kiến thức của bạn hoặc bạn chấp thuận.

Trong bài viết này

Nội dung bên ngoài là gì và tại sao là cảnh báo Web lời đe dọa tiềm năng?

Trung tâm tin cậy giúp bảo vệ tôi từ nội dung bên ngoài như thế nào?

Tôi có thể làm gì khi cảnh báo bảo mật hỏi tôi muốn bật hoặc tắt nội dung bên ngoài?

Thay đổi thiết đặt nội dung bên ngoài cho Excel trong Trung tâm tin cậy

Nội dung bên ngoài là gì và tại sao là cảnh báo Web lời đe dọa tiềm năng?

Nội dung bên ngoài là bất kỳ nội dung nào được nối kết từ Internet hoặc mạng nội bộ vào sổ làm việc hoặc bản trình bày. Một số ví dụ về nội dung bên ngoài là hình ảnh, đa phương tiện được nối kết, kết nối dữ liệu và mẫu.

Tin tặc có thể sử dụng nội dung bên ngoài như Web cảnh báo. Cảnh báo web gửi lại hoặc beacon, thông tin từ máy tính của bạn với máy chủ lưu trữ nội dung bên ngoài. Các loại cảnh báo Web bao gồm:

 • Hình ảnh     Tin tặc một gửi sổ làm việc hoặc bản trình bày cho bạn để xem lại có chứa ảnh. Khi bạn mở tệp, ảnh được tải xuống và thông tin về tệp beaconed lên máy chủ bên ngoài.

 • Hình ảnh trong thông điệp email Outlook     Microsoft Office có riêng chế chặn nội dung bên ngoài trong thư. Điều này giúp bảo vệ chống lại cảnh báo Web nếu không có thể ghi lại địa chỉ email của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem chặn hoặc bỏ chặn tải xuống ảnh tự động trong thông điệp email.

 • Đa phương tiện được nối kết     Tin tặc một gửi cho bạn bản trình bày dưới dạng phần đính kèm trong email. Bản trình bày chứa đối tượng đa phương tiện, chẳng hạn như âm thanh được nối kết với một máy chủ bên ngoài. Khi bạn mở bản trình bày trong Microsoft PowerPoint, đối tượng đa phương tiện được phát và nói thực hiện mã chạy một script độc hại hại máy tính của bạn.

 • Kết nối dữ liệu     Tin tặc một sẽ tạo ra một sổ làm việc và gửi nó với bạn dưới dạng phần đính kèm trong email. Sổ làm việc chứa mã mà sẽ kéo dữ liệu từ hoặc đẩy dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Tin tặc vào không có quyền đối với cơ sở dữ liệu, nhưng bạn thực hiện. Kết quả, khi bạn mở sổ làm việc trong Microsoft Excel, mã thực hiện và truy cập mục cơ sở dữ liệu bằng cách dùng chứng danh của bạn. Dữ liệu có thể được truy nhập hoặc thay đổi mà không có kiến thức của bạn hoặc bạn chấp thuận.

Đầu Trang

Trung tâm tin cậy giúp bảo vệ tôi từ nội dung bên ngoài như thế nào?

Nếu không có nội dung bên ngoài hiện tại trong sổ làm việc của bạn hoặc bản trình bày, khi bạn mở tệp thanh thông báo thông báo cho bạn nội dung bên ngoài đã bị chặn.

Thanh Thông báo

Nếu bạn bấm tùy chọn trên thanh thông báo, một hộp thoại bảo mật sẽ mở ra, cho phép bạn tùy chọn để bỏ chặn nội dung bên ngoài. Để tìm hiểu cách để quyết định an toàn trước khi bấm vào một tùy chọn, hãy xem phần tiếp theo.

Đầu Trang

Tôi có thể làm gì khi cảnh báo bảo mật hỏi tôi muốn bật hoặc tắt nội dung bên ngoài?

Khi hộp thoại bảo mật xuất hiện, bạn có thể chọn để cho phép nội dung bên ngoài hoặc để nó bị chặn. Bạn chỉ nên bật nội dung bên ngoài nếu bạn chắc chắn rằng thư gửi từ một nguồn đáng tin cậy.

Thông báo bảo mật Microsoft Excel - cho biết rằng Excel đã xác định mối quan hệ bảo mật tiềm tàng. Chọn bật nếu bạn tin tưởng nguồn vị trí tệp, tắt nếu bạn không.

Quan trọng: Nếu bạn chắc chắn rằng nội dung bên ngoài trong một sổ làm việc hoặc bản trình bày đáng tin cậy, và nếu bạn không muốn được thông báo về nội dung bên ngoài cụ thể này một lần nữa, thay vì thay đổi thiết đặt Trung tâm tin cậy mặc định cho một cấp độ bảo mật ít an toàn, tốt hơn để di chuyển tệp đến một vị trí tin cậy. Tệp trong vị trí tin cậy được phép để chạy mà không cần được kiểm tra hệ bảo mật của Trung tâm tin cậy.

Đầu Trang

Thay đổi thiết đặt nội dung bên ngoài cho Excel trong Trung tâm tin cậy

Thiết đặt bảo mật nội dung bên ngoài nằm trong Trung tâm tin cậy cho Microsoft Excel chỉ. Bạn không thể thay đổi thiết đặt nội dung bên ngoài trên tổng thể dành cho Microsoft PowerPoint trong Trung tâm tin cậy.

Nếu bạn làm việc trong một tổ chức, người quản trị hệ thống của bạn có thể có thay đổi thiết đặt mặc định, và điều này có thể ngăn bạn thay đổi bất kỳ thiết đặt chính bạn.

Thay đổi thiết đặt cho kết nối dữ liệu

 1. Trong Excel, hãy bấm tab tệp .

 2. Bấm tùy chọn > Trung tâm tin cậy > Thiết đặt Trung tâm tin cậy, sau đó bấm Nội dung bên ngoài.

 3. Bấm vào tùy chọn mà bạn muốn bên dưới thiết đặt bảo mật cho kết nối dữ liệu:

  • Bật tất cả các kết nối dữ liệu (không khuyên dùng)      Bấm Tùy chọn này nếu bạn muốn để mở sổ làm việc chứa kết nối dữ liệu bên ngoài và tạo kết nối với dữ liệu ngoài trong sổ làm việc hiện tại mà không nhận được cảnh báo bảo mật. Không nên tùy chọn này, vì các kết nối với nguồn dữ liệu bên ngoài có thể bạn không quen thuộc với cũng có thể gây hại và vì bạn không nhận được bất kỳ cảnh báo bảo mật khi bạn mở bất kỳ sổ làm việc từ bất kỳ vị trí. Dùng tùy chọn này chỉ khi bạn tin tưởng nguồn dữ liệu kết nối dữ liệu ngoài. Bạn có thể chọn tùy chọn này tạm thời, và sau đó trở về thiết đặt mặc định khi bạn không còn cần nó.

  • Lời nhắc người dùng về kết nối dữ liệu      Đây là tùy chọn mặc định. Bấm Tùy chọn này nếu bạn muốn nhận cảnh báo bảo mật, bất cứ khi nào một sổ làm việc có chứa kết nối dữ liệu bên ngoài được mở, và bất cứ khi nào một kết nối dữ liệu ngoài được tạo ra trong sổ làm việc hiện tại. Cảnh báo bảo mật cung cấp cho bạn tùy chọn bật hoặc tắt việc kết nối dữ liệu cho từng sổ làm việc mà bạn mở một cơ sở bằng trường hợp.

  • Tắt tất cả các kết nối dữ liệu      Bấm Tùy chọn này nếu bạn không muốn mọi kết nối dữ liệu ngoài được bật trong sổ làm việc hiện tại. Khi bạn chọn tùy chọn này, không có kết nối dữ liệu trong bất kỳ sổ làm việc mà bạn mở được kết nối. Nếu bạn tạo kết nối dữ liệu bên ngoài mới sau khi mở sổ làm việc, các kết nối dữ liệu không được bật khi bạn mở sổ làm việc lại. Đây là một thiết đặt rất hạn chế, và có thể gây ra một số tính năng không để hoạt động như mong muốn.

Thay đổi thiết đặt cho nối kết sổ làm việc

 1. Trong Excel, hãy bấm tab tệp .

 2. Bấm tùy chọn > Trung tâm tin cậy > Thiết đặt Trung tâm tin cậy, sau đó bấm Nội dung bên ngoài.

 3. Bấm vào tùy chọn mà bạn muốn bên dưới thiết đặt bảo mật cho nối kết sổ làm việc:

  • Bật Cập nhật tự động cho tất cả các nối kết sổ làm việc (không khuyên dùng)      Bấm Tùy chọn này nếu bạn muốn nối kết đến dữ liệu trong sổ làm việc khác để được cập nhật tự động trong sổ làm việc hiện tại mà không nhận được một cảnh báo bảo mật. Không nên tùy chọn này, vì tự động cập nhật các nối kết với dữ liệu trong sổ làm việc mà bạn không phải là quen thuộc với cũng có thể gây hại. Dùng tùy chọn này chỉ khi bạn tin tưởng các sổ làm việc có dữ liệu được nối kết với. Bạn có thể chọn tùy chọn này tạm thời, và sau đó trở về thiết đặt mặc định khi bạn không còn cần nó.

  • Nhắc người dùng trên các cập nhật tự động cho sổ làm việc liên kết      Đây là tùy chọn mặc định. Bấm Tùy chọn này nếu bạn muốn nhận cảnh báo bảo mật, bất cứ khi nào bạn chạy tự động Cập Nhật trong sổ làm việc hiện tại cho nối kết với dữ liệu trong sổ làm việc khác.

  • Vô hiệu hóa tự động cập nhật các nối kết sổ làm việc      Bấm Tùy chọn này nếu bạn không muốn nối kết vào sổ làm việc hiện tại với dữ liệu trong sổ làm việc khác để được cập nhật tự động.

Thay đổi thiết đặt cho động trao đổi dữ liệu

Exchange dữ liệu động (DDE) là một công nghệ Microsoft cũ chuyển dữ liệu giữa các ứng dụng.

 1. Trong Excel, hãy bấm tab tệp .

 2. Bấm tùy chọn > Trung tâm tin cậy > Thiết đặt Trung tâm tin cậy, sau đó bấm Nội dung bên ngoài.

 3. Bấm vào tùy chọn mà bạn muốn bên dưới thiết đặt bảo mật cho Động trao đổi dữ liệu:

 • Kích hoạt động dữ liệu Exchange Server tra cứu Kiểm tra các tùy chọn này nếu bạn muốn kích hoạt động dữ liệu Exchange server tra cứu. Nếu tùy chọn này được chọn, DDE máy chủ đang chạy sẽ được hiển thị và có thể dùng. Theo mặc định, tùy chọn này được chọn.

 • Kích hoạt động dữ liệu Exchange Server khởi động (không khuyên dùng) Kiểm tra các tùy chọn này nếu bạn muốn kích hoạt động dữ liệu Exchange server khởi động. Nếu tùy chọn này được chọn, Excel sẽ bắt đầu DDE máy chủ mà không phải là đang chạy và cho phép các dữ liệu được gửi ra khỏi Excel. Vì lý do bảo mật, nên rằng bạn không chọn hộp này chọn. Theo mặc định, tùy chọn này được chọn.

Thiết đặt nội dung bên ngoài trong Trung tâm tin cậy Excel

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×