Chấp nhận thay đổi được theo dõi

Khi bạn đã sẵn sàng chia sẻ bản tài liệu cuối cùng của mình, hãy loại bỏ những thay đổi được theo dõi bằng cách chấp nhận chúng (hoặc bác bỏ chúng). Nếu các nút Chấp nhậnTiếp xám mờ, tài liệu đã bị khóa đối với sửa hoặc khóa đối với theo dõi thay đổi.

Để chấp nhận toàn bộ những thay đổi, bấm Xem lại, bấm mũi tên cạnh Chấp nhận và bấm Chấp nhận Tất cả Thay đổi.

Lệnh Chấp nhận Tất cả Thay đổi trên menu Chấp nhận

Hoặc bấm Chấp nhận Tất cả Thay đổi và Dừng Theo dõi để chấp nhận toàn bộ thay đổi và tắt Theo dõi Thay đổi.

Để xem mỗi thay đổi và chấp nhận chúng một lần, bấm Xem lại > Chấp nhận.

Nút chấp nhận

Word kết hợp những thay đổi, loại bỏ đánh dấu và chuyển tới thay đổi được theo dõi tiếp theo.

Quan trọng: Chỉ có một cách để loại bỏ những thay đổi được theo dõi ra khỏi một tài liệu là chấp nhận hoặc bác bỏ chúng. Chọn Không Đánh dấu trong hộp Hiển thị cho Xem lại giúp bạn xem tài liệu cuối cùng sẽ trông như thế nào—nhưng nó chỉ ẩn các thay đổi được theo dõi tạm thời. Các thay đổi không bị xóa và chúng sẽ xuất hiện lại trong lần mở tài liệu tiếp theo. Để xóa vĩnh viễn những thay đổi được theo dõi, hãy chấp nhận hoặc bác bỏ chúng.

Để xóa chú thích ra khỏi tài liệu của bạn, hãy xóa chúng. Bấm vào chú thích và sau đó bấm Xem lại > Xóa Chú thích. Hoặc bấm Xem lại, bấm mũi tên cạnh Xóa Chú thích, và bấm Xóa Tất cả Chú thích trong Tài liệu.

Chấp nhận một thay đổi mà không chuyển tới thay đổi tiếp theo

Nếu bạn muốn con trỏ ở tại vị trí hiện tại sau khi bạn chấp nhận một thay đổi, hãy bấm Xem lại, bấm Tiếp theo, bấm mũi tên cạnh Chấp nhận, sau đó bấm Chấp nhận Thay đổi Này.

Chấp nhận Thay đổi Này trên menu Chấp nhận

Để thực hiện bước một lần bấm, hãy thêm Chấp nhận Thay đổi Này vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

  1. Bấm vào mũi tên cạnh Chấp nhận.

  2. Bấm chuột phải vào Chấp nhận Thay đổi Này.

  3. Bấm Thêm vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

Bây giờ khi nào bạn muốn chấp nhận một thay đổi mà không chuyển tới thay đổi tiếp theo, bấm nút Chấp nhận Thay đổi Này trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

Nút Chấp nhận Thay đổi Này trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×