Chấp nhận hoặc từ chối một nhiệm vụ được phân công

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Khi đồng nghiệp tạo và giao cho bạn một nhiệm vụ trong Outlook, bạn sẽ nhận được một yêu cầu về nhiệm vụ được phân công. Bạn có thể cho người gửi biết bạn chấp nhận hay từ chối yêu cầu đó.

  • Mở yêu cầu nhiệm vụ, và bấm chấp nhận hoặc từ chối

    Bạn cũng có thể chấp nhận hoặc từ chối từ dạng xem ngăn đọc.

Để đưa nhận xét vào phản hồi của bạn, hãy bấm Sửa phản hồi trước khi gửi. Nếu bạn không cần thêm nhận xét, hãy bấm Gửi phản hồi ngay.

Các nhiệm vụ đã chấp nhận xuất hiện trong danh sách nhiệm vụ Outlook của bạn.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×