Chức năng VLOOKUP trong Power Pivot

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

VLOOKUP là một trong các hàm phổ biến nhất trong công thức Excel. Nhưng bạn không thể sử dụng VLOOKUP trong Power Pivot. Đây là chủ yếu vì trong Power Pivot, Biểu thức phân tích dữ liệu (DAX) hàm không thực hiện một ô hoặc phạm vi ô như tham chiếu — như VLOOKUP trong Excel. Hàm DAX chỉ có một cột hoặc bảng làm tham chiếu.

Trong Power Pivot, hãy nhớ rằng bạn đang làm việc với mô hình dữ liệu quan hệ. Cứu các giá trị trong một bảng khác thực sự khá dễ dàng, và trong nhiều trường hợp bạn không cần phải tạo bất kỳ công thức được.

Ví dụ, giả sử bạn có một PivotTable trong trang tính Excel để phân tích dữ liệu bán hàng trong mô hình dữ liệu của bạn — và bạn muốn phân chia dựa trên khu vực dữ liệu từ một vùng cột trong bảng địa lý. Bạn có thể chỉ cần thêm khu vực là một trường trong pivottable. Không có tra cứu hoặc công thức là cần thiết. Giải pháp đơn giản này có một số yêu cầu: cột tra cứu khu vực phải nằm trong một bảng có liên quan, và bảng địa lý không thể là ẩn khỏi danh sách trường PivotTable.

Có một số trường hợp trong Power Pivot mà bạn có thể muốn tra cứu giá trị trong một bảng khác như một phần của một phép tính — chẳng hạn như một cột được tính toán hoặc thước đo. Các yêu cầu một công thức tùy chỉnh được tạo bằng DAX, bao gồm một số hàm thực hiện tương tự như tra cứu. Mà bạn chọn tùy thuộc vào những gì bạn cần công thức của bạn để thực hiện.

Bạn muốn làm gì?

Sử dụng hàm liên quan để tra cứu giá trị trong một bảng có liên quan.

Sử dụng hàm RELATEDTABLE để tra cứu một bảng với tất cả các hàng liên quan đến hàng hiện tại.

Sử dụng hàm LOOKUPVALUE để trả về giá trị theo tiêu chí bộ lọc.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×